Κλινικάρχες και απόγνωση εξαιτίας του νέου ΦΠΑ στο 23%

  • Iatropedia
Η εφαρμογή του αυξκημένου ΦΠΑ "στραγγλίζει" και τα μέλη της ΠΕΙΚ που απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Οικονομικών.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Δεν φτάνει που εισπράττουν με μεγάλη καθυστέρηση τα νοσήλια και πληρώνουν υποχρεωτικές εκπτώσεις στον ΕΟΠΥΥ τύπου rabates και clawback, τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και τον αυξημένο ΦΠΑ που από 13% αυξήθηκε στο 23%!

Ο λόγος για τα μέλη της ΠΕΙΚ που έχουν μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ιδιωτικές κλινικές και δεν μπορούν πια να ανταπεξέλθουν στην κρίση που μαστίζει τον χώρο της Υγείας.

Διαβάστε εδώ την επιστολή:

«Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ιδιωτικές Κλινικές είναι ότι καλούνται κάθε μήνα να καταβάλλουν τον τιμολογημένο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φ.Π.Α. τον οποίο είτε εισπράττουν με μεγάλη καθυστέρηση είτε κατά περίπου 50% υπόκειται σε μεταγενέστερες περικοπές Rebate and Claw Back χωρίς να ζητείται, παρανόμως, η έκδοση των σχετικών Πιστωτικών, εμπεριέχοντας στον συμψηφισμό τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Το πρόβλημα αυτό διογκώθηκε με την μετάταξη του ΦΠΑ μόνο των Ιδιωτικών Κλινικών από 13% σε 23%, υπολογίζοντας ότι θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά 35 εκατ. Ευρώ, σε προϋπολογισμό δαπανών 188,50 εκατ. Ευρώ, με υπολογιζόμενες υποβολές τιμολογίων περίπου 380 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα η επιβάρυνση των ιατρικών υπηρεσιών με ΦΠΑ αφορά μόνο τις Ιδιωτικές Κλινικές όταν οι υπηρεσίες των Διαγνωστικών Κέντρων αλλά και των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, που πραγματοποιούν ίδιες με εμάς επεμβάσεις, απαλλάσσονται του Φ.Π.Α, δημιουργώντας ανισότητα αλλά και αθέμιτο ανταγωνισμό με τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας. Επειδή η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα και προστριβές στις σχέσεις των συναδέλφων μας με τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες λόγω πραγματικής αδυναμίας, που οφείλεται στο πραγματικό γεγονός της μη έγκαιρης είσπραξης του Φ.Π.Α. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρακαλούμε θερμά όπως αποδεχτείτε την πρόταση μας για ένταξη σε επικείμενο Νομοσχέδιο Διάταξης παρόμοιας με αυτή που έχει προβλεφτεί για τους εργολήπτες Τεχνικών έργων σε ακίνητα του Δημοσίου. Ειδικότερα, ο Νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α 8-8-2014) που τροποποίησε το Νόμο 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ενέταξε στα ειδικά καθεστώτα του άρθρου 39Α με απαλλαγή από το ΦΠΑ τα τιμολόγια εκτέλεσης τεχνικών έργων σε ακίνητα του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν 4281/2014 προστέθηκε στο άρθρο 39Α του Ν 2859/2000 παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄ 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά « Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.»

Η διάταξη αυτή απαλλάσσει τους ως άνω εργολήπτες από το Φ.Π.Α. κατά την έκδοση των τιμολογίων έργων προς Δημόσιους Φορείς. Πιστεύουμε ότι θα ήταν δίκαιο η παρόμοια μεταχείριση των Ιδιωτικών Κλινικών για τα Τιμολόγια που εκδίδουν έστω μόνο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε καθυστερεί υπέρμετρα την πληρωμή μας, ενώ εμείς αποδίδουμε κάθε μήνα τον ΦΠΑ, είτε συμψηφίζει χωρίς να πιστώνει, τον αναλογούντα ΦΠΑ με τα μέτρα των Rebates and Claw Back !!!

Άλλη λύση θα ήταν να αποδίδει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τον Φ.Π.Α. στο Υπουργειο Οικονομικών όταν πληρώνει τον αντίστοιχο μήνα, παρακρατώντας ισόποσα από τους παρόχους. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Φ.Π.Α. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί μια μεταφορά ποσών από ένα κωδικό σε άλλο του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης. Συνεπώς δεν επηρεάζει τον Γενικό Προϋπολογισμό του κράτους.

Θερμή παράκληση για αποδοχή του δικαίου και εύλογου αιτήματος μας που θα συμβάλλει, σε ένα βαθμό, στην βελτίωση της ρευστότητας μας, που είναι αναγκαία για την συνέχιση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που όλοι μας βιώνουμε και προσπαθούμε να επιχειρούμε».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν