ΙΑΣΩ Παίδων: Advanced NDT Bobath Baby Course

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
"Η πρώιμη διάγνωση & θεραπευτική αντιμετώπιση των νευραναπτυξιακών διαταραχών και άτυπης ανάπτυξης από τον 1ο έως το 18ο μήνα της ζωής" θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 17 Μαρτίου 2019 και από τις 5 έως τις 10 Απριλίου 2019, στο ΙΑΣΩ Παίδων.

Το course διοργανώνεται με τη συνεργασία του Παιδονευρολογικού Τμήματος, του Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του ΙΑΣΩ Παίδων καθώς και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΙΑΣΩ.

Επίσης, είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες θεωρητικές αρχές της νευροπαποκατάστασης, απευθύνεται σε Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Νοσηλευτές με απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου μεθόδου αποκατάστασης NDT BOBATH και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική άσκηση.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα έχουν την ευκαιρία:

-να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την επικοινωνιακή-αισθητικοκινητική-αντιληπτική ανάπτυξη των βρεφών (0-18 μηνών) σε σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες

-να διευρύνουν τις δεξιότητες παρατήρησης, αξιολόγησης και ανάλυσης, της επικοινωνίας, του παιχνιδιού και των καθημερινών δεξιοτήτων των βρεφών 0-18 μηνών, αναγνωρίζοντας τις αισθητικοκινητικές, αντιληπτικές και γνωστικές ικανότητες τους

-να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν τους υφιστάμενους ή δυνητικούς περιορισμούς των βρεφών, μετά από διεπιστημονική αξιολόγηση

-να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα βοηθήσουν το βρέφος σε θετικές αλλαγές και στην ελαχιστοποίηση των περιορισμών και των δευτερογενών προβλημάτων και

-να εξοικειωθούν με τη διαδικασία ένταξης της οικογένειας στη θεραπευτική παρέμβαση σε σχέση με τις δραστηριότητες των βρεφών (επικοινωνία, αλληλεπίδραση, φαγητό, ADL, παιχνίδι και κινητικότητα).