Νέο φάρμακο για την πολλαπλή σκλήρυνση στην Ελλάδα!

  • Iatropedia
Νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες στην αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας δίνει ένα νέο φάρμακο που θα κυκλοφορήσει στην χώρα μας αρχές του νέου έτους.

Νέα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τα θετικά αποτελέσματα της θεραπείας με φουμαρικό διμεθυλεστέρα σε βάθος πενταετίας, σε ένα μεγάλο εύρος ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας διατηρείται μακροπρόθεσμα με το νέο χάπι πρώτης γραμμής

Θετικά αποτελέσματα τόσο σε κλινικές όσο και σε απεικονιστικές παραμέτρους σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς

Σύμφωνα με μελέτη ανοιχτής επέκτασης 5 ετών (ENDORSE), που παρουσίασε η Biogen Idec στο Συνέδριο ACTRIMS-ECTRIMS το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βοστώνη, η θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα προσφέρει ισχυρή και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα σε ένα μεγάλο εύρος ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση.

Το προφίλ ασφάλειας του φουμαρικού διμεθυλεστέρα μετά από μακροχρόνια θεραπεία επιβεβαιώθηκε για όλους τους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, συμπεριλαμβανομένων ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε για περισσότερο από επτά χρόνια.

Επίσης, σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετα-αναλύσεις μελετών έδειξαν πως ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας έχει μια ισχυρή και σε βάθος χρόνου αποτελεσματικότητα στη συχνότητα υποτροπών, την εξέλιξη της αναπηρίας και τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας.

Σύμφωνα με τον γερμανό καθηγητή Ralf Gold, M.D., Διευθυντή του Τμήματος Νευρολογίας, St. Josef-Hospital, Ruhr-University «Η μελέτη ENDORSE απέδειξε πως ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας προσφέρει σταθερά θετικά αποτελέσματα σε ένα μεγάλο εύρος ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, συμπεριλαμβανομένων και των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία της νέας θεραπείας στους ασθενείς.

Η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα του φουμαρικού διμεθυλεστέρα στη βελτίωση βασικών παραμέτρων δραστηριότητας της νόσου και το σταθερό προφίλ ασφάλειας αναδεικνύουν τη θεραπεία ως μια σημαντική θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς».

«Νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να ενισχύσουν τα οφέλη και το σταθερό προφίλ ασφάλειας του φουμαρικού διμεθυλεστέρα, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μια αποτελεσματική από του στόματος θεραπεία πρώτης γραμμής για την πολλαπλή σκλήρυνση.

Τα πρόσφατα στοιχεία από την μελέτη ENDORSE μας δίνουν περισσότερα δεδομένα για τα θετικά αποτελέσματα του φουμαρικού διμεθυλεστέρα στα αρχικά στάδια της νόσου αλλά και τα οφέλη από τη μακροχρόνια θεραπεία σε αυτή την χρόνια πάθηση» δήλωσε ο Alfred Sandrock, M.D., Ph.D., Group Senior Vice President και Chief Medical Officer της Biogen Idec.

Θεραπεία πρώτης γραμμής

Πρόκειται για πρώτης γραμμής από του στόματος θεραπεία για την Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση, την πιο συχνή μορφή της νόσου. Το νέο χάπι πρώτης γραμμής έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις υποτροπές και τις εστίες του εγκεφάλου και καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας, παρουσιάζοντας παράλληλα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και ανοχής.

Περισσότεροι από 100.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινικών μελετών αλλά και από την κυκλοφορία του σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Κυκλοφορεί ήδη στις ΗΠΑ από τον Μάρτιο του 2013, αλλά και στον Καναδά, την Αυστραλία, την Ελβετία και αρκετές χώρες της Ε.Ε. με πρώτη τη Γερμανία ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει και στη χώρα μας το προσεχές διάστημα.

Στην κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ DEFINE, το νέο χάπι πρώτης γραμμής χορηγήθηκε δύο φορές ημερησίως και μείωσε σημαντικά το ποσοστό των ασθενών που υποτροπίασαν κατά 49%, την ετησιοποιημένη συχνότητα υποτροπών κατά 53%, και τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας, επιβεβαιωμένη στις 12 εβδομάδες, όπως μετρήθηκε με την κλίμακα αναπηρίας EDSS, κατά 38%, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, μετά από 2 χρόνια.

Στη κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ CONFIRM, η οποία συμπεριελάμβανε επίσης ως θεραπεία αναφοράς μια ομάδα που λάμβανε οξική γλατιραμέρη (GA) συγκρινόμενη με εικονικό φάρμακο, το νέο χάπι πρώτης γραμμής, χορηγούμενο 2 φορές ημερησίως, μείωσε σημαντικά την ετησιοποιημένη συχνότητα (ARR) κατά 44% και το ποσοστό των ασθενών που υποτροπίασαν κατά 34%, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο μετά από 2 χρόνια.

Επιπλέον, μετα-ανάλυση των μελετών DEFINE και CONFIRM έδειξε πως το νέο χάπι πρώτης γραμμής μπορεί να είναι αποτελεσματικό ακόμη και σε ασθενείς με υψηλή δραστηριότητα υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης.

Ως ασθενείς με υψηλή δραστηριότητα της νόσου ορίστηκαν όσοι εμφάνισαν δύο ή περισσότερες υποτροπές κατά το έτος πριν από την ένταξή τους στις κλινικές μελέτες και είχαν μία ή περισσότερες ενεργές εστίες κατά την έναρξη των μελετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα δύο χρόνια, η χορήγηση φουμαρικού διμεθυλεστέρα δύο φορές την ημέρα μείωσε σημαντικά το ετήσιο ποσοστό υποτροπών κατά 60% και το ποσοστό των ασθενών που υποτροπίασαν κατά 63%.

Η θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα φέρνει μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση της νόσου, ενεργοποιώντας το μονοπάτι Nrf2, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική δράση.

ΌΦΕΛΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ (No Evidence of Disease Activity)

Μία περαιτέρω ανάλυση της μελέτης ENDORSE αξιολόγησε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του φουμαρικού διμεθυλεστέρα στην παράμετρο NEDA (Καμία Ένδειξη Δραστηριότητας Νόσου) στα πέντε χρόνια. Η ανάλυση έδειξε ότι το ποσοστό των ασθενών που είχαν επιτύχει NEDA διατηρήθηκε σε αυτούς τους ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα, ενώ βελτιώθηκε στους ασθενείς που άλλαξαν από το εικονικό φάρμακο στη θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΓΚΥΛΙΩΜΕΝΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ β-1α

Άδεια κυκλοφορίας για την πρώτη πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη β-1a στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Έλαβε έγκριση από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2014 για τους ασθενείς με Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση, που αποτελεί την πιο συχνή μορφή της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Πρόκειται για τη μόνη πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη που εγκρίνεται για τη συγκεκριμένη νόσο και έχει αποδείξει κλινικά πως συμβάλλει στη σημαντική βελτίωση καίριων παραμέτρων της νόσου, όπως είναι οι υποτροπές, οι βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως απεικονίζονται στη μαγνητική τομογραφία και η εξέλιξη της αναπηρίας.

Η έγκρισή της βασίστηκε στα αποτελέσματα μιας από τις πιο εκτεταμένες πιλοτικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί με ιντερφερόνες, τη μελέτη φάσης ΙΙΙ ADVANCE, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Στη μελέτη ADVANCE, η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη β-1a, χορηγούμενη μία φορά κάθε δύο εβδομάδες, μείωσε σημαντικά την ετησιοποιημένη συχνότητα υποτροπών (ARR) κατά 36% συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (p=0.0007) τον πρώτο χρόνο.

Μείωσε επίσης τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας, επιβεβαιωμένο στις 12 εβδομάδες κατά 38% (p=0.0383) και κατά 54% (p=0.0069, post-hoc analysis) στις 24 εβδομάδες, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Επιπρόσθετα μείωσε σημαντικά τον αριθμό των βλαβών που προσλαμβάνουν γαδολίνιο κατά 86% συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (p

Το προφίλ ανοχής και ασφάλειας της πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης β-1a, όπως εξετάστηκε στην μελέτη ADVANCE είναι αντίστοιχο του εδραιωμένου προφίλ ασφάλειας των ιντερφερονών.

Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη β-1a είναι η πέμπτη θεραπεία της φαρμακευτικής εταιρείας Biogen Idec για τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και σηματοδοτεί τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της με θεραπείες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών. Ο George A. Scangos, Ph.D., CEO της Biogen Idec αναφέρει: «Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη β-1a αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή που προσφέρει στους ασθενείς ισχυρή αποτελεσματικότητα, ένα προφίλ ασφάλειας και ανοχής αντίστοιχο με τις γνωστές θεραπείες των ιντερφερονών και σημαντικά λιγότερες ενέσεις σε σύγκριση με τις άλλες θεραπείες.

Αντιπροσωπεύει τη σημαντικότερη επιστημονική εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας στον τομέα των ιντερφερονών και είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής μας δέσμευσης να προσφέρουμε καινοτόμες θεραπείες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H πεγκυλίωση είναι μια διαδικασία που οδηγεί σε μείωση του ρυθμού απέκκρισης του μορίου από τον οργανισμό με αποτέλεσμα να παρατείνεται η διάρκεια κυκλοφορίας και δράσης του στον οργανισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δέκα περίεργα για τα προφυλακτικά!

Δείτε ποιοι διάσημοι πάσχουν από άσθμα!

Bαμπίρ lift: Να το κάνω ή όχι;

Τι προκαλεί η έλλειψη βιταμίνης D στο παιδί μου;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν