Φάρμακα: Παραδέχονται τις στρεβλώσεις στην τιμολόγηση και υπόσχονται βελτίωση

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Όπως είπε η πρόεδρος του ΕΟΦ μιλώντας στην ημερίδα Pricing & Reimbursement Conference, "σήμερα 737 off patent προϊόντα έχουν χαμηλότερη τιμή από το μέσο όρο των 3 χαμηλοτέρων της Ευρώπης. Αυτό μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόσυρση φτηνών προϊόντων και την υποκατάστασή τους από ακριβότερα on patent στις ίδιες κατηγορίες. Και στα γενόσημα σημειώθηκαν μεγάλες μειώσεις, χαμηλότερες από το χαμηλό μέσο όρο της Ευρώπης. Όλες αυτές οι στρεβλώσεις θα αντιμετωπιστούν...".

Όπως είπε ο κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος, γ.γ. υπουργείου Υγείας, «η σημερινή ημερίδα συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου για το ΗΤΑ. Θα προχωρήσουμε μέσα στο 2018 με τη θεσμοθέτηση επιτροπής διαπραγμάτευσης που θα έχει ρόλο στην αξιολόγηση της τελικής τιμής και αποζημίωσης ενός φαρμάκου. Αμέσως μετά θα πράξουμε το ίδιο και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

Και συνέχισε επισημαίνοντας:

«Η Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης έχει τις εξής αρμοδιότητες: την κατάρτιση και επικαιροποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, την παρακολούθηση φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία και τη δημιουργία νέου μητρώου φαρμάκων για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ειδικών κωδικών.

Θα δημιουργηθεί μία νέα ενοποιημένη πλατφόρμα για προεγκρίσεις φαρμάκων υψηλού κόστους, για την αξιολόγηση φαρμάκων εκτός ενδείξεων και άλλες διαδικασίες που μέχρι σήμερα ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους και χρονοβόρες. Επίσης θα δημιουργηθεί μητρώο για τις νεοπλασματικές νόσους. Η τιμολόγηση, ανατιμολόγηση, αποζημίωση και τα ποσοστά ασθενών θα εξεταστούν σε μία ενιαία βάση.

Τέλος θα γίνει αποτίμηση της ανάγκης για κάθε θεραπευτική κατηγορία και αμέσως μετά θα οριστούν οι  αντίστοιχοι κλειστοί προϋπολογισμοί. Όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές έρχονται για να αντικαταστήσουν στο μέλλον οριζόντια μέτρα όπως τα rebates και τα clawback».

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, από την πλευρά του τόνισε ότι «μία βασική μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ αφορά μία νέα διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών υγείας. Επίσης στόχος παραμένει η ομαλοποίηση της αποζημίωσης των παρόχων με επέκταση κλειστών προϋπολογισμών και δημιουργία  νέων συμβάσεων με όλους τους παρόχους.

Μετά τη διαπραγμάτευση που θα γίνει με όλες τις κατηγορίες παρόχων θα γίνει ανακατανομή και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ακολουθούν στο κοντινό μέλλον η νέα διαδικασία αποζημίωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλωσίμων και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)».

Ενώ η κ. Κατερίνα Αντωνίου, πρόεδρος του ΕΟΦ συμπλήρωσε ότι:

«Οι διαδικασίες του ΕΟΦ αφορούν την πρόσβαση των ασθενών στις φαρμακευτικές αγωγές τους. Αυτό έχει άμεση σχέση με την τιμολόγηση και είναι απαραίτητο ένα νομικό πλαίσιο διακριτό και καθαρό.

Η διαδικασία τιμολόγησης νέων προϊόντων γίνεται 4 φορές το χρόνο, οι ανατιμολογήσεις 2 φορές το χρόνο, ενώ από φέτος γίνεται τιμολόγηση για τα ΜΗΣΥΦΑ επίσης 2 φορές το χρόνο.

Στην Ελλάδα είχαμε ακριβά πρωτότυπα και ακριβά γενόσημα φάρμακα. Οι ανατιμολογήσεις της περιόδου 2015-2017 αφορούσε 7.500 προϊόντα, εκ των οποίων 2.500-3.500 υπέστησαν μείωση τιμών.  Για παράδειγμα 737 off patent προϊόντα έχουν χαμηλότερη τιμή από το μέσο όρο των 3 χαμηλοτέρων της Ευρώπης. Αυτό μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόσυρση φτηνών προϊόντων και την υποκατάστασή τους από ακριβότερα on patent στις ίδιες κατηγορίες.

Και στα γενόσημα σημειώθηκαν μεγάλες μειώσεις, χαμηλότερες από το χαμηλό μέσο όρο της Ευρώπης. Όλες αυτές οι στρεβλώσεις θα αντιμετωπιστούν με μεταρρυθμίσεις όπως η δημιουργία του συστήματος ΗΤΑ, η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων και η υποχρεωτική εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων».