Μέλη ΣΕΚΕΕΛ: Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΣΕΚΕΕΛ), απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον καθηγητή Θ. Ρόζενμπεργκ με την οποία του εκθέτει αναλυτικά τα προβλήματα περιθωριοποίησης των εργαζομένων από τις αποφάσεις του ΔΣ, την στοχοποίηση κάποιων αλλά και τις οικονομικές εκκρεμότητες που δεν έχουν διευθετηθεί ακόμα...

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.Λ.)
Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2016
Προς: τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της πραγματοποιηθείσας παράστασης του Σωματείου Εργαζομένων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά την 24η Συνεδρίαση//02-11-2016 του Δ.Σ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., όπου εκτέθηκαν σε εσάς αλλά και στα μέλη του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ τα παρακάτω ζητήματα μείζονος σημασίας για τους εργαζομένους:

-Στοχοποίηση – δίωξη υπαλλήλων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με σκοπό την κατασκευή ενόχων καθώς και απρεπείς – προσβλητικές συμπεριφορές προς αυτούς από τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Θ. Ρόζενμπεργκ.
-Κατάθεση εξώδικης διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ, κοινοποιούμενη προς τα Μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Επιτροπής νέου οργανογράμματος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (κκ Παναγιωτόπουλος, Βατόπουλος, Μπένος, Κούτης, Δοκόπουλος, Φαραζή), το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Εργασίας σχετικά με τον αποκλεισμό των εργαζομένων από την διαδικασία επεξεργασίας του νέου Οργανογράμματος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
-Η κραυγαλέα αντίθεση του ανωτέρω με τα όσα συμβαίνουν ταυτόχρονα στον ΟΚΑΝΑ (οργανισμό εποπτευόμενο από το υπουργείο Υγείας και της ίδιας νομικής μορφής με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – ΝΠΙΔ) όπου τον Οκτώβριο 2016 συστάθηκε Επιτροπή Έκδοσης Νέου Οργανογράμματος στην οποία μετέχει ως μέλος εκπρόσωπος του ΔΣ των εργαζομένων.
-Κατάθεση εξώδικης διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ, κοινοποιούμενη προς τα μέλη του Δ.Σ., το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Εργασίας, σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες που αντιμετωπίζει το σύνολο του προσωπικού (ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) αναφορικά με δεδουλευμένη εργασία και νόμιμες αποδοχές προβλεπόμενες στο Ενιαίο Μισθολόγιο.
-Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς, εκ μέρους του Σωματείου, αναφορικά με τη διερεύνηση απόκρυψης στοιχείων από τον κ. Ρόζενμπεργκ, στο πλαίσιο της Εισαγγελικής παραγγελίας για την 253//09-02-2016 Προκήρυξη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., για την στελέχωση των Μ.Ε.Θ. και λοιπών Τμημάτων Νοσοκομείων με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
-Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς, σχετικά με την διερεύνηση του ζητήματος υπεξαγωγής πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ,επί θητείας κ. Ρόζενμπεργκ.
-Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για την διερεύνηση του εργασιακού καθεστώτος της συνεργάτιδας του Προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κ. Ρόζενμπεργκ και την τέλεση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Παρακαλούμε όπως μας διαβιβάσετε το πλήρες απόσπασμα πρακτικού της εν λόγω συνεδρίασης, επί της συγκεκριμένης παράστασης καθώς και τις σχετικές θέσεις – τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., επί των ανωτέρω ζητημάτων, ως σας ετέθησαν εκ του Σωματείου.

Εκ μέρους του Σωματείου

Ο Πρόεδρος             Ο Γραμματέας

Σταμάτης Πουλής Γεώργιος Δελλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ