Νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας ο κ. Πέτρος Γιαννουλάτος

  • Iatropedia
Πρώην γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας, συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πέτρος Γιαννουλάτος είναι ένα έμπειρο στέλεχος της Αριστοτέλους. Από χθες είναι όμως και κάτι παραπάνω καθώς εκδόθηκε το ΦΕΚ που τον τοποθετεί στην θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού με την οποία παύεται από τα καθήκοντά του ο προηγούμενος γενικός γραμματέας, Σπύρος Κοκκινάκης (προσωπική επιλογή του Παναγιώτη Κουρουμπλή) και αναλαμβάνει ο κ. Πέτρος Γιαννουλάτος, παλιό γνώριμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Αριστοτέλους.

Ο νέος γενικός θα αναλάβει τα δημόσια νοσοκομεία και τον τομέα της Ψυχικής Υγείας καθώς η δημόσια Υγεία και όλες οι υπόλοιπς αρμοδιότητες έχουν περάσει στον γενικό γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Γιάννη Μπασκόζο.

Ειδικά πάντως ο τομέας της ψυχικής υγείας του είναι γνώριμος καθώς έχει διατελέσει διευθυντής της διεύθυνσης αυτής του ΥΥΚΑ, θέση την οποία μάλιστα κατείχε μέχρι πριν από ένα χρόνο, τον Οκτώβριο του 2014.

Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα του ΦΕΚ:

στ) Το υπ’ αριθμ. 6184/20−10−2015 έγγραφο από το γραφείο του Υπουργού Υγείας, αποφασίζουμε:

Την παύση από 20−10−2015 του διορισμού του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 044080) από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και αναθέτουμε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στον Γιαννουλάτο Πέτρο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 620149), Πτυχιούχο της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, Πτυχιούχο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με 1ο βαθμό της κατηγορίας Ειδικών θέσεων για χρονικό διάστημα δύο ετών, που μπορεί να παρατείνεται.

(Αριθ. βεβ. της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας: 4646/20−10−2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για Σπυρίδωνα Κοκκινάκη: 3084399821/27−08−2012).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου για Πέτρο Γιαννουλάτο: 1067579114/04−11−2011). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ