Νέα προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ- Αναζητούνται άλλοι 2868!

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 2868 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης βγήκε από το υπουργείο Υγείας για την στελέχωση των ΤΟΜΥ αφού κατά την προηγούμενη προκήρυξη το ενδιαφέρον ήταν εξαιρετικά... χαμηλό.

Διαβάστε παρακάτω την νέα προκήρυξη για την στελέχωση των ΤΟΜΥ:

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 60261/3-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) Προκήρυξης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του  συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», υποβλήθηκαν έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας) 22.678 μοναδιαίες αιτήσεις, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-     ΚΛΑΔΟΣ-              ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ     ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ                                       206
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ      ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                219
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ       ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ                                                   158
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                                                      514
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                                757
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                           9427
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                                            477
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                                                       2605
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                                1635
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                           850
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                                                                            3580
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ                                                                      2250

Σήμερα συντάχθηκαν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα tomy.moh.gov.gr οι Πίνακες Κατάταξης με βάση τα στοιχεία που έχουν υπευθύνως δηλώσει οι υποψήφιοι. Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, από όπου και θα καταρτιστούν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης.

Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς επίσης και τα κριτήρια μοριοδότησης ελέγχθηκαν διεξοδικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι παρά την περί του αντιθέτου εσκεμμένη φημολογία, εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας σημαντικός αριθμός γιατρών, κυρίως, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιάτρων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δυστυχώς, όμως για άλλη μια φορά παρατηρήθηκε διαχρονική δυσκολία η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω brain drain να καλυφθούν με επάρκεια θέσεις στην περιφέρεια και τα νησιά. Στους λοιπούς κλάδους παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων. Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, αναμένεται εντός του ερχόμενου διμήνου να τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός από τις νέες δομές.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν