Γιώργος Πατούλης: Ανάγκη για ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους πολίτες

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα διασφαλίζει στους πολίτες το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής γιατρού, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του, στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.

Την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δεν θα υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών, στις υπηρεσίες υγείας ,αξιοποιώντας το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας που διοργανώνει ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης που συμμετείχε σε Debate, με θέμα «Διλλήματα σχετικά με την πρόσβαση και την παραπομπή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», μεταξύ άλλων επισήμανε τα εξής:

«Η μεταρρύθμιση στον υγειονομικό τομέα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, στη βελτίωση της ιατρικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. Η δημιουργία συστήματος Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι μια μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η χώρα. Ωστόσο είναι λάθος να δημιουργηθεί ένα σύστημα συγκεντρωτικό και κρατικοδίαιτο που αποκλείει το αξιόμαχο ιατρικό δυναμικό της χώρας.

Έχουμε ανάγκη από ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα διασφαλίζει στους πολίτες ,το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής γιατρού, δεν θα αποκλείει κανέναν γιατρό και το κυριότερο, θα διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου των δαπανών.

Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η κάλυψη των μεγάλων υγειονομικών αναγκών του συνόλου του πληθυσμού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ,μέσα από την επαρκή και αποτελεσματική αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας».