Επιστημονικό συμβούλιο Ν. Ζακύνθου: Να ανοίξουν τα χειρουργεία- «Έχουν ξεφύγει» επιμένουν από την ΠΟΕΔΗΝ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Την ώρα που κάποιοι χειρουργοί εκφράζουν επιφυλάξεις ή και φόβους για το αέριο στα χειρουργεία και ζητούν να μην ξεκινήσουν τα χειρουργεία στο Γ.Ν. Ζακύνθου, τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου έχουν αντίθετη άποψη και όρισαν 3μελη επιτροπή που θα επαναφέρει την ομαλότητα στον χειρουργικό τομέα. Βασικός στόχος να τηρηθούν όσα συμφωνήθηκαν με τον κ. Πολάκη. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Από την ΠΟΕΔΗΝ πάντως επιμένουν ότι "έχουν ξεφύγει πια"!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28-3-2017 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Για την παρούσα συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Ε.Σ. από τον πρόεδρο αυτού.
Η συνεδρίαση διεξήχθη υπό την προεδρία του κ. Παύλου Καψαμπέλη- Συντ. Δ/ντη χειρουργού, προέδρου του Ε.Σ. και με τη συμμετοχή των παρακάτω μελών:
1. Μάρκου Αθανασίου, Δ/ντη Ιατρικής Βιοπαθολογίας
2. Καλόφωνου Διονυσίου, Δ/ντη Νεφρολόγο.
3. Ακτύπη Διονυσίου, επιμ. Α΄ ορθοπαιδικού.
4. Τόττα Χρήστου, Δ/ντη φαρμακοποιού.
5. Στυλιανέση Ευσταθίας, Τ.Ε. Φυσικοθεραπεύτριας.

Απόντες ήταν οι: Τσουκαλάς Μαρίνος επιμ. Β΄ χειρουργός, Λευτάκης Αντώνιος, Π.Ε. Νοσηλευτής- Προϊστάμενος Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Παναγούλια Μαρίνα, ειδικευόμενη Μαιευτικής –Γυναικολογίας.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν: ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννης Τουρίκης, ο πρόεδρος και η γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γ.Ν.Ζ. κ.κ. Ε. Τσώλας και Ι. Κάνδηλα-Προϊσταμένη Χειρουργείου, ο ταμίας της Ε.Ν.Ι.Ζ. κ. Ν. Ποταμίτης,Δ/ντης Ορθπαιδικού Τμήματος .
Όλοι οι προαναφερόμενοι, τα μέλη του Ε.Σ. και οι παριστάμενοι κατά τη συνεδρίαση, ήταν παρόντες και κατά τη συνάντηση του Ε.Σ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Π. Πολάκη και τον Διοικητή της 6ης Υ. ΠΕ. κ. Π. Νικολόπουλο.
Ως Γραμματέας του συμβουλίου παρέστη η κ. Σωτηρία Δρόσσου, Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας.
Δεδομένης της ύπαρξης νόμιμης απαρτίας με την παρουσία έξι (6) μελών, άρχισε η συνεδρίαση με τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο: Εντολή της Διοίκησης για επαναλειτουργία των χειρουργείων.
Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τα κάτωθι:
1. Με το υπ’ αριθμ. 1169/21-2-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. ζητείται η έγγραφη εισήγηση – γνωμοδότηση του Ε.Σ. σχετικά με την επαναλειτουργία των χειρουργείων.
2. Με το υπ’ αριθμ. Ε.Σ. 22/6-3-2017 έγγραφο του Ε.Σ. κατατέθηκε ολοκληρωμένη εισήγησή του σχετικά με την πορεία των ελέγχων και την επαναλειτουργία των χειρουργείων.
3. Με το υπ’ αριθμ. 1552/8-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. κοινοποιήθηκε στο Ε.Σ. η απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 12η/7-3-2017 συνεδρίασή του σχετικά με την λειτουργία των χειρουργείων. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι εάν το ΔΣ αποφασίσει ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε δεύτερη συνεδρίαση ΔΣ σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό θα καθορίσουν πως θα φτάσουν σε πλήρη ανάπτυξη. Επίσης αναφέρεται ότι κατά το μεταβατικό διάστημα έως την αποκατάσταση της κανονικότητας της λειτουργίας των χειρουργείων, παραμένει η αίθουσα της μαίευσης σε λειτουργία με τις συνθήκες που λειτουργεί έως τώρα. Σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία να προγραμματισθεί η σταδιακή χρήση των χειρουργικών αιθουσών και η προώθηση των αιτημάτων του Επ. Συμβουλίου, με τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες (προμηθευτές κ.λ.π).
4. Με το υπ’ αριθμ. 1971/24-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. κοινοποιήθηκε στο Ε.Σ. η απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 14η/22-3-2017 συνεδρίασή του σχετικά
με την λειτουργία των χειρουργείων. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι μετά από συνάντηση του Αν. Υπουργού και του Διοικητή της 6ης Υ.Πε. με το Ε.Σ., οι οποίοι διαβεβαίωσαν το Δ.Σ. για τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου για την άμεση επαναλειτουργία των χειρουργείων, επανερχόμενοι προοδευτικά στην πλήρη ανάπτυξη αυτών…. Αποφασίζει την ανάκληση της από 2-12-2016 απόφασης αναστολής λειτουργίας των χειρουργείων και την άμεση επαναλειτουργία τους, επανερχόμενοι προοδευτικά στην πλήρη ανάπτυξη αυτών.
5. Με το υπ’ αριθμ. 1997/27-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 1993/27-3-2017 απόφαση της Διοικήτριας περί ανάκλησης απόφασης αναστολής λειτουργίας των χειρουργείων.
6. Με το υπ’ αριθμ. 1985/27-3-2017 έγγραφο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Ζ. δίνονται στο τεχνικό τμήμα οδηγίες σύνδεσης των ιατρικών αερίων.
7. Με το υπ’ αριθμ. 2006/28-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 2002/27-3-2017 εντολή της Διοικήτριας για επαναλειτουργία των χειρουργείων.

Επί των ανωτέρω αποφάσεων το Ε.Σ. διευκρινίζει τα κάτωθι:
 Όσον αφορά το υπ’ αριθμ. 1169/21-2-2017 έγγραφο της Διοίκησης περί πιστοποίησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων, η αρμόδια επιτροπή διενέργειας ελέγχων που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.92125/8-12-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας για το σκοπό αυτό, διατυπώνει σοβαρές παρατηρήσεις στους ελέγχους που αφορούν στα δίκτυα παροχής ιατρικών αερίων και διαπιστώνει εκκρεμότητες στους ελέγχους (προσομοίωση αναισθησιολογικών μηχανημάτων, έλεγχος τοξικότητας ιατρικών αερίων, αποκατάσταση προβλημάτων στον κλιματισμό κ.λπ), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 24/20-2-2017 έγγραφό της.
Επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Ζ. με το υπ’ αριθμ. 22/6-3-2017 έγγραφό του διαπιστώνει σοβαρές εκκρεμότητες στους ελέγχους και παράλληλα διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις για τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιοτική σύσταση των ιατρικών αερίων, όπως αυτές διατυπώνονται στην παρ. Γ. του υπ’ αριθμ.810/6-2-2017 εγγράφου του.
 12 Όσον αφορά το πρακτικό τηςης/7-3-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά με την λειτουργία των χειρουργείων, που κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 1552/8-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ., παρατηρούμε ότι η εισήγηση του Ε.Σ. για την επαναλειτουργία των χειρουργείων υποβαθμίζεται και οι προτάσεις χαρακτηρίζονται ως «αιτήματα».

Επίσης οι απόψεις του επιστημονικού κλιμακίου από το ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο, σ’ αυτό το πρακτικό βαφτίζονται ως γνωμοδότηση, ενώ σε επόμενο πρακτικό (14ης/22-3-17 συνεδρίασης) αναφέρονται ως «επιστημονικές απόψεις».
 Όσον αφορά το υπ’ αριθμ. 1985/27-3-2017 έγγραφο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Ζ. για τους τρόπους σύνδεσης των ιατρικών αερίων, παρατηρούμε τα εξής:

ü Η ως άνω αναφερόμενη αρμόδια επιτροπή διενέργειας ελέγχων, με το υπ’ αριθμ. 22/13-2-2017 έγγραφό της συνιστά ρητώς, εφόσον αποφασισθεί η επαναλειτουργία των χειρουργείων, να μην χρησιμοποιηθεί το κεντρικό σύστημα διανομής Ο2, Ν2Ο και ιατρικού αέρα στις χειρουργικές αίθουσες μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικοί τους έλεγχοι προσομοίωσης κ.λπ. Επίσης προτείνει τη λειτουργία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων με εξωτερικές φιάλες ιατρικών αερίων όπως στην μαιευτική αίθουσα (εννοείται δηλαδή η απευθείας σύνδεση των μηχανημάτων με τις φιάλες αυτόνομα και χωρίς την χρήση του κεντρικού δικτύου), καθώς και την πιστή εφαρμογή όλων των προτάσεών τους.
ü Επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ.22/6-3-2017 έγγραφό του προβλέπει ότι σε όλες τις χειρουργικές αίθουσες η τροφοδοσία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων με ιατρικά αέρια (Ο2, Ν2Ο, ιατρικό αέρα), θα
γίνεται με μεμονωμένες φορητές φιάλες εντός των χειρουργικών αιθουσών, συνδεδεμένες απ’ ευθείας με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα, προσωρινά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και την αποκατάσταση της κανονικότητας στο νοσοκομείο, ακολουθώντας τα επιστημονικά πρωτόκολλα της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ελέγχων στο Γ.Ν.Ζ. που έχει ορισθεί από τον Υπουργό Υγείας για το σκοπό αυτό.
ü Επίσης στο πρακτικό της 12ης/7-3-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. αναφέρεται ρητά ότι: «Κατά το μεταβατικό διάστημα έως την αποκατάσταση της κανονικότητας της λειτουργίας των χειρουργείων, παραμένει η αίθουσα της μαίευσης σε λειτουργία με τις συνθήκες που λειτουργεί έως τώρα.», δηλαδή με τροφοδοσία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων απ’ ευθείας από φιάλες χωρίς την παρεμβολή των κεντρικών δικτύων παροχής ιατρικών αερίων.
ü Τέλος στη συνάντηση του Ε.Σ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ., την22-3-2017, συμφωνήθηκε να γίνει η επαναλειτουργία των χειρουργείων προοδευτικά σε τρία (3) στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι βάσει της προαναφερόμενης πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλίου (απ’ ευθείας σύνδεση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων με φιάλες και σε όλες τις αίθουσες ταυτόχρονα). Το δεύτερο στάδιο προβλέπει την τροφοδοσία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων με φιάλες συνδεδεμένες στους πίνακες παροχής ιατρικών αερίων, που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, αλλά εντός των χώρων των χειρουργείων, χρησιμοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το τελικό τμήμα των δικτύων μέχρι τις στήλες οροφής των χειρουργικών αιθουσών, που συνδέονται τα μηχανήματα. Το τρίτο στάδιο αφορά την τροφοδοσία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων από τις κεντρικές πηγές εφοδιασμού, χρησιμοποιώντας ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο.

Η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο και η διάρκεια του καθενός δεν θα έχουν χρονικό περιορισμό, αλλά θα καθοριστούν βάσει επιστημονικών δεδομένων που θα προκύψουν από τη διενέργεια ικανού αριθμού επεμβάσεων, στην κάθε αίθουσα ξεχωριστά και σε συνάρτηση με την εξέλιξη των περιστατικών και την πορεία των υποχρεωτικών μετεγχειρητικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από τα διεθνή επιστημονικά πρωτόκολλα και τις συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ελέγχων, που έχει ορισθεί από τον Υπουργό Υγείας.

Ως εκ τούτου ο τρόπος σύνδεσης ιατρικών αερίων, που υποδεικνύει η Διοικήτρια, επικαλούμενη ρητή εντολή του Αν. Υπουργού Υγείας και του Διοικητή της 6ης Υ.Πε. και με τη χρήση ενός συνημμένου εντύπου το οποίο δεν έχει υπόσταση εγγράφου, καθόσον δεν αναφέρει εκδούσα αρχή, ημερομηνία και δεν φέρει υπογραφή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εισηγήσεις των προαναφερομένων αρμόδιων οργάνων ήτοι: Επιστημονικό Συμβούλιο, Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων, καθώς και με την απόφαση του Δ.Σ., αλλά και τη συμφωνία με τον Αν. Υπουργό.

Με αφορμή τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα (θεσμικό όργανο του Γ.Ν.Ζ.) συνεδρίασε σήμερα 28-3-2017 και κατόπιν διεξοδικής διαλογικής συζήτησης αποφάσισε, ότι ο εντελλόμενος από τη Διοίκηση τρόπος σύνδεσης των ιατρικών αερίων με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα πρακτικά αποτελεί, πειραματική διαδικασία, δεν παρέχει ασφάλεια και ως εκ τούτου είναι επικίνδυνος για την υγεία και τη ζωή των ασθενών, καθώς και για το εμπλεκόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης η διαδικασία αυτή είναι αντίθετη με όλες τις διεθνείς επιστημονικές πρακτικές, καθώς και με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Η Γ.Σ. του χειρουργικού τομέα, βάσει των ανωτέρω, εισηγήθηκε στο Ε.Σ. να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να μην εφαρμοστεί η ανωτέρω διαδικασία.
Το Ε.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ομόφωνα αποφάσισε:

1. Στη διαμόρφωση όλων των προαναφερομένων αποφάσεων της Διοίκησης, το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν συμμετείχε. Η μοναδική γνωμοδότησή του διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. Ε.Σ. 22/6-3-2017 έγγραφό του και οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτό, καθώς και με τη συμφωνία που έγινε με τον Αν. Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ., όπως αυτή περιγράφεται ακριβώς στο παρόν πρακτικό, όχι μόνο δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ., αλλά έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με την επιστημονική άποψή του, για την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς του νοσοκομείου.
2. Ο τρόπος για την επαναλειτουργία των χειρουργείων που έγινε τελικά αποδεκτός και συμφωνήθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο, τον Αν. Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ., την 22-3-2017, είναι ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν πρακτικό.
3. Η διαδικασία επαναλειτουργίας των χειρουργείων που εντέλει η Διοίκηση του Γ.Ν.Ζ. και ο τρόπος σύνδεσης των ιατρικών αερίων, έρχονται σε αντίθεση τόσο με την υπ’ αριθμ. Ε.Σ. 22/6-3-2017 εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, όσο και με τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ελέγχων, που έχει ορισθεί από τον Υπουργό Υγείας.
4. Ο διαχωρισμός των ασθενών που πρόκειται να χειρουργηθούν, σε δύο ομάδες, βάσει του τρόπου χορήγησης ιατρικών αερίων, είναι αντιεπιστημονικός, πρακτικά δοκιμαστικός και ως εκ τούτου επισφαλής για τους ασθενείς και το επιστημονικό προσωπικό.
5. Ορίζει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. κ. Παύλο Θεοδόση-Καψαμπέλη, το τακτικό μέλος του Ε.Σ. κ. Διονύσιο Ακτύπη και το αναπληρωματικό μέλος του Ε.Σ. κ. Νικόλαο Ποταμίτη, για να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ακύρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας επαναλειτουργίας των χειρουργείων του τρόπου χορήγησης ιατρικών αερίων, που αποφασίσθηκε από τη Διοίκηση.
6. Να γίνει η άμεση επαναλειτουργία των χειρουργείων σύμφωνα με τις προτάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου και στη βάση της από 22-3-2017 συμφωνίας με τον Αν. Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. και περιγράφεται ανωτέρω.

Ο πρόεδρος του Ε.Σ. αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, κήρυξε τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Δείτε τι αναφέρουν από την ΠΟΕΔΗΝ:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
• Ο κος Πολάκης αποφάσισε να ανοίξουν τα χειρουργεία του Γ.Ν. Ζακύνθου χρησιμοποιώντας την κεντρική παροχή αερίων.
• Οι ιατροί αρνούνται να χειρουργήσουν επειδή θεωρούν ότι για τις μετεγχειρητικές επιπλοκές ευθύνεται η τοξικότητα των αερίων της κεντρικής παροχής
• Συγκαλύπτουν τα αίτια του θανάτου της γυναίκας
• Ο κος Πολάκης εκβιάζει τους γιατρούς της Ζακύνθου μετακινώντας στο Γ.Ν. Ζακύνθου τους 2 μοναδικούς χειρουργούς ιατρούς του Γ.Ν. Κυπαρισσίας.
Κλείνει ο χειρουργικός τομέας του Γ.Ν. Κυπαρισσίας
• Λίστες χειρουργείων
Επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης

Έχουν ξεφύγει πια.
Αν. Υπουργός Υγείας, Διοικητής 6ης ΥΠΕ και Διοικήτρια του Γ.Ν. Ζακύνθου.
Παίζουν στα ζάρια τη ζωή Ασθενών. Πάνω από την υγεία τους βάζουν το πολιτικό κόστος.
Λειτουργούν με όρους πολιτικής αλητείας. Επί τρεις μήνες «παίζουν τον παπά». Πέθανε μια γυναίκα, κινδύνεψαν σοβαρά άλλοι τέσσερις ασθενείς, μετά από χειρουργεία ρουτίνας και αποδεικνύεται ότι δεν θέλουν να ερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. Και βέβαια αφού δεν εντοπίζονται τα αίτια η επικινδυνότητα συνεχίζει να υφίσταται στα χειρουργεία. Τι κάνουν οι αθεόφοβοι!!! Ανοίγουν τα χειρουργεία μετά από ρητή εντολή του κου Πολάκη, όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ και της Διοικήτριας του Γ.Ν. Ζακύνθου. Εντέλλουν τους γιατρούς να ανοίξουν τα χειρουργεία χωρίς να υπολογίζουν τις ζωές των Ασθενών, λες και οι χειρουργοί του Νοσοκομείου επιθυμούν να παραμένουν κλειστά τα χειρουργεία. Ποιος χειρουργός ιατρός θα επιθυμούσε κάτι τέτοιο;
Οι υποψίες για τον θάνατο της τραγικής γυναίκας και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές στρέφονται προς δύο κατευθύνσεις.
Πρώτη πιθανή αιτία είναι η διαρροή τοξικών αερίων από την κεντρική παροχή ιατρικών αερίων του χειρουργείου και η δεύτερη πιθανή αιτία είναι η Νοσοκομειακή λοίμωξη.
Η αίθουσα Μαίευσης συνεχίζει να είναι γεμάτη Νοσοκομειακά μικρόβια όπως βεβαιώνει το πόρισμα των ιατρών του ΚΕΕΛΠΝΟ που πραγματοποίησαν δειγματοληψίες τις οποίες απέκρυψε το σύστημα Πολάκη. Δεν έγινε καμία ενέργεια έως σήμερα να επισκευασθεί και να πιστοποιηθεί η ασφάλεια της κεντρικής παροχής ροής ιατρικών αερίων στο χειρουργείο.
Η κωλυσιεργία έχει σχέση με την συγκάλυψη των τραγικών συμβάντων.
Στη σύσκεψη που έγινε κατά την επίσκεψη του κου Πολάκη στο Γ.Ν. Ζακύνθου παρουσία του Επιστημονικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των χειρουργείων με φορητές μπουκάλες αερίων. Ο κος Πολάκης δεν το άντεξε. Από φιέστα που έστηναν στη Ζάκυνθο τους βγήκε φιάσκο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο επέμενε στην σύσκεψη και τελικά πέρασε η άποψη του για παροχή ιατρικών αερίων στο χειρουργείο με φορητές μπουκάλες, έως την ολοκλήρωση των ερευνών για τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και την αποκατάσταση των βλαβών της κεντρικής παροχής. Ο κος Πολάκης πήρε την κατάσταση στα χέρια του. «Γαία πυρί μειχθήτω».
Έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, την Επιτροπή που ο ίδιος διόρισε, η οποία υποτίθεται ερευνάει τα αίτια που προκάλεσαν τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και έδωσε ρητή εντολή επαναλειτουργίας των χειρουργείων. Στην κατάσταση που βρίσκονται. Ρητές εντολές που αποτυπώνονται στα έγγραφα και τις αποφάσεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ και της Διοικήτριας του Γ.Ν. Ζακύνθου.
Σαν να μην συνέβη τίποτα!!!
Με απόφαση 27/3/2017 της Διοικήτριας του Γ.Ν. Ζακύνθου εντέλλονται οι Διευθυντές του Χειρουργικού τομέα και του Αναισθησιολογικού, καθώς επίσης οι Ιατροί και Νοσηλευτές να προβούν στην επανέναρξη των χειρουργείων. Μάλιστα όπως αναφέρει η απόφαση της Διοικήτριας, ο κος Πολάκη αποφάσισε τον τρόπο που θα γίνεται η παροχή αερίων στα χειρουργεία. Εκτός από Υπουργός του κου Τσίπρα είναι και Μηχανικός, Λοιμωξιολόγος, Χημικός.
Ο κος Πολάκης ως παντογνώστης όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει!!!
Για την παροχή ιατρικών αερίων στην αίθουσα Μαίευσης αποφάσισε να χρησιμοποιείται η κεντρική παροχή σε όλο το μήκος της.
Για την παροχή ιατρικών αερίων στις αίθουσες των Γενικών Χειρουργείων και το Ορθοπεδικό ο κος Πολάκης αποφάσισε οι φιάλες να εγκατασταθούν στον κεντρικό διάδρομο των χειρουργείων, όπου θα συνδεθούν στον πίνακα διανομής ιατρικών αερίων των αιθουσών. Για διάστημα ενός μηνός θα χορηγούν ιατρικά αέρια στο τμήμα του δικτύου από τον πίνακα διανομής έως τις λήψεις των κεντρικών στηλών παροχής ιατρικών αερίων της κάθε αίθουσας, όπου και θα συνδεθούν τα αναισθησιολογικά μηχανήματα.
Δηλαδή από τον πίνακα διανομής ιατρικών αερίων έως τις αίθουσες των χειρουργείων που είναι 60 μέτρα θα χρησιμοποιείται η κεντρική παροχή.
Ποια; Η κεντρική παροχή που εκεί εντοπίζεται η πιθανή αιτία του θανάτου της γυναίκας και των άλλων τεσσάρων μετεγχειρητικών επιπλοκών (διαρροή τοξικών αερίων).
Από την πρώτη στιγμή των τραγικών συμβάντων επισήμαναν στη Διοίκηση ότι πρέπει να γίνουν μετρήσεις των ιατρικών αερίων που ήταν εγκλωβισμένα στην κεντρική παροχή, την ώρα που συνέβησαν οι μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η Διοίκηση για την συγκάλυψη των αιτιών θανάτου της γυναίκας έπραξε ακριβώς το αντίθετο. Έπαιζαν κρυφτούλι για να μην αποκαλυφθεί η ευθύνη του Νοσοκομείου για το θάνατο της γυναίκας. Απομάκρυναν την φιάλη ιατρικών αερίων που ήταν συνδεδεμένη στη κεντρική παροχή των ώρα που συνέβησαν οι μετεγχειρητικές επιπλοκές, παρ’ ότι φώναζε το Επιστημονικό Συμβούλιο. Τελικά η εν λόγω φιάλη ελέχθη στον Ασπρόπυργο. Ποιος ξέρει εάν ελέχθη η ίδια ή άλλη; Συνέχισαν τα εγκλήματα. Έφεραν Τεχνική Εταιρεία η οποία άνοιξε την κεντρική παροχή και έφυγαν τα ιατρικά αέρια που ήταν εγκλωβισμένα από την ώρα των τραγικών συμβάντων. Συνέδεσαν καινούργια φιάλη ιατρικών αερίων και μετά έκαναν μετρήσεις. Φυσικά μη αξιόπιστες!!!
Δώρον άδωρον.
Εγκλήματα!!!
Ποτέ δεν πρόκειται να μάθουμε από τι πέθανε η γυναίκα. Η απόλυτη συγκάλυψη. Ακόμη και σήμερα με εντολή Πολάκη θέλουν να χρησιμοποιήσουν την κεντρική παροχή αερίων σε όλο το μήκος για την αίθουσα Μαίευσης και για 60 μέτρα για τις χειρουργικές αίθουσες, πράγμα πολύ επικίνδυνο για τους Ασθενείς. Οι πιθανότητες για νέα διαρροή τοξικών αερίων είναι πολλές. Αλλά ποιος νοιάζεται.
Η Επιτροπή που ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας για την διενέργεια ελέγχων διατυπώνει σοβαρές παρατηρήσεις στους ελέγχους που αφορούν στα δίκτυα παροχής ιατρικών αεριών και διαπιστώνει εκκρεμότητες στους ελέγχους (προσομοίωση αναισθησιολογικών μηχανημάτων, έλεγχος τοξικότητας ιατρικών αερίων, αποκατάσταση προβλημάτων στον κλιματισμό κ.α..
Για τον κο Πολάκη όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα.
Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Τι σημασία έχουν οι ζωές των Ασθενών που πρόκειται να χειρουργηθούν.
Αυτά είναι πράγματα ανήκουστα!!!
Ο θεός και ο Πολάκης!!!
Έχουν συνέχεια όμως οι επικίνδυνες μεθοδεύσεις Πολάκη.
Για να εκβιάσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο, τους χειρουργούς και τους αναισθησιολόγους του Γ.Ν. Ζακύνθου που αρνούνται να βάλουν το «κεφάλι τους στο ντορβά» και να θέσουν σε κίνδυνο νέες ζωές Ασθενών, μετακινούν στο Γ.Ν. Ζακύνθου, δύο χειρουργούς ιατρούς από το Γ.Ν. Κυπαρισσίας και έναν Αναισθησιολόγο από το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων.
Η απόφαση μετακίνησης του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ είναι απειλητική προς τους ιατρούς του Γ.Ν. Ζακύνθου, γραμμένη σε διδακτορικό ύφος.
Με την απόφαση μετακίνησης των δύο χειρουργών ιατρών του ΓΝ. Κυπαρισσίας, κλείνει ο χειρουργικός τομέας και τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Δύο ιατρούς χειρουργούς, είχε όλο και όλο και μετακινούνται.
Μάλιστα μετακινείται και ο Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής του Γ.Ν. Κυπαρισσίας.
Η μετακίνηση γίνεται φυσικά χωρίς αίτημα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Και πώς να υπάρχει αίτημα αφού διαθέτουν επαρκή αριθμό χειρουργών ιατρών.
Με τις μετακινήσεις των εν λόγω δύο χειρουργών και του αναισθησιολόγου, θέλουν να εκβιάσουν τους χειρουργούς του Γ.Ν. Ζακύνθου να μπουν στα χειρουργεία.
Αλήθεια οι τρείς μετακινημένοι ιατροί πως θα μπουν στα χειρουργεία την ώρα που οι συνάδελφοί τους ιατροί του Γ.Ν. Ζακύνθου αρνούνται να χειρουργήσουν για λόγους ασφαλείας; Εάν συμβεί τραγικό συμβάν; Δεν θα τους ξεπλύνει ούτε ο Άραχθος!!! Φυσικά ο Πολάκης θα βγάλει την ουρά του απ’ έξω.
Τι ντροπή!!!
Δεν το χωράει νους του ανθρώπου. Συμβαίνουν πράγματα και θαύματα!!! Τέτοιες μεθοδεύσεις δεν ματά είδαμε. Τέτοιος κατήφορος!!!
Για την κατάχρηση εξουσίας από Υπουργό για την έκθεση σε κίνδυνο κατ’ εξακολούθηση και με δόλο των Ασθενών, δεν θα υπάρξει τιμωρία!!!
Ο Πρωθυπουργός πόσο θα στηρίζει αυτόν τον επικίνδυνο Υπουργό;
Η μόνη μας ελπίδα να ξεσκεπαστούν είναι η δικαιοσύνη!!!
Άμεσα πρέπει να παρέμβει η Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Κινδυνεύουν ζωές και τσαλακώνονται επαγγελματίες χειρουργοί ιατροί με τα παιχνίδια θανάτου του κου Πολάκη!!!

ΛΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ανακοινώνουν λίστες χειρουργείων. Την ώρα που Νοσοκομεία σταμάτησαν να κάνουν χειρουργεία λόγω έλλειψης χειρουργών ιατρών, αναισθησιολόγων και βλαβών των μηχανημάτων.
ΓΝ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ (κατά καιρούς), Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Γ.Ν. ΛΗΜΝΟΥ, Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ, Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ, τώρα Γ.Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ κ.α. Σε μεγάλα Νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας αναβάλλονται χειρουργεία λόγω έλλειψης χειρουργών ιατρών, αναισθησιολόγων, χειρουργικών υλικών και βλαβών των χειρουργικών και αναισθησιολογικών μηχανημάτων.
Δεν γίνονται σοβαρά χειρουργεία λόγω έλλειψης κλινών ΜΕΘ.
Τα δημόσια Νοσοκομεία έχουν κλειστά 30% των χειρουργικών τραπεζιών εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού και υλικών.
Ένα έτος είναι η λίστα αναμονής των Ασθενών για να χειρουργηθούν.
Τι να πει κανείς!!!

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν