Ιάσων Φωτήλας: Υποστελεχωμένο και το Κέντρο Δηλητηριάσεων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και του Κέντρου Δηλητηριάσεων αναφέρονται με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας οι τομεάρχες υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και Βασίλης Οικονόμου.

Το οργανόγραμμα του Κέντρου προβλέπει 10 οργανικές θέσεις γιατρών και 3 οργανικές θέσεις φαρμακοποιών, από τις οποίες είναι καλυμμένες μόνο οι 5 των ιατρών (από τις οποίες η μία αφορά σε επικουρικό ιατρό) και η μία του φαρμακοποιού.

Η έλλειψη προσωπικού έχει ως συνέπεια, και προκειμένου να λειτουργήσει το Κέντρο σε 24ωρη βάση, να επιστρατεύονται γιατροί από άλλα τμήματα του παιδιατρικού νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν είναι σε γνώση του οι καταγγελίες και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Υποστελεχωμένο και το Κέντρο Δηλητηριάσεων

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού με αποτέλεσμα την εργασιακή εξουθένωση των γιατρών και τον κίνδυνο για ανεπαρκή κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ασθενών καταγράφονται στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, το μοναδικό Κέντρο της χώρας που εξυπηρετεί χιλιάδες περιστατικά και λειτουργεί διαρκώς όλη την εβδομάδα.

Το αρχικό πλάνο λειτουργίας του Κέντρου προέβλεπε 10 οργανικές θέσεις γιατρών και 3 οργανικές θέσεις φαρμακοποιών. Σήμερα, οι θέσεις ιατρών ανέρχονται μόλις σε 5, εκ των οποίων ο ένας είναι επικουρικός, και ενός μόνο φαρμακοποιού. Ο έκτος μόνιμος γιατρός που υπήρχε παραιτήθηκε λόγω διορισμού του σε άλλο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 900 προκηρύξεις μόνιμων γιατρών της περιόδου 2010-2103 προβλεπόταν και μια θέση γιατρού για το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Όμως, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Υγείας, οι προσλήψεις γιατρών εκείνων των προκηρύξεων – που έγιναν σταδιακά μέχρι σήμερα – περιορίστηκαν σε μόνο 600! Είναι δηλαδή μειωμένες κατά 300 θέσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η μία – και μοναδική – για το Κέντρο Δηλητηριάσεων!

Η έλλειψη προσωπικού έχει ως συνέπεια, και προκειμένου να λειτουργήσει το Κέντρο σε 24ωρη βάση, να επιστρατεύονται γιατροί από άλλα τμήματα του παιδιατρικού νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Επειδή οι διατροφικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί, οι νέες ουσίες που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι αμέτρητες και ο κίνδυνος δηλητηριάσεων είναι αυξημένος για τους πολίτες

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Είναι σε γνώση του οι καταγγελίες για την έλλειψη προσωπικού στο Κέντρο Δηλητηριάσεων;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να στελεχωθεί επαρκώς το Κέντρο και να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας Αχαΐας