ΕΟΠΥΥ: Αναζητεί φαρμακοποιούς και βοηθούς για τα φαρμακεία του

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 30 φαρμακοποιών και 12 βοηθών φαρμακοποιών για 1 έτος, γνωστοποίησε ο ΕΟΠΥΥ για να στελεχώσουν τα φαρμακεία του.

Τα προσόντα είναι πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής από ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ, άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

Ενώ τα προσόντα για τους βοηθούς φαρμακείων είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης.

Ηλιακά όρια

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι μεταξύ 18-65 ετών, να γνωρίζουν την χρήση Η/Υ και να έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας και εφόσον προσληφθούν, να εγγραφούν στην Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίες.

Τα κριτήρια που θα λειτουργήσουν υπέρ των υποψηφίων είναι η εντοπιότητα με την περιοχή όπου προκηρύχθηκε η θέση, ο χρόνος ανεργίας, η ύπαρξη ανήλικων παιδιών και η πολύτεκνη οικογένεια, καθώς και η προηγούμενη εμπειρία.

Δείτε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 21-12-2017 την προκήρυξη.