Νέο «χτύπημα» της ΕΝΕ κατά του σχεδίου νόμου που την διαλύει: Είναι παράτυπη η διαβούλευση

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Με αφορμή την ανάρτηση στον δικτυακό τόπο διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και το Νοσηλευτικό Κλάδο», χωρούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις.

Όπως αναφέρουν από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, «η ανάρτηση του ως άνω νομοσχεδίου έλαβε χώρα στις 21-09-2017 και ώρα 13:00, ενώ στη σχετική πράξη του Υπουργού Υγείας ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης η 2α-10-2017 και ώρα 14:00. Κατά συνέπεια, ο συνολικός χρόνος της διαβούλευσης προσδιορίστηκε στις έντεκα (11) ημέρες.

Εν προκειμένω κρίσιμες αναδεικνύονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4048/2012 (Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης, ΦΕΚ Α΄ 34), σύμφωνα με τις οποίες «1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση, με πρόσφορα μέσα, της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερομένου. Υπόχρεος για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι ο έχων τη νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργός.

2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr, οπότε ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα: α) Η πρώτη φάση της διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες. Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση και η παροχή δυνατότητας σχολιασμού σχετικά με το στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, οι εναλλακτικές επιλογές, το κόστος, τα οφέλη και οι διακινδυνεύσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν. β) Η δεύτερη φάση διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες. Κατά τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στο δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νομοσχεδίου και παρέχεται η δυνατότητα κατ’άρθρον σχολιασμού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει έτοιμο σχέδιο διατάξεων, η πρώτη φάση παραλείπεται με πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού και η δεύτερη φάση επιμηκύνεται κατά μία εβδομάδα.

3. Η διαβούλευση μπορεί να διακοπεί, καθώς και να συντμηθεί ή να επιμηκυνθεί ο χρόνος της, με πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση (…)».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης προσδιορίζει κατά τρόπο δεσμευτικό τις φάσεις και τα χρονικά όρια της διαβούλευσης. Παρέκκλιση από τα παραπάνω όρια, είτε υπό την μορφή σύντμησης ή παράτασης των προθεσμιών, συγχωρείται μόνον εφόσον ο οικείος Υπουργός παραθέτει επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται στη σχετική έκθεση που συνοδεύει τη ρύθμιση.

Στην επίμαχη περίπτωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και το Νοσηλευτικό Κλάδο», εφόσον υπάρχει έτοιμο το σχέδιο των διατάξεων, παραλείπεται η πρώτη φάση της διαβούλευσης και εφαρμόζεται απευθείας η δεύτερη, η οποία, ωστόσο, θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερεις (4) εβδομάδες, παρατεινόμενη κατά μια εβδομάδα λόγω της παράλειψης της πρώτης φάσης, όπως ρητώς ορίζεται στις προαναφερθείσες διατάξεις. Υπ’αυτήν την έννοια, εφόσον η διαβούλευση ξεκίνησε στις 21-09-2017, θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 19-10-2017.

Παρά ταύτα ο Υπουργός Υγείας επέλεξε μια δραστική σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης σε μόλις έντεκα (11) ημέρες (!), χωρίς, ωστόσο, να διαλάβει στην έκθεσή του επαρκώς τεκμηριωμένους προς τούτο λόγους.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση του επίμαχου νομοσχεδίου έχει υπάρξει ευθεία παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Νόμου 4048/2017.

Πέραν τούτου, η όλη διαδικασία παρουσιάζει πολλά και σημαντικά προβλήματα που γεννούν πλήθος ερωτηματικών για την επάρκεια και την πληρότητα της διαδικασίας. Ειδικότερα, δεχόμαστε καθημερινά πλήθος τηλεφωνημάτων από μέλη μας, που αδυνατούν να διατυπώσουν τα σχόλιά τους.

Συγκεκριμένα, και ενώ ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στη σχετική ιστοσελίδα για τη διαβούλευση στις 21-09-2017, το πρώτο σχόλιο έγινε ορατό για τους χρήστες στις 25-09-2017. Ακολούθως, η ιστοσελίδα μετά από δυο ημέρες ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία της μην επιτρέποντας στους νοσηλευτές να εκφράσουν τις απόψεις τους για το νομοσχέδιο.

Επιπλέον, θεωρούμε αδιανόητη την τεράστια καθυστέρηση της ανάρτησης των σχολίων από τη στιγμή που γίνονται, μιας και αυτά αναρτώνται δημόσια μετά από τρεις ημέρες, γεγονός που δίνει την αίσθηση της λογοκρισίας.

Ενόψει τούτων θεωρούμε επιβεβλημένη την παράταση της προθεσμίας για την δημόσια διαβούλευση τουλάχιστον μέχρι τις 19-10-2017, όπως ορίζει ο Νόμος, προκειμένου το σώμα των νοσηλευτών να έχει εν τοις πράγμασι την δυνατότητα να καταθέσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του επί του νομοσχεδίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                                     Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν