Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Πρώτου Επιπέδου στην Καρδιαγγειακή Μαγνητική Τομογραφία

  • Iatropedia
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης διοργάνωσε το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο από τις 3 έως και τις 5 Οκτωβρίου 2015, με στόχο την εκπαίδευση καρδιολόγων στην καρδιαγγειακή μαγνητική τομογραφία.

Η Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Πρώτου Επιπέδου στην Καρδιαγγειακή Μαγνητική Τομογραφία, αποτελεί το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνουν όλοι οι καρδιολόγοι κατά την εκπαίδευσή τους στη διάρκεια της ειδικότητας της Καρδιολογίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Βασικής Καρδιολογίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Η εκπαίδευση έγινε από έγκριτους Ελληνες και ξένους εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κι έχουν –παράλληλα- σημαντικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της καρδιαγγειακής μαγνητικής τομογραφίας. Ο νεωτερισμός σ’ αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν η δυνατότητα των εκπαιδευομένων να κάνουν οι ίδιοι (μετά από σχετική εκπαίδευση) τις αναγκαίες μετρήσεις που απαιτούνται για τη διάγνωση των εξετάσεων της καρδιαγγειακής μαγνητικής τομογραφίας, με τη βοήθεια ειδικών σταθμών εργασίας.

Η καρδιακή απεικόνιση, με κορυφαίο εκπρόσωπο την Υπερηχοκαρδιογραφία στην οποία η Ελλάδα, έχει να επιδείξει λαμπρή εκπαίδευση και έρευνα, εμπλούτισε την κλινική εξέταση, αποτέλεσε την προέκταση της κλινικής εκτίμησης και συνιστά πλέον καθοριστικό παράγοντα για τη λήψη της τελικής κλινικής απόφασης. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η παράλληλη ανάπτυξη και των άλλων απεικονιστικών μεθόδων όπως η Πυρηνική Καρδιολογία, η Καρδιαγγειακή Μαγνητική Τομογραφία και η Καρδιαγγειακή Αξονική Τομογραφία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης, η οποία έχει σκοπό να εξοπλίσει τον σύγχρονο καρδιολόγο με τις αναγκαίες γνώσεις, ώστε να μπορεί να εκτελεί και να ερμηνεύει αξιόπιστα αυτές τις μεθόδους υψηλής τεχνολογίας.