Οι νοσηλευτές δεν είναι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τονίζουν με επιστολή τους τα μέλη του ΣΥΝΟΨΥΝΟ-ΕΣΥ

  • Iatropedia
Να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα με την νοσηλεία σε ψυχιατρικές δομές επικίνδυνων κρατουμένων (με ψυχιατρικά προβλήματα) τους οποίους καλούνται εκτός από το να περιθάλπτουν, και να φυλλάσσουν οι νοσηλευτές, ώστε να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα, ζητεί από την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Διαβάστε εδώ την σχετική επιστολή:

Προς 1) Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΚ

Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης

Κοιν.: Υπουργό Υγείας

Διοικητή ΨΝΑ «Δαφνί»

Θέμα: Φύλαξη – νοσηλεία ασθενών με το άρθρο 69 του ΠΚ στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία

Με αφορμή τη μη εφαρμογή της Νομοθεσίας σχετικά με τη νοσηλεία – φύλαξη των ακαταλόγιστων ψυχικά ασθενών του άρθρου 69-70 του Π.Κ. και τους τεράστιους κινδύνους που αυτή ελλοχεύει για προσωπικό και ασθενείς, το Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ του Ν. Αττική, σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεών του, σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 40 του Ν.4111/2013: «Η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση όλων των κατηγοριών και τύπων καταστημάτων κράτησης πραγματοποιείται με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η δε μετατροπή, μετεγκατάσταση, μετονομασία και μεταβολή της έδρας τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για τη σύσταση θεραπευτικού καταστήματος του άρθρου 19 παράγραφος 4 του παρόντος, συναρμόδιος για την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, εκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι και ο Υπουργός Υγείας, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 1729/1987 (Α` 144), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 2161/1993 (Α` 119). Σε περίπτωση σύστασης, μέσα ή έξω από το κατάστημα κράτησης, ειδικού, κατά το άρθρο 6 του ν. 2345/1995 (Α` 213), κέντρου υγείας ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου, αυτό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς τη διοίκηση και φύλαξη των κρατουμένων και στελεχώνεται, ως προς μόνο το φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

Τα προεδρικά διατάγματα που αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη δεν έχουν εισέτι εκδοθεί. Συνεπώς, η φύλαξη των ακαταλόγιστων εγκληματιών κατ' ανάγκην πραγματοποιείται στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία, χωρίς όμως να υπάρχει το προβλεπόμενο φυλακτικό προσωπικό.

Αποτέλεσμα της μη τήρησης της Νομοθεσίας και της έλλειψης φυλακτικού προσωπικού, είναι η σοβαρή διακινδύνευση της δημόσιας ασφάλειας και η καθημερινή θέση σε κίνδυνο της υγείας των εργαζομένων αλλά και των υπόλοιπων νοσηλευομένων. Επιπροσθέτως, είναι γεγονός οι ίδιοι οι ασθενείς – κρατούμενοι δεν αντιμετωπίζονται θεραπευτικά σύμφωνα με τις ανάγκες τους και σύμφωνα με το σωφρονιστικό – θεραπευτικό σκοπό των οικείων διατάξεων.

Εν προκειμένω βρισκόμαστε ενώπιον του παράδοξου και οξύμωρου φαινομένου ασθενείς- κρατούμενοι που έχουν κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ως επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια, έχοντας διαπράξει αξιόποινες πράξεις, να θεωρούνται εν τοις πράγμασι «ακίνδυνοι» για εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς- γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί λογικά η μη παρουσία φυλακτικού προσωπικού! Ενδεχομένως η έννοια της «δημόσιας ασφάλειας» να εξειδικεύεται μόνον σε συνάρτηση με το λοιπό κοινωνικό σύνολο και οι σκληρά εργαζόμενοι σε επαχθείς συνθήκες υπάλληλοι των ψυχιατρικών νοσοκομείων, αλλά και οι ιδιαιτέρως ευάλωτοι ψυχιατρικοί ασθενείς να θεωρούνται υποδεέστερα μέλη του και να μην κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία τους!

Τα τελευταία έτη, το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο έχει οξυνθεί και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί προς το Σύλλογό μας, περιστατικά επιθέσεων από ασθενείς – κρατούμενους των διατάξεων του 69-70 του ΠΚ.

Επειδή είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε ενώπιον δυσάρεστων και τραγικών εξελίξεων.

Επειδή η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των ασθενών κατοχυρώνεται από το άρθρο παρ. 3 του Συντάγματος, το άρθρο 44 του ΥΚ και τον Ν. 3850/2010.

Επειδή αποτελεί πρωταρχικής σημασίας υποχρέωση της Πολιτείας η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

Επειδή είναι κατάφωρα αντικείμενο στην κείμενη Νομοθεσία, αλλά και απαράδεκτο το φαινόμενο να προσέρχεται ένας επιστήμονας Νοσηλευτής στο χώρο εργασίας του και αντί να παρέχει φροντίδα στους ασθενείς, να κινδυνεύει ο ίδιος από επιθέσεις νοσηλευόμενων ασθενών.

Eπειδή εν προκειμένω είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής της Νομοθεσίας και η λήψη κάθε δυνατού και πρόσφορου μέτρου για την επαρκή προστασία της υγείας των υπαλλήλων αλλά και των ασθενών, από τους νοσηλευομένους δυνάμει των άρθρων 69-70 του ΠΚ, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί «ιδιαιτέρως επικίνδυνοι» για τη δημόσια ασφάλεια, αγαθό όλων ανεξαιρέτωςτων πολιτών της χώρας.

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διάθεση φυλακτικού προσωπικού, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επειδή η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου είναι αρμόδια για την εποπτεία της ορθής τήρησης της νομοθεσίας.

Επειδή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων και δημοσίων νοσοκομείων στα οποία φυλάσσονται – νοσηλεύονται οι κρατούμενοι – ασθενείς είναι αρμόδιο αποκλειστικά και μόνο για τις πράξεις τις σχετικές με την περίθαλψη και τη νοσηλεία τους. (βλ. υπ’ αριθ 8/2007 γνωμοδότηση ΕισΑΠ, υπ’ αριθ. 134144/29016/2011/7-11-2011 έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμαστε για την υφιστάμενη κατάσταση και σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εφαρμογή των νομοθετικών επιταγών, και την προστασία προσωπικού και ασθενών, προτού θρηνήσουμε θύματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν