Και τα δημόσια νοσοκομεία στον ασφυκτικό κλοιό του clawback με το νέο νομοσχέδιο

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το πολυνομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει και "το όριο δαπανών των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και εξήντα εκατομμύρια ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ".

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι το ποσό αναπροσαρμόζεται σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2017, από τα οποία 492.100.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και 57.900.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια για το 2018, από τα οποία 474.200.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και 55.800.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.

Με το μέτρο αναμένεται να υπάρξει δυσκολία στα νοσοκομεία να παράσχουν σε όλους τους πάσχοντες τα αναγκαία φάρμακα καθώς η φαρμακοβιομηχανία θα αντιδράσει με κάποιο τρόπο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ