Νέα τσουχτερά πρόστιμα για γιατρούς που υπερσυνταγογραφούν!

  • Iatropedia
Νέους κανόνες στη συνταγογράφηση βάζει πλέον ο ΕΟΠΥΥ για όλους τους γιατρούς που χορηγούν φάρμακα και υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο όρο. Με βάση τους νέους κανόνες προβλέπονται αυστηρότατα πρόστιμα για τους ...γαλαντόμους γιατρούς!

Πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν έως και τις 15.000 ευρώ προβλέπουν οι κανόνες συνταγογράφησης, που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Μαζί με τη χρηματική ποινή προβλέπεται και αφαίρεση της δυνατότητας συνταγογράφησης για 2 χρόνια.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις παράβασης των Κανόνων Συνταγογράφησης, επιβάλλονται πειθαρχικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ121/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των ν.3846/2010, 3996/2011 και 4047/2012.

“Στους γιατρούς που παραβιάζουν τους κανόνες επιβάλλεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, η αφαίρεση του δικαιώματος της, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, συνταγογράφησης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη. Η απόφαση του προέδρου ΕΟΠΥΥ παύει να ισχύει με την πάροδο του ενός έτους ή με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο”.

Βέβαια ο γιατρός θα μπορεί και να απολογηθεί καθώς η όποια απόφαση εκδίδεται εφόσον “προηγηθεί κλήση του ιατρού για παροχή γραπτών εξηγήσεων, οι οποίες εξηγήσεις θα κατατίθενται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής κλήσης. Η παρούσα διάταξη περιλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις!”

Για τις περιπτώσεις παράβασης προβλέπονται οι κυρώσεις:

“Α. Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Β. Πρόστιμο κυμαινόμενο από 3.000 € έως 15.000 € αναλόγως με τη συχνότητα και βαρύτητα της παράβασης.

Σε περιπτώσεις που περικοπεί εκτελεσθείσα συνταγή που θεωρήθηκε από ελεγκτή ιατρό, για παράβαση των κανόνων συνταγογράφησης, ο Οργανισμός εισπράττει την αξία από το συνταγογράφο ιατρό”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν