Καλή η 24ωρη λειτουργία της Μονάδας στην Αλεξάνδρας αλλά χρειάζονται άλλες 74…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) χαιρετίζει την έναρξη 24ωρης λειτουργίας της αστικής Μονάδας Υγείας Λεωφ. Αλεξάνδρας, στην Αθήνα. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, που ανταποκρίνεται στις προτάσεις της ΕΕΜΥΥ. Πλην όμως τα μέλη του ΔΣ της εκτιμούν ότι ειδικά για το Λεκανοπέδιο και ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών, απαιτούνται περίπου 75 Κέντρα Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας, από τα οποία τα μισά πρέπει να λειτουργούν καθ΄ όλο το 24ωρο και τα υπόλοιπα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η στόχευση στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας –χωρίς άλλου είδους επιδιώξεις και σκοπιμότητες– απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις:

1.       Άριστη γεωγραφική διάταξη των 75 αναγκαίων μονάδων (για την Αττική), χωρίς αλληλοεπικαλύψεις.

2.       Συγκέντρωση σε αυτές όλου του υπηρετούντος προσωπικού της ΠΦΥ, περιλαμβανομένων των ιατρών και άλλων επαγγελματιών που έχουν μετακινηθεί στα νοσοκομεία. Τοποθέτηση στις συγκεκριμένες μονάδες του μικρού αριθμού επαγγελματιών υγείας (μόνιμοι, επικουρικοί) που μπορεί να προσληφθεί με πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Ενίσχυση των 75 μονάδων της Αττικής, που συγκεντρώνει το 35% του πληθυσμού της χώρας, με το 20% τουλάχιστον των 3.000 προσλήψεων (κυρίως μη ιατρών), που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω ΕΣΠΑ. Σύναψη συμβάσεων με τον αναγκαίο αριθμό ιδιωτών γενικών ιατρών/παθολόγων/παιδιάτρων και ιατρικού προσωπικού άλλων ειδικοτήτων, που θα ορισθεί στη βάση τεκμηριωμένων αναγκών.

3.       Άμεση έναρξη λειτουργίας ΤΕΠ στα μεγάλα κρατικά νοσοκομεία, που θα συνδέονται οργανικά με την ΠΦΥ. Η εμπλοκή των νοσοκομείων πρέπει να επέρχεται μετά τη διαπίστωση της ανάγκης νοσηλείας.

4.       Άμεση θέσπιση ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων στην Επείγουσα Ιατρική, Γηριατρική, Σχολική Ιατρική κ.λπ., με ταυτόχρονη μετατροπή της πλειοψηφίας των κενών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών κορεσμένων ειδικοτήτων, σε θέσεις Γενικής Ιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής/Δημόσιας Υγείας και όσων προαναφέρθηκαν.

5.       Άμεση θέσπιση και έναρξη εξειδίκευσης Νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική, Κοινοτική και Γηριατρική Νοσηλευτική.

6.       Διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης της ΠΦΥ, με σαφή προσδιορισμό του κόστους και των πηγών προέλευσης των πόρων.

 

 

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν