Επίδομα αεροθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ – Ποιοι το δικαιούνται και ποια είναι η διαδικασία

  • Iatropedia
Διακόσια ευρώ για αεροθεραπείες θα λάβουν όσοι ασθενείς με σοβαρές πνευμονοπάθειες και νεφρική ανεπάρκειακαταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον προσεχή Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έλαβε αντίστοιχο επίδομα από άλλο ασφαλιστικό φορέα, γνωμάτευση γιατρού από δημόσιο νοσοκομείο που θα αναφέρει αναλυτικά την κατάσταση της υγείας του αλλά και εκπρόθεσμη κατάθεση των εγγράφων αυτών στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται για την λήψη του επιδόματος.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

ΘΕΜΑ : « XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, (ΦΕΚ 3054/18-11-2012 ) το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου και

β) Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ,

Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα, ως ορίζεται ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι για τους ασφ/νους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ ,από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) €. Η χρονική περίοδος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται από 1/9/2015 έως και 30/6/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΣ