«Κλειδί» τα παλιά δοκιμασμένα φάρμακα για την μείωση της δαπάνης και την σωστή τιμολόγηση

  • Iatropedia
Σοβαρές είναι οι στρεβλώσεις από την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου την ώρα που η ευρύτερη χρήση γενοσήμων θα έδινε την λύση στο πρόβλημα της φαρμακευτικής δαπάνης. Μάλιστα την έντονη ανησυχία τους διατυπώνουν κύκλοι της αγοράς αναφορικά με το πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών που προβλέπει το τελευταίο μνημόνιο στην τιμολόγηση των off-patent φαρμάκων και των γενοσήμων. Παράγοντες του φαρμακευτικού κλάδου τονίζουν ότι χωρίς την προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων," η μείωση στις τιμές θα επιφέρει για μια ακόμη φορά στρεβλώσεις στη φαρμακευτική αγορά και σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενών στις φαρμακευτικές θεραπείες".

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Σε ό, τι αφορά τα γενόσημα, η μείωση στις τιμές τους μπορεί μεν να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις αλλά μόνο αν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες που διευκολύνουν τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς τους σε όγκο.

Στην κατεύθυνση αυτή,οι παράγοντες της αγοράς κρίνουν αναγκαία την εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών και δράσεων που να ενθαρρύνουν τη χρήση των φαρμάκων αυτών… Εφόσον επιτευχθεί η διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά, η οποία προς το παρόν κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας, θα επέλθει και η αντίστοιχη μείωση στην τιμή τους ως αποτέλεσμα εφαρμογής δυναμικής τιμολόγησης.

Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν επίσης, ότι η διασφάλιση ενός ορθολογικού συστήματος τιμολόγησης αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα αλλά δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις και σε εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς. Εξίσου αναγκαία είναι και η αξιολόγηση ζητημάτων που αφορούν στις θεραπείες που αποζημιώνει η κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και η διασφάλιση ενός δίκαιου τρόπου υπολογισμού των εκπτώσεων (rebate) που χορηγούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Μάλιστα, παράγοντες της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, ενός κλάδου που δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή γενοσήμων, αναφέρουν ότι οι μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, εκτός των άλλων, τα σχετικά κοστολόγια, αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στις ελληνικές ευρεσιτεχνίες και διασφαλίζοντας την κυκλοφορία των παλιών δοκιμασμένων φαρμάκων που έχουν κερδίσει εδώ και πέντε δεκαετίες την εμπιστοσύνη των ελληνικών οικογενειών.

Ένα ακόμη ζήτημα που φαίνεται να προβληματίζει έντονα τη φαρμακευτική αγορά είναι και ο υπολογισμός της τιμής των πρωτοτύπων φαρμάκων με βάση τις χαμηλότερες τιμές του κάθε σκευάσματος στην ΕΕ και τη θέσπιση της τιμής των γενοσήμων σε ένα, ακόμη χαμηλότερο, προκαθορισμένο επίπεδο τιμών.

Όπως επισημαίνουν, ο συγκεκριμένος τρόπος προσδιορισμού των τιμών συνιστά αυθαίρετη πρακτική, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε φαρμακευτική αγορά. Είναι προφανές άλλωστε, πως το κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα εμφανίζει διαφορετική διείσδυση σε κάθε κράτος της ΕΕ, με συνέπεια τη διαμόρφωση της τιμής του σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς του σε όγκο τεμαχίων.

Με τη χώρα μας να εμφανίζει μια διείσδυση γενοσήμων που δεν ξεπερνά προς το παρόν το 23%, πόσο δόκιμο είναι να εφαρμόζονται οι τιμές που ισχύουν σε χώρες, στις οποίες το συγκεκριμένο ποσοστό υπερβαίνει το 50%, το 60% ή το 70%;

Στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου τονίζουν, ότι η εξαρχής διαμόρφωση των τιμών των οικονομικών φαρμάκων σε επίπεδα δυσανάλογα του όγκου που κατέχουν στην ελληνική αγορά αναμένεται να θέσει αργά ή γρήγορα ζήτημα απόσυρσής τους από την αγορά, κάτι που απειλεί ιδιαίτερα τα εγχωρίως παραγόμενα σκευάσματα. Μια τέτοια εξέλιξη θα απειλούσε την πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικές θεραπείες, μονοπωλώντας την αγορά με ακριβά φάρμακα και διογκώνοντας περαιτέρω τη φαρμακευτική δαπάνη.

Παράλληλα δε, θα απειλούσε τη βιωσιμότητα ενός από τους ελάχιστους εναπομείναντες εύρωστους βιομηχανικούς κλάδους της χώρας μας!