ΕΟΠΥΥ: Πληρώνει νοσήλια σε δομές ΑμεΑ που χρειάζονται ημερήσια φροντίδα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε αναδρομική καταβολή των νοσηλίων και τροφείων που κατέβαλαν οι γονείς σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, προχωρεί ο ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

Στην εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ επισημαίνεται ότι για όσα Κέντρα ήταν εντεταγμένα στο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) θα καταβληθούν τα χρωστούμενα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για το διάστημα στο οποίο το πρόγραμμα έχει λήξει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα στα Κέντρα αυτά, μπορούν να εισπράττουν το προβλεπόμενο για παραμονή ημερήσια φροντίδα 8 ωρών νοσήλιο – τροφείο από τα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο του μηνιαίου εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ», όπως αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση των αναδόχων φορέων-δομών με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., υπογεγραμμένο από το γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα και θεωρημένο από τη δομή.
-Γνωμάτευση – πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή άλλο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας (ΙΚΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, Νομαρχιακή Υγειονομική Επιτροπή) που λειτουργούσε πριν τα ΚΕΠΑ και δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.
-Τιμολόγιο ανά μήνα.
-Υπεύθυνη δήλωση του νόμο1599/86, υπογεγραμμένη από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα, που να δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο Οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης το ποσό που αναγράφεται στο εκδοθέν παραστατικό.
-Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της δομής.
Φωτοαντίγραφο της σύμβασης της δομής με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
-Εξουσιοδότηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα προς το νόμιμο εκπρόσωπο της δομής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, με την οποία να εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος να καταθέσει στα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ τα παραπάνω δικαιολογητικά και να εισπράξει αντί του άμεσα ασφαλισμένου το προβλεπόμενο νοσήλιο διημέρευσης -ημερήσιας φροντίδας του ΑμεΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν