Το ICD-10 μπήκε στην καθημερινή πρακτική των γιατρών και ο ΕΟΠΥΥ αποκτά καλύτερη «εικόνα»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
ανασφάλιστοι
Από την Τετάρτη έχει μπει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης με τους γιατρούς να καλούνται να συνδυάσουν το κάθε φάρμακο με συγκεκριμένη ασθένεια, βάσει προδιαγραφών του συστήματος ICD – 10. Αυτό αναμένεται να λύσει τα χέρια των ειδικών του ΕΟΠΥΥ που θα παρακολουθούν πιο στενά και ξεκάθαρα τι συνταγογραφεί, ποιος και γιατί...

Όπως αναφέρουν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), «στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά την καταχώρηση συνταγής είναι υποχρεωτική η συσχέτιση κάθε φαρμάκου που προστίθεται στη συνταγή με τουλάχιστον μία από τις ICD- 10 διαγνώσεις που έχουν προστεθεί σε αυτή. Κάθε φάρμακο, μπορεί να συσχετιστεί με μια ή περισσότερες ICD – 10 διαγνώσεις. Κατά την προσθήκη φαρμάκου, ο γιατρός πρέπει να συσχετίσει κάθε φάρμακο που προσθέτει, με τουλάχιστον μία ICD – 10 διάγνωση από αυτές που έχουν ήδη προστεθεί στη συνταγή. Σε κάθε φάρμακο υπάρχει πλέον ένα καινούργιο πεδίο διαγνώσεις προς συμπλήρωση.

Προκειμένου ο ιατρός να συσχετίσει φάρμακο με μία ή περισσότερες ICD – 10 διαγνώσεις, τότε επιλέγει μία ή περισσότερες τιμές από την λίστα που εμφανίζεται στο πεδίο «Διαγνώσεις». Η συσχέτιση κάθε φαρμάκου με τουλάχιστον μία ICD – 10 διάγνωση είναι υποχρεωτική”.

Το σύστημα ICD – 10 είναι Διεθνές Στατιστικό Σύστημα Ταξινόμησης Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας και αυτό που κάνει, είναι να κωδικοποιεί τις παθήσεις . Είναι ως εκ τούτου χρήσιμο εργαλείο στην ομαδοποίηση και ανάλυση διαγνώσεων για επιδημιολογικούς λόγους, αλλά η εφαρμογή του στη χώρα μας αναμένεται να δώσει στον ΕΟΠΥΥ πιο σαφή εικόνα της «συνταγογραφικής συμπεριφοράς» κάθε γιατρού..