Γρίφος η κατάρτιση της λίστας χειρουργείου

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Διευκρινίσεις για τον τρόπο κατάρτισης της λίστας χειρουργείου στα δημόσια νοσοκομεία αναγκάστηκε να στείλει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης καθώς οι απορίες έπεφταν κατά ριπάς...

Στο επίσημο έγγραφο που απέστειλαν από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας προς τις ΔΥΠΕ και τους διοικητές των νοσοκομείων αναφέρουν χαρακτηριστικά:

Λόγω ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τις περιγραφόμενες διαδικασίες της παρ. Ζ της υπ΄ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.1.2017 εγκυκλίου, παρέχουμε τις κάτωθι πρόσθετες διευκρινήσεις:

1. Στη Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Χειρουργείου συμμετέχουν όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί του Τομέα, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης.

2. Στις περιπτώσεις που δεν υπηρετούν ιατροί ειδικοτήτων του Χειρουργικού Τομέα ή της ειδικότητας Αναισθησιολογίας που να κατέχουν τις βαθμίδες Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή / Αν. Καθηγητή), τότε θα συμμετέχουν στη διαδικασία του εκλέγεσθαι, ιατροί που έχουν καταστεί με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων.

3. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες ή ο αριθμός υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί δεν ικανοποιεί το απαιτούμενο αριθμητικό σύνολο (4), τότε, ο Διοικητής/τρια του
Νοσοκομείου θα μεριμνήσει για την κατάρτιση/συμπλήρωση των καταστάσεων με ιατρούς που έχουν τυπικό δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία του εκλέγεσθαι.

4. Στις περιπτώσεις που κάποια Νοσοκομεία έχουν ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες με διαφορετικό τρόπο από τα ως άνω περιγραφόμενα, δεν συντρέχει λόγος επανάληψής τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ