ΕΟΦ: Έφτασε η ώρα της ανατιμολόγησης για εκτός πατέντας και γενόσημα

  • Iatropedia
Να μην ξεχνιόμαστε. Πρέπει να μπουν σε εφαρμογή και οι μνημονιακές δεσμεύσεις στο Φάρμακο και την Υγεία.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Η δέσμευσή μας στο τρίτο μνημόνιο για ανατιμολόγηση των γενοσήμων και των σκευασμ'άτων που έχασαν την προστασία της πατένατς τους, εφαρμόζεται πια με γοργούς ρυθμούς.

Χθες ο ΕΟΦ ζήτησε από τις εταιρίες να καταθέσουν τα φύλλα έρευνας ώστε να προχωρήσει η ανατιμολόγηση.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΕΟΦ:

Ανατιμολόγηση (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015) Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας και Στοιχείων

Διαδικτυακή Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υποβολή Φύλλων Έρευνας και Στοιχείων Φαρμακευτικών Προϊόντων προς Ανατιμολόγηση – Συναλλαγματική ισοτιμία

Στo πλαίσιο της ανατιμολόγησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 02-09-2015.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις.

Δεδομένου ότι η υποβολή Φύλλων ‘Έρευνας και δεδομένων ανατιμολόγησης στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται πλέον δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ, παρακαλούνται οι ΚΑΚ οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη τους Κωδικούς Πρόσβασης στο Σύστημα του ΕΟΦ, να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ για την παραλαβή τους. Υποβολή Φύλλων Έρευνας με email ή εκτυπωμένα σε χαρτί δεν θα γίνεται δεκτή.

Παράλληλα καλούνται όλοι οι ΚΑΚ να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή Φύλλων Έρευνας στο σύνδεσμο http://services.eof.gr/myeof/

Το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) βρίσκεται στη θέση πάνω-δεξιά της οθόνης με την ένδειξη «?», αφού εισέλθετε στη εφαρμογή.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ημερομηνία λήξης έως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 (μέχρι 24:00).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα χρειαστεί να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία:

α) Ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας μέσα στο χρονικό διάστημα 1-1-1950 έως 31-12-2026

β) Ο Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό

γ) Η εισαγωγή των τιμών θα πρέπει να γίνει σε ΕΥΡΩ μετά από τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας της 2ας Σεπτεμβρίου 2015

Σημειώνεται επίσης ότι δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για προϊόντα τα οποία δεν θα ανατιμολογηθούν.

Για περαιτέρω πληροφορίες/βοήθεια σχετικά με τη λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το help desk της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής, τηλ. 213-2040284, 213-2040402, 213-2040530.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση και την πρακτική που εφαρμόστηκε κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις η επικοινωνία των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με το αρμόδιο Τμήμα ορίζεται με ειδικό τρόπο.

Αναλυτικότερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την διαδικασία της Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:

1. Ανάρτηση του καταλόγου των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).

2. Ο τελικός κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.

3. Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.

4. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, όπως και σε παλαιότερες ανατιμολογήσεις, δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται ανωτέρω και θα γίνεται η επεξεργασία τους αρμοδίως.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ