ΕΟΠΥΥ: Εξετάζει τρόπους σταδιακής μείωσης και κατάργησης του clawback για τα Διαγνωστικά

  • Γιάννα Σουλάκη
clawback
Τρόπους μείωσης - με τελικό σκοπό την οριστική κατάργηση - του αποστραγγιστικού για τις επιχειρήσεις μέτρου του clawback εξετάζει η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Είναι γνωστό ότι στις 21 Νοεμβρίου, τα Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας θα προχωρήσουν σε τριήμερη προειδοποιητική απεργία με αποκλειστικό αίτημα την κατάργηση του clawback. Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ φαίνεται να αναγνωρίζει το δίκαιο αίτημα των παρόχων της πρωτοβάθμιας και για το λόγο αυτό πραγματοποιεί συναντήσεις με τους εκπροσώπους τους, με σκοπό την εύρεση λύσης που να ικανοποιεί, όλες τις πλευρές.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κα. Θεανώ Καρποδίνη συναντήθηκε με τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ). Η αντιπρόεδρος πρότεινε λύσεις για το φλέγον θέμα του clawback, αλλά και για σειρά άλλων προβλημάτων, όπως είναι η στελέχωση με γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Clawback και ρύθμιση οικονομικών υποχρεώσεων των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ

Η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κα. Καρποδίνη, εξέφρασε την κατανόησή της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών και παρουσίασε τον τρόπο που θα γίνει η κατανομή των 120 δόσεων του Clawback.

Ειδικότερα ανέφερε ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση μηνιαία υποβολή των παρόχων και με ποσοστό παρακράτησης έως 15% της μέσης μηνιαίας υποβολής. Στόχος είναι, όπως ανέφερε, να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν όσοι το δυνατόν περισσότεροι πάροχοι σε ευνοϊκότερο καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, σε σχέση με την παλαιότερη ρύθμιση, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών του ΕΟΠΥΥ.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γιώργος Πατούλης, είπε απευθυνόμενος προς την αντιπρόεδρο κα. Καρποδίνη: “Οι ιδιωτικοί φορείς της ΠΦΥ κινδυνεύουν με λουκέτο ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να παραδοθεί η υγεία του πολίτη σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που θα λειτουργήσουν ως μονοψώνιο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται Παράλληλα ζητούμε την σταδιακή μείωση και κατάργηση του clawback μέσω της αύξησης των δαπανών για την Υγεία, την προβλεπόμενη κατ’ έτος αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και άλλων λύσεων από το 2019”

Απαντώντας στους εκπροσώπους των γιατρών η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δήλωσε ότι η παρούσα Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αφενός για τη δικαιότερη κατανομή των ποσών στους παρόχους υγείας και αφετέρου για την αύξηση των προτεινόμενων ορίων δαπανών: «Εφόσον αυτό καταστεί εφικτό από τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα μελετηθούν και άλλους είδους λύσεις, σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και το Συντονιστικό όργανο, για να υπάρξει σταδιακά ελάττωση και κατάργηση του Clawback”, είπε χαρακτηριστικά η κα. Θεανώ Καρποδίνη.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Υπογραφή συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ 800 ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών

Ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης και το Δ.Σ. του ΙΣΑ, εξέθεσαν στην αντιπρόεδρο του Οργανισμού το τεράστιο πρόβλημα της κατάρρευσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το τελευταίο χρόνο και ζήτησαν να στελεχωθεί άμεσα το σύστημα, με όσους γιατρούς το επιθυμούν με συμβάσεις που θα προσφέρουν αξιοπρεπείς επαγγελματικούς και οικονομικούς όρους.

Ο κ. Γιώργος Πατούλης, είπε χαρακτηριστικά: “Η κατάρρευση των Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τον τελευταίο χρόνο λόγω των αποτυχημένων πολιτικών που ακολουθήθηκαν έχει αφήσει υγειονομικά ακάλυπτα το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί η κάλυψη των μεγάλων υγειονομικών αναγκών του συνόλου του πληθυσμού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέσα από την επαρκή και αποτελεσματική αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας. Στα πλαίσια αυτά ζητούμε, όπως έχει ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Υγείας, την προκήρυξη των 800 νέων συμβάσεων με ιατρούς που έχουν λάβει την ειδικότητα από το 2011 και μετά, για να πάψει και η φυγή νέων ιατρών εκτός Ελλάδος”.

Σχετικά με τις συμβάσεις των γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ η κα Καρποδίνη δήλωσε ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τις διατάξεις του ν. 4486/2017, υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο προς ένα ισχυρό σύστημα ΠΦΥ, το οποίο δρομολογείται άμεσα με τη σύναψη συμβάσεων με ιατρούς. “Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσω της εμπλοκής του ΠΙΣ και των οικείων κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, ο οποίος και θα διαμεσολαβήσει για την ανεύρεση των ιατρών ανά ειδικότητα και ανά περιοχή θέτοντας ως προτεραιότητα τη συνεργασία με νέους ιατρούς και την κάλυψη των «άγονων» περιοχών”, διαβεβαίωσε η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ.

Σχετικά με τα πρόστιμα στους γιατρούς για παράτυπη συνταγογράφηση

Τέλος, ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση των γιατρών με την κα. Καρποδίνη ήταν και η κλήση των ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ για παράτυπη συνταγογράφηση και οι εξοντωτικές ποινές που έχουν μπει τους τελευταίους μήνες στον ΕΟΠΥΥ, για θέματα συνταγογράφησης, σε γιατρούς κυρίως της Α’ ΥΠΕ.

Η κα Καρποδίνη δήλωσε ότι είναι αντιληπτές οι παθογένειες του άρθρου 92 του ν.4600/2019 περί θέσπισης δεικτών συνταγογράφησης και τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις, που ψηφίστηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, χρήζουν αναμόρφωσης, τόσο ως προς τα κριτήρια υπέρβασης ορίων συνταγογράφησης όσο και ως προς τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε ιατρούς που υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια.

Ενόψει της αναμόρφωσης του συστήματος ελέγχου συνταγογράφησης, πρότεινε τη θέσπιση κριτηρίων ελέγχου των πιθανών παραβάσεων των ιατρών στη βάση των επιστημονικών κριτηρίων των ιατρικών πρωτοκόλλων, τα οποία και θα προσδιοριστούν από μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τον ΕΟΠΥΥ και τους Ιατρικούς Συλλόγους. Όσον αφορά στη διαδικασία ελέγχου της συνταγογράφησης,  πρότεινε τη διενέργεια ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από ελεγκτικό όργανο του ΕΟΠΥΥ, που θα λειτουργεί κατά τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, με στόχο την ολοκλήρωση των ελέγχων, εντός προδιαγεγραμμένου θεσμικού και χρονικού πλαισίου.

Ειδικώς για τις κλήσεις ιατρών που εκκρεμούν από το 2017, και μέχρι την ψήφιση των σχετικών τροπολογιών για ένα συνεκτικό σύστημα ελέγχου της συνταγογράφησης, η κα. Καρποδίνη δήλωσε ότι έχει δοθεί η εντολή στα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ να διεκπεραιωθούν ταχύτατα, με γνώμονα πάντα τις παραδεδεγμένες αρχές της ιατρικής και ελεγκτικής επιστήμης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν