ΙΣΑ: Το ΚεΣΥ επιχειρεί να φιμώσει και να απαξιώσει το θεσμικό ρόλο των Ιατρικών Συλλόγων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε μέγιστη καταγγελία προέβη χθες το προεδρείο του ΙΣΑ καταγγέλλοντας τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ότι επιχειρούν φίμωση των γιατρών και απαξίωση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων.

Όπως λένε από τον ΙΣΑ, «οΙατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας αρνήθηκε με προκλητικό τρόπο, να απαντήσει σε ερώτημα που του έθεσε ο ΙΣΑ ,το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και προέκυψε κατά την εξέταση πειθαρχικού φακέλου, απαξιώνοντας το θεσμικό ρόλο και παρεμποδίζοντας το έργο του ΙΣΑ».

Και συνεχίζουν σε έντονο ύφος: «Το ΚεΣΥ όχι μόνο αρνήθηκε να ασκήσει το έργο που επιτελεί παρεμποδίζοντας τις διαδικασίες διαφάνειας και αυτοκάθαρσης του ΙΣΑ αλλά εκφράστηκε με απαξιωτικό τρόπο για τους Ιατρικούς Συλλόγους, υποβιβάζοντας το θεσμικό τους ρόλο».

Ειδικότερα ο ΙΣΑ στις 16-01-17 ζήτησε από το ΚεΣ, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ιατρικές ειδικότητες οι οποίες δύνανται να προβαίνουν σε πράξεις αφαίρεσης κονδυλωμάτων στα πλαίσια εξέτασης πειθαρχικού φακέλου. Μετά από τρεις μήνες, στις 20-04-17 το ΚεΣΥ απάντησε προκλητικά ότι… επιστρέφει το έγγραφό του ΙΣΑ και του ζητά τα ερωτήματά του να αποστέλλονται στον ΠΙΣ, μέσω του οποίου θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές!

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει ότι με το εν λόγω έγγραφο που υπογράφει ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚεΣΥ, καθηγητής Κώστας Μάρκου, επιχειρείται να παρεμποδιστεί ο πειθαρχικός έλεγχος, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά για τυχόν σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται.

Και εκτιμά ότι η αντιδημοκρατική αυτή συμπεριφορά που στοχεύει στην απαξίωση του θεσμικού ρόλου του ΙΣΑ, υπηρετεί μια συντονισμένη προσπάθεια φίμωσης των Ιατρικών Συλλόγων πίσω από την οποία κρύβονται πολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες

Ο ΙΣΑ ζητά από το ΚεΣΥ και προσωπικά από τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής Κ. Μάρκου, να ανακαλέσει και ν ανταποκριθεί άμεσα στο έργο που του έχει ανατεθεί αποστέλλοντας τη γνωμοδότηση που του ζητήθηκε.

Σε αντίθετη περίπτωση παρακωλύεται εκ προθέσεως το πειθαρχικό του έργο και ο ΙΣΑ επιφυλάσσεται να κινηθεί αναλόγως προκειμένου να διασφαλίσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου