ΓΝΑ Λαϊκό: Ανακαίνιση της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η ανακαίνιση της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής στο «ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ», σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ανάγκες ασθενών και επαγγελματιών υγείας, ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα χωρίς να περιοριστεί το κλινικό της έργο, εφόσον για τη διάρκεια των εργασιών η κλινική συνέχισε να λειτουργεί σε χώρους του νοσοκομείου.

Η αναγκαιότητα της παρέμβασης ήταν πρόδηλη, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές και τη διαρρύθμιση θαλάμων και βοηθητικών χώρων. Το έργο αναπτύχθηκε σε όλη την πτέρυγα της κλινικής, μικτής επιφάνειας περίπου 600 τ.μ.

Μετά την παρέμβαση η δύναμη της κλινικής διαμορφώθηκε σε 38 κλίνες, όλες σε αυτόματους θαλάμους με λουτρό σύγχρονων προδιαγραφών και συγκεκριμένα διαθέτει πλέον 10 τρίκλινους θαλάμους και 4 δίκλινους.

Συνοπτικά, το έργο περιλάμβανε, όπως το περιγράφει ο διοικητής:

Αναδιαρρύθμιση όλων των θαλάμων ασθενών και δημιουργία λουτρού σύγχρονων προδιαγραφών με κεντρικό σύστημα εξαερισμού
Πλήρης ανακαίνιση θαλάμων (δάπεδα, οροφές, ιματιοθήκες κ.λπ.), διαδρόμου (δάπεδα ,ψευδοροφές, είσοδος κ.λπ.) και όλων των υπόλοιπων χώρων (γραφεία γιατρών, γραφείο νοσηλευτικής υπηρεσίας, αποδυτήρια, αποθήκες κ.λπ.)
Τοποθέτηση σύγχρονων μονάδων κλίνης ασθενών (BHU) σε όλους τους θαλάμους
Πλήρης ανακαίνιση διαδρόμου (δάπεδα, ψευδοροφές, είσοδος κ.λπ.) και απελευθέρωση της πρόσβασης του κεντρικού διαδρόμου στο περιβάλλον για φυσικό φωτισμό – αερισμό
Εγκατάσταση σύγχρονου ψηφιακού συστήματος κλήσης νοσηλευτικού προσωπικού με ενδοεπικοινωνία
Παρεμβάσεις σε φωτισμό και δημιουργία χώρων φύλαξης φορητού ιατρικού εξοπλισμού
Η συνολική δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανήλθε σε €110.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με επιχορήγηση της 1ης Υ.Π.Ε.

Συνοψίζοντας, η εν λόγω παρέμβαση αναβαθμίζει το επίπεδο της φροντίδας υγείας και τις συνθήκες εργασίας και κατέστη εφικτή χάρη στην υποστήριξη αφενός του προσωπικού και της υπηρεσίας και αφετέρου της 1ης Υ.Π.Ε. και του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν