Ένωση Γενικής Ιατρικής: Πως θα επιλεγούν οι γιατροί των ΤΟΜΥ, πόσο θα αμείβονται και με ποιο ωράριο θα εφημερεύουν

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η μικτή, μέση, κατά κεφαλή αποζημίωση του Οικογενειακού Γιατρού κατά έτος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι κάτω των 25 ευρώ και ο μέγιστος αριθμός γιατρών ανά περιοχή κάλυψης πρέπει να προκύπτει από τον λόγο πληθυσμός περιοχής/ 1650. Αυτά συστήνουν στον ΕΟΠΥΥ τα μέλη της Ένωσης Γενικής Ιατρικής.

Διαβάστε παρακάτω τις θέσεις των γενικών Οικογενειακών Γιατρών:

Ο πρόσφατος νόμος για την ΠΦΥ, που ουσιαστικά θέτει το πλαίσιο για την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού για όλους τους πολίτες, ενώ καθορίζει με σαφήνεια τους όρους σύμβασης των οικογενειακών ιατρών των ΤΟΜΥ, έχει ελάχιστες αναφορές στους όρους σύμβασης των ιδιωτών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακών ιατρών, παρότι αυτοί θα καλύπτουν το 70% του αστικού πληθυσμού.

Ως επίσημος επαγγελματικός φορέας των Γενικών Ιατρών της χώρας θεωρούμε πως πρέπει να έχουμε κοινό στόχο με εσάς το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός μοντέλου ιδιώτη, συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακού ιατρού, που θα ικανοποιεί ταυτόχρονα ασθενείς, ιατρούς και ΕΟΠΥΥ-ΥΥΚΑ, καθώς μόνο ένα τέτοιο δυνατόν να είναι αποδοτικό και για τους τρεις και συνάμα βιώσιμο. Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε και είχαμε συνάντηση μαζί σας στις 30/8, προσβλέποντας σε εποικοδομητικό διάλογο επί του σχεδιασμού του νέου τύπου συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους συμβεβλημένους οικογενειακούς ιατρούς.

Σας παραθέτουμε εκ νέου, γραπτώς τις θέσεις μας:

Α) Kαθώς σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο η αποζημίωση των Οικογενειακών Ιατρών θα είναι κατά κεφαλή σταθμισμένη για την ηλικία και με μέγιστο αριθμό ασθενών ανά ΟΙ τους 2250 κρίνουμε σκόπιμο να καθοριστεί:  μέγιστος αριθμός ΟΙ ανά περιοχή κάλυψης = πληθυσμός περιοχής/ 1650.

Αυτό θα βοηθήσει να λειτουργήσει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των ΟΙ ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και να επιβραβεύονται οι καλύτεροι, καθώς θα συμπληρώνουν τη λίστα τους και θα επιτυγχάνουν υψηλότερες απολαβές. Λιγότερο καλοί, δεν θα φθάνουν το μέγιστο αριθμό και η αποζημίωση τους θα είναι μικρότερη. Δεν πρέπει να υπάρξει διαίρεση πληθυσμός περιοχής/ 2250, γιατί τότε η κατά κεφαλή αποζημίωση θα μεταπέσει ουσιαστικά σε μισθό και θα καταργηθεί κάθε κίνητρο για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Επίσης δεν θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος ο αριθμός των ΟΙ ανά περιοχή, γιατί θα οδηγήσει σε πολλές περιοχές σε τέτοιο κατακερματισμό της πίτας, που θα καθιστά τα ιατρεία μη βιώσιμα …
Φυσικά οφείλουμε να τονίσουμε πως πάνελ 2250 ασθενών είναι εξαιρετικά μεγάλο έως μη διαχειρίσιμο για τον ΟΙ, ειδικά αν αυτός λειτουργεί ως μονάδα και δύσκολα μπορεί να συνδυαστεί με ποιοτική ΠΦΥ…

Για το πώς θα γίνει επιλογή αυτών που θα πληρώσουν τις θέσεις; Μια καλή λύση που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για τη διαφάνεια των επιλογών είναι η επιλογή, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις ΟΙ ανά περιοχή, αυτών που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες προτιμήσεις των πολιτών.

Επίσης καλό θα είναι, για να αποφευχθεί εξ αρχής η λογική της άγρας πελατείας από το συμβεβλημένο προς το ιδιωτικό ιατρείο, να υπάρχει απαγόρευση στον ΟΙ να βλέπει ασθενείς της λίστας του ιδιωτικά (εφαρμόζεται από έτους στη Μ. Βρετανία). Αυτό βέβαια θα πρέπει να επιβληθεί μόνο στην περίπτωση που σχεδιάζουμε ένα λειτουργικό- ποιοτικό σύστημα, καθώς αν τυχόν υπάρχει μακρός χρόνος αναμονής ή κακή ποιότητα υπηρεσιών, η ιδιωτική επίσκεψη θα είναι απαραίτητη για κάποιον που θα θέλει να παρακάμψει το κόστος χρόνου ή να βρει ποιότητα στις υπηρεσίες…

Β) Kαθώς ο νόμος προβλέπει ελάχιστο καθημερινό ωράριο για το συμβεβλημένο ΟΙ, εμείς τονίζουμε πως αυτό θα πρέπει να είναι κατά αναλογία με το μέγεθος της λίστας του κάθε ΟΙ.
Αν λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ για μέσο όρο διάρκειας επίσκεψης τα 15 λεπτά και έναν μέσο ετήσιο αριθμό 3 επισκέψεων στον ΟΙ ανά ασφαλισμένο της λίστας (βάση διεθνών στοιχείων), έχουμε τα εξής:

pinakas2
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξουν εκπτώσεις στο ωράριο που προτείνουμε, γιατί στη περίπτωση αυτή ο ΟΙ δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών και θα οδηγηθούμε σε μακρές λίστες αναμονής και σε αυξημένο κόστος χρήματος για τους ασθενείς για να ελαττώσουν κόστος χρόνου.

Επίσης θεωρούμε πως σωστότερο είναι αντί του ελάχιστου υποχρεωτικού καθημερινού ωραρίου, να υπάρχει ελάχιστο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, με τον κάθε ΟΙ να μπορεί να επιλέξει τον συνδυασμό ωρών, κατανεμημένων από Δευτέρα έως και Σάββατο που θεωρεί πως εξυπηρετεί καλύτερα τόσο τον ίδιο, όσο και τους ασφαλισμένους και θα που συνέβαλε στο να τον επιλέξουν περισσότεροι.

Γ) Πέρα από τη στάθμιση του κινδύνου για την ηλικία, που περιγράφει ο νόμος, σκόπιμο θα ήταν, από τη στιγμή που τα δεδομένα από την e-syntagografisis το επιτρέπουν (ICD-10 διαγνώσεις, φαρμακευτικές αγωγές), να υπάρξει στάθμιση και για το νοσολογικό φορτίο… Κάποιος για παράδειγμα με πολλαπλά χρόνια νοσήματα ή διάγνωση άνοιας θα πρέπει να ταξινομείται σε διαφορετική κατηγορία από έναν υγιή, ίδιας ηλικίας.

Δ) Η μικτή μέση κατά κεφαλή αποζημίωση του ΟΙ κατά έτος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι κάτω των 25 ευρώ, αν θέλουμε να αποκτήσουμε ένα σύστημα ΠΦΥ που να λειτουργεί, και μάλιστα να λειτουργεί προς όφελος, όχι μόνο των γιατρών, αλλά κύρια των πολιτών και του ΕΟΠΥΥ.

Θέτοντας το ποσό αυτό ως μέση κατά κεφαλή αποζημίωση, το έργο των γιατρών δεν θα υποτιμηθεί περεταίρω (ήδη έχει υποτιμηθεί η επίσκεψη από τα 20 € στα 10 € προ 5ετίας), καθώς οι περίπου 200 επισκέψεις θα συνεχίσουν να αντιστοιχούν στα περίπου 2000 € μικτά, όπως συμβαίνει τώρα (με τη διαφορά πως πλέον θα αφορούν σε πραγματικές επισκέψεις και όχι μη απαραίτητες επισκέψεις για απλή αντιγραφή συνταγών, όπως συχνά συνέβαινε)…. Είναι αδιανόητο το έργο ενός γιατρού που λαμβάνει τώρα 2000 € μικτά για 200 επισκέψεις το μήνα (10€ μικτά/ επίσκεψη) να υποτιμηθεί από τη μια ημέρα στην άλλη σε ποσοστό μεγαλύτερο ακόμα και από 64% (3,63€ μικτά/ επίσκεψη), αν δεχτούμε πως πραγματικά σκέφτεστε να προχωρήσετε σε νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες ΟΙ με αποζημιώσεις ακόμα και χαμηλότερες από τις τρέχουσες συμβάσεις των 200 επισκέψεων…

Με τη μέση κατά κεφαλή ετήσια αποζημίωση στα 25 €, σε έναν ΟΙ που συμπληρώνει τη λίστα του – κάτι που θα το επιτυγχάνουν μόνο οι περισσότερο δημοφιλείς ΟΙ και όχι όλοι (αν τηρηθεί η θέση Α), θα αντιστοιχεί μικτή μηνιαία αποζημίωση 4688 €.

pinakas OI

Για τυχόν αιτιάσεις του τύπου «ποιος παίρνει τα λεφτά αυτά στην Ελλάδα της κρίσης;», πρέπει γίνει σαφές πως η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί έναν μισθό για τις υπηρεσίες του ΟΙ- όπως πχ του ΟΙ των ΤΟΜΥ, αλλά ουσιαστικά μια σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τον γιατρό για την κάλυψη των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων του σε πρωτοβάθμιο επίπεδο στο ιατρείο του γιατρού και πέρα της φροντίδας που ο γιατρός παρέχει, περιλαμβάνει τη χρήση μιας κατάλληλα εξοπλισμένης και στελεχωμένης δομής ΠΦΥ, σύμφωνα με προδιαγραφές λειτουργίας και εξοπλισμού που πρέπει να προβλέπει η μεταξύ τους σύμβαση, πχ ωράριο εξυπηρέτησης, ελάχιστο εξοπλισμό ιατρείου ΟΙ (πχ καρδιογράφο, ωτοσκόπιο, holter ΑΠ, σπιρόμετρο, σετ συρραφής τραυμάτων, κλπ), ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών, βοηθητικό προσωπικό (τουλάχιστον ένας νοσηλευτής ή έστω γραμματέας είναι απόλυτα απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των όγκου των ασθενών και θα πρέπει να είναι στα προαπαιτούμενα, τουλάχιστον όταν αναφερόμαστε σε λίστα >1000 ασθενών).

Συνεπώς υπολογίζοντας την κατά κεφαλή αποζημίωση του ΟΙ θα πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα της αποζημίωσης του ίδιου του γιατρού για τη φροντίδα που παρέχει, τη μισθοδοσία ενός τουλάχιστον υπαλλήλου και μέρος των παγίων εξόδων λειτουργίας του ιατρείου (ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα, αναλώσιμα, εξοπλισμό, καθαρισμό). Αν συνυπολογίσουμε όλα αυτά και συμπεριλάβουμε και τις ληστρικές ασφαλιστικές εισφορές που έχουν επιβληθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες (31% των καθαρών εσόδων) τα 4688€ (αν η λίστα του ΟΙ πιάνει το «ταβάνι» και αυτός δεσμεύει 35 ώρες τη βδομάδα για τον ΕΟΠΥΥ) θα αντιστοιχούν τελικά στα χρήματα που λαμβάνει ο ΟΙ των ΤΟΜΥ για τις ίδιες ακριβώς ώρες απασχόλησης- περίπου 1600€ καθαρά…

Ενδεικτικά:
4688 € : προτεινόμενη από εμάς μέγιστη αποζημίωση ΟΙ
– 700€ μισθοδοσία υπαλλήλου
– 700€ πάγια έξοδα
3288€
– 1019€ (31% ΕΦΚΑ)
2269€ – φόρος εισοδήματος…

2000 € : πιθανή προτεινόμενη αποζημίωση ΟΙ από ΥΥΚΑ- ΕΟΠΥΥ
– 0€ (δεν είναι εφικτό να προσλάβεις βοηθητικό προσωπικό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των υπηρεσιών…)
– 700€ πάγια έξοδα
1300 €
– 403 € (31% ΕΦΚΑ)
897 € – φόρος εισοδήματος…

Το επιχείρημα πως «οι συμβεβλημένοι ΟΙ θα πρέπει να αμείβονται χειρότερα από τους ΟΙ των ΤΟΜΥ, καθώς αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και ιδιωτική πελατεία και συνεπώς επιπλέον εισόδημα» πάσχει, καθώς αν το εγχείρημα πετύχει και το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά, και όλοι μας εκεί πρέπει να στοχεύουμε, δεν θα υφίσταται λόγος να βλέπει ο πολίτης έναν οικογενειακό ιατρό ιδιωτικά…

Θα ήταν επίσης χρήσιμο να γνωρίζουμε, αν το Υπουργείο Υγείας έχει υπολογίσει ποιο θα είναι το μέσο κατά κεφαλή κόστος για την πολιτεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών από ΟΙ των ΤΟΜΥ (πέρα της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών για τον ΟΙ πρέπει να προστεθούν η μισθοδοσία και οι εισφορές για άλλον έναν επαγγελματία υγείας και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των δομών)… Τυχόν απόκλιση στο κατά κεφαλή κόστος εισάγει ανισότητες στην κάλυψη του πληθυσμού, καθώς δημιουργούνται δυο ταχύτητες ΠΦΥ για τον αστικό πληθυσμό και όποιος είναι τυχερός θα λαμβάνει τις πιο ακριβές και πιο ολοκληρωμένες…

Τέλος στο επιχείρημα πως δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για να δοθούν, από τον ΕΟΠΥΥ στην ΠΦΥ (7.000.000 x 70% x 25 € = 122.500.000 €/ έτος) σας απαντάμε πως:

α) Mπορείτε να βρείτε τα χρήματα που απαιτούνται για μια λειτουργική ΠΦΥ ανακατανέμοντας αποδοτικότερα του πόρους που δαπανά ο ΕΟΠΥΥ. Αν όπως εμείς πραγματικά πιστεύετε στην αξία της ΠΦΥ, αρκεί να μεταφέρετε σε αυτή κάποιους πόρους που σπαταλιούνται άσκοπα στον φαρμακοτεχνολογικό τομέα (απεικονιστικές – εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακο, κλπ). Ως παράδειγμα σας αναφέρουμε πως τα χρήματα που απαιτούνται για την ΠΦΥ είναι περίπου όσα δαπανούνται ετησίως από τον ΕΟΠΥΥ για επιθέματα κατακλίσεων και συμπληρώματα ειδικής διατροφής…

Στην ορθολογικότερη αυτή κατανομή των πόρων μπορούν να συμβάλλουν οι ίδιοι οι ΟΙ με εισαγωγή κλειστών προϋπολογισμών για τον πληθυσμό ευθύνης τους σε φαρμακευτική δαπάνη και σε δαπάνη εργαστηριακών εξετάσεων και περικοπή της δικής τους αποζημίωσης επί αδικαιολόγητων υπερβάσεων ή με παροχή κινήτρων σε αυτούς για όσο το δυνατόν αποδοτικότερη συνταγογράφηση (όπως γίνεται στην Πορτογαλία, που οι ΟΙ λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση, όταν διατηρούν χαμηλή δαπάνη για εργαστηριακές εξετάσεις και για φάρμακα, χωρίς έκπτωση στην αποτελεσματικότητα, αφού επιτυγχάνουν καλύτερη ρύθμιση των χρόνιων νοσημάτων με ταυτόχρονα χαμηλότερη δαπάνη).

β) Mπορείτε να βρείτε τους επιπλέον πόρους μέσω εισαγωγής συμμετοχής στη δαπάνη για ΟΙ, από 0 – 25 €/ έτος, ανάλογη του εισοδήματος και αντιστρόφως ανάλογη των αναγκών υγείας. Ποιός πολίτης δεν θα πλήρωνε με ευχαρίστηση τη συμμετοχή του αυτή, απευθείας στο γιατρό του κατά την εγγραφή του, όταν θα ήξερε πως θα είχε μέσω αυτής δωρεάν πρόσβαση στον οικογενειακό γιατρό της επιλογής του, όλο το χρόνο και για οποιοδήποτε οξύ ή χρόνιο πρόβλημα υγείας του… Για να το αντιπαραβάλλουμε με την τρέχουσα πραγματικότητα, σημαντικό ποσοστό πολιτών πληρώνει 10 ευρώ κάθε τρεις μήνες για απλή αντιγραφή συνταγής…

Τυχόν έκπτωση στο κατά κεφαλή ποσό αποζημίωσης των ΟΙ και μάλιστα στα επίπεδα που αναφέρεστε (αποζημίωση κατώτερη των σημερινών συμβάσεων) θα έχει δυο πιθανά, εξίσου τραγικά αποτελέσματα:

Οι γιατροί να απορρίψουν μαζικά τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, ως εξευτελιστικές και αναντίστοιχες με το έργο που παράγουν και έτσι ενώ θα καυχόμαστε πως καλύπτουμε πλέον υγειονομικά τους ανασφάλιστους, οι ασφαλισμένοι δεν θα βρίσκουν ΟΙ υπό ασφαλιστική κάλυψη…

Οι γιατροί να αποδεχτούν τις συμβάσεις εξαθλίωσης με τον ΕΟΠΥΥ προσβλέποντας σε παράπλευρα οφέλη και μόνο, κυρίως παράτυπες πληρωμές από ασθενείς και όχι μόνο… Αντί να εξορθολογήσουμε το σύστημα, θα δώσουμε το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα νέο κύκλο διαφθοράς… Η δε αναμενόμενη ποιότητα υπηρεσιών ενός τέτοιου συστήματος ΠΦΥ δεν αξίζει καν να σχολιαστεί…

Καθώς οι αγαθές προθέσεις δεν αρκούν και χωρίς να σπάσεις αυγά ομελέτα δεν γίνεται, ευχόμαστε να πρυτανεύσει η λογική και να αναθεωρήσετε δραστικά τις προθέσεις σας για τη χρηματοδότηση του νέου συστήματος ΠΦΥ. Διαφορετικά η μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ θα οδηγηθεί σε παταγώδη αποτυχία και μαζί με αυτή κινδυνεύει να καεί ο θεσμός του ΟΙ, κάτι που σφόδρα αντευχόμαστε, εις βάρος των πολιτών…

Κλείνοντας το υπόμνημα μας κρίσιμο θέμα αποτελεί και ο ρόλος των ιδιωτών, μη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Γενικών Ιατρών στο νέο σύστημα και η όποια σχέση τους με αυτό. Φήμες για σκέψεις απαγόρευσης της συνταγογράφησης σε μη συμβεβλημένους ιατρούς και μέσω αυτής εκβιασμού των γιατρών να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, τις θεωρούμε ανυπόστατες, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε το απόλυτο χάος στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Για εμάς θα ήταν σκόπιμο, για να διαχυθεί σταδιακά η ιδέα του ΟΙ και της οργανωμένης ΠΦΥ, να ζητούσατε από τους πολίτες να δηλώνουν υποχρεωτικά τον ΟΙ τους ιατρό, ακόμα κι αν αυτός είναι ιδιώτης, μη συμβεβλημένος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λαμβάνουν παροχές και αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ- αποζημίωση τους για φαρμακευτική δαπάνη, για εργαστηριακές εξετάσεις, για ετήσιο κόστος για ΟΙ (ότι θα λάμβανε ο συμβεβλημένος ΟΙ γι αυτόν από τον ΕΟΠΥΥ) κλπ. Απαραίτητη επίσης θα πρέπει να είναι η παραπομπή από τον ΟΙ προς την εξειδικευμένη φροντίδα για να μπορεί να αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ το κόστος της επίσκεψης, καθώς και η δαπάνη που οι εξειδικευμένοι ιατροί προκαλούν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Ανάργυρος Μαριόλης      Ευάγγελος Φραγκούλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν