Κλινικές μελέτες και έρευνα με παράλληλη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού για ανάπτυξη στη χώρα

  • Iatropedia
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 2ο ATHENS HEALTH FORUM, υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ ειδική συνεδρία με θέμα: «Κλινική έρευνα και καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα: Ανάγκη ή πολυτέλεια;» Ο δε πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πασχάλης Αποστολίδης επικεντρώθηκε σε αυτά που πρέπει και μπορούν να γίνουν λέγοντας: "Σε αυτόν τον «άλλο» τρόπο που διορθώνει τις αδικίες, επενδύει στις δημιουργικές δυνάμεις και εξασφαλίζει με τρόπο βιώσιμο τα κοινωνικά αγαθά, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους οι πολίτες. Σε αυτή τη ίδια λογική προόδου, που αξιοποιεί σωστά τις δυνατότητες της Ελλάδας, επενδύουμε- και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και εμείς.Δεν είναι μια γενική ρητορεία αυτό και μία θέση που λέγεται γιατί έχει θετικό κοινωνικό πρόσημο, άρα ακούγεται καλά.Είναι ο πυρήνας της επιχειρηματικής Στρατηγικής της φαρμακοβιομηχανίας, έτσι όπως και αυτή ενσωμάτωσε την εμπειρία της κρίσης".

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, αναφερόμενος στη στρατηγική του κλάδου υπογράμμισε την βούληση να υποστηρίξει με πράξεις, τεχνογνωσία, νέες προτάσεις την προσπάθεια της χώρας να βγει από την περιπέτεια των τελευταίων ετών και να τη βοηθήσει να καταστεί ανταγωνιστική δύναμη στον τομέα του Φαρμάκου και στην προσέλκυση κλινικών μελετών.

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν “οξυγόνο” για το ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικονομία της χώρας καθώς κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική μελέτη “εισάγονται” στην Ελλάδα περίπου 250.000€ ευρώ και προκαλείται, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας μας, η οποία υπερβαίνει κατά πού τις 500.000 ευρώ ανά κλινική μελέτη (στοιχεία μελέτης ΕΣΔΥ).

Η φαρμακευτική βιομηχανία προτίθεται να επενδύσει περαιτέρω στην κλινική έρευνα ενισχύοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, υπερτετραπλασιάζοντας τα ερευνητικά κονδύλια σε διάστημα 2-3 ετών. Ωστόσο, τόνισε ότι βασική προϋπόθεση είναι: «Η ενθάρρυνση και η παροχή κινήτρων για τα επενδυτικά σχέδια του Κλάδου και η επίλυση των δυσλειτουργιών που δεν ευνοούσαν μέχρι τώρα τις όποιες αποφάσεις εταιρειών για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα όπως π.χ. στη παραγωγή και στις κλινικές μελέτες που μπορούν πραγματικά να μεταφραστούν άμεσα σε νέους πόρους και νέες θέσεις εργασίας, άρα ανάπτυξη που η χώρα μας έχει ανάγκη τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και υλοποίηση της πολιτικής Υγείας που σήμερα επανασχεδιάζεται».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ι. Μπασκόζος, τόνισε το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας εφόσον αξιοποιήσει το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, προτάσσοντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε η Ελλάδα να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης και να περάσει σε μια νέα εποχή αξιοποίησης της εξειδικευμένης εργασίας έχοντας ως βάση το τρίπτυχο έρευνα-καινοτομία-ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά στις κλινικές μελέτες ο ΣΦΕΕ ανακοίνωσε τη σύσταση Ειδικής Αντιπροεδρίας και Επιτροπής Κλινικών Μελετών, η οποία αναμένεται να συντονίσει τις πρωτοβουλίες του Κλάδου προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς φορείς, για την ενθάρρυνση των Κλινικών Μελετών στη χώρα μας. Στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία διαύλου για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα βήματα που γίνονται σε καινοτόμες μεθόδους και θεραπείες που αναμένεται να ωφελήσουν χιλιάδες ασθενείς.

Οαρμόδιος αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Σπύρος Φιλιώτης, τόνισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο «να γίνει απολύτως κατανοητό ότι οι κλινικές μελέτες είναι ‘μεγάλη επένδυση’ που τη θέλει η κοινωνία, δεν κοστίζει στο Κράτος, ενισχύει και δεν προσβάλλει κοινωνικά αγαθά και οι εταιρίες είναι εδώ για να την υλοποιήσουν». Επίσης σημείωσε ότι, πέραν του προφανούς οφέλους στο πεδίο του Φαρμάκου, η διεξαγωγή κλινικών ερευνών έχει νόημα να είναι άξονας προτεραιότητας όχι μόνο για τον κλάδο αλλά και για τη χώρα μας.

Ειδικότερα, τα οφέλη από την κλινική έρευνα αφορούν:

· Στους ασθενείς, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νέες καινοτόμες θεραπείες, που αλλάζουν τα δεδομένα σε σοβαρές παθήσεις και βελτιώνουν το προσδόκιμο ζωής

· Στους επαγγελματίες Υγείας με την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θεραπευτική φαρέτρα και τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας ανά περίπτωση

· Στους ερευνητές με τη διαμόρφωση περιβάλλοντος για υψηλού κύρους δημοσιεύσεις και διεθνείς συνεργασίες

· Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με απόκτηση ερευνητικού ‘Know-how’ και βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού

· Στην Εθνική Οικονομία με εισροή σημαντικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Πασχάλη Αποστολίδη αφορούσαν τις προτάσεις του ΣΦΕΕ:

Με έτοιμη γι΄αυτόν την καλύτερη δυνατή απάντηση που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν οι γενναίες αποφάσεις της Πολιτείας για την έμπρακτη στήριξη για την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας με το πέρας της συμφωνίας με τους εταίρους.

· Με εξορθολογισμό των δαπανών σε όλο το σύστημα υγείας.

Καθώς άνω του 60% των περικοπών μέχρι σήμερα στην υγεία έχουν κοπεί από τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία έχει φθάσει σε ένα οριακό χαμηλό των € 2 δις, ίση με τη δαπάνη του 2003 ενώ έχει γίνει μία σημαντικότατη ποιοτική αναβάθμιση με νέες πιό αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες σε όλους σχεδόν τους τομείς π.χ. αντικαρκινικά φάρμακα, στατίνες, βιολογικές θεραπείες, αντιαιμοπεταλιακά, ηπατιτίδα C, ορφανά φάρμακα κλπ. Έτσι, με τις δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από αναγκαίες αλλαγές στη διαχείριση των πόρων στα κέντρα κόστους,- μια τέτοια αλλαγή είναι η διεύρυνση της χρήσης των γενοσήμων-, να έχει πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, ιδιαιτέρως για τις σοβαρές παθήσεις. Σ’αυτό το σημείο να τονίσω τη σημασία χρηματοδότησης των ανασφαλίστων από τον κρατικό προυπολογισμό κατά 50% ( πέρα από τα σημερινά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης ) μετά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Εμείς ως φαρμακοβιομηχανία είμαστε διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουμε μέχρι το υπόλοιπο 50%.

· Με διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα και ισότιμη μεταχείριση όλων των παρόχων ( και αναφέρομαι στο θέμα των πληρωμών ).

Ώστε να μην χάνει το κράτος και τελικά ο ασθενής τα πλεονεκτήματα που του δίνει η αγορά και μάλιστα τώρα που όλοι προσπαθούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί η απελπιστική θέση της φαρμακοβιομηχανίας- με την κατ’ ουσία στάση πληρωμών- με χρέη νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ να υπερβαίνουν το € 1 δις μέχρι το Μάρτιο του 2015. Περιμένουμε άμεσα λύσεις με την όποια διαθέσιμη κρατική ρευστότητα υπάρχει, με την ανακοίνωση ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος πληρωμών αλλά και με την ρύθμιση-νομοθετική και πρακτική- των συμψηφισμών με όλες τις ανοικτές υποχρεώσεις νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ ( clawback, rebates, ΦΠΑ ).

· Με επένδυση στη παραγωγή, στη καινοτομία και στην έρευνα.

Η ενθάρρυνση και η παροχή κινήτρων για τα επενδυτικά σχέδια του Κλάδου και η επίλυση των δυσλειτουργιών που δεν ευνοούσαν μέχρι τώρα τις όποιες αποφάσεις εταιρειών για περαιτέρω επενδύσεις στην- εν δυνάμει- επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη χώρα όπως π.χ. στη παραγωγή και στις κλινικές μελέτες που μπορούν πραγματικά να μεταφραστούν άμεσα σε νέους πόρους και νέες θέσεις εργασίας άρα ανάπτυξη που τόσο πολύ ανάγκη έχει η χώρα μας τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και για να υλοποιηθεί η πολιτική Υγείας που σήμερα επανασχεδιάζεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ