ΙΣΑ: Συνεχίζονται τα προβλήματα με το πλαφόν στις εξετάσεις

  • Iatropedia
Επιστολή προς την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ απέστειλε σήμερα το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με το οποίο της εφιστά την προσοχή στα "μπερδέματα" που δημιουργούνται κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση παραπεμπτικών για εξετάσεις...

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Όπως κατήγγειλλαν στον ΙΣΑ αρκετοί γιατροί- μέλη του, στην πράξη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την σχετική Υπουργική Απόφαση και ειδικότερα όταν οι εξετάσεις που αναγράφονται υπερβαίνουν το αριθμητικό όριο το σύστημα δεν εκδίδει δύο παραπεμπτικά αλλά ένα συνολικό στο οποίο αναγράφεται ότι οι συνταγογραφούμενες εξετάσεις στο σύνολό τους δεν αποζημιώνονται σε ιδιώτη πάροχο!

«Συνεπεία των ανωτέρω είναι να δημιουργείται προφανής σύγχυση στους ασθενείς και να γεννώνται προβλήματα στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, καθώς καλείται ο γιατρός να «διαλέξει» ποιες εξετάσεις θα συνταγογραφήσει στον ασθενή», αναφέρουν στην επιστολή τους.

Διαβάστε εδώ την επιοστολή του ΙΣΑ:

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 3702/26-5-2015 επανερχόμαστε στην αναγκαιότητα ορθής εφαρμογής των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση αριθμητικών ορίων των συνταγογραφούμενων εξετάσεων.

Όπως είναι γνωστό, δυνάμει της υπ' αριθμ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ Β'2243/18.18.2014) Υπουργικής Απόφασης, καθορίστηκαν τα μέτρα ελέγχου συνταγογράφησης και εκτέλεσης των εργαστηριακών εξετάσεων. Ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης ορίζονται τα εξής: «Όλα τα παραπεμπτικά εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή από το σύστημα της ΗΔIΚΑ e-prescription. Σε αυτό το σύστημα ενσωματώνεται για κάθε ιατρική ειδικότητα, αριθμητικό όριο συνταγογραφούμενων εξετάσεων ανά παραπεμπτικό σε κάθε κατηγορία ιατρικών πράξεων, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ με τις προσθήκες και ανακωδικοποιήσεις που αναγράφονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον συνταγογραφούντα ιατρό, το σύστημα ενημερώνει τον ιατρό για το κατά πόσον οι εξετάσεις που συνταγογραφεί βρίσκονται εντός του επιτρεπόμενου αριθμητικού ορίου. Όσες εξετάσεις υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο αριθμό διενεργούνται δωρεάν στις δημόσιες δομές, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, αλλά δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον διενεργηθούν σε ιδιώτες παρόχους. Για τις εξετάσεις αυτές το παραπεμπτικό αναφέρει «δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΠΥ σε ιδιώτη πάροχο». Το οριζόμενο αριθμητικό όριο εξετάσεων ανά παραπεμπτικό ισχύει για όλα τα παραπεμπτικά που θα εκδοθούν την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο ΑΜΚΑ και μέχρι 4 (τέσσερεις) ημερολογιακές ημέρες μετά «που με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ μπορεί να επεκταθεί μέχρι 30 ημέρες». Προκειμένου να αποζημιώνονται οι εξετάσεις μπορεί με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ να ζητούνται από τους παρόχους με ηλεκτρονική υποβολή τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών εξετάσεων.»

Πλην όμως, σε συνέχεια ενημέρωσης από γιατρούς – μέλη μας, στην πράξη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω οριζόμενα και ειδικότερα όταν οι εξετάσεις που αναγράφονται υπερβαίνουν το αριθμητικό όριο το σύστημα δεν εκδίδει δύο παραπεμπτικά αλλά ένα συνολικό στο οποίο αναγράφεται ότι οι συνταγογραφούμενες εξετάσεις στο σύνολό τους δεν αποζημιώνονται σε ιδιώτη πάροχο!

Συνεπεία των ανωτέρω είναι να δημιουργείται προφανής σύγχυση στους ασθενείς και να γεννώνται προβλήματα στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, καθώς καλείται ο γιατρός να «διαλέξει» ποιες εξετάσεις θα συνταγογραφήσει στον ασθενή.

Για τους λόγους αυτούς, ο ΙΣΑ ενεργώντας πάντα με αίσθημα ευθύνης και προστασίας έναντι των ιατρών, σας καλεί άμεσα να προσαρμόσετε το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ