ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: «Πληρωμές γιατρών με αδιανόητα κουρέματα!»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Κάθε λανθασμένο παραπεμπτικό στοιχίζει κούρεμα αξίας 200 ευρώ από την αμοιβή του ιατρού Για άλλη μία φορά επιχειρείται η διενέργεια στοχευμένου «κουρέματος» των δεδουλευμένων αμοιβών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ δια της μαγικής χείρας του δειγματοληπτικού ελέγχου του 5%... Αυτό διαπίστωσαν οι ιδιώτες γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και...αγανάκτησαν!

Όπως αναφέρουν, «με έκπληξη και αγανάκτηση, διαπιστώσαμε ότι η έλλειψη υπογραφής (ασφαλισμένου / ιατρού) ή σφραγίδας σε ένα μόνο παραπεμπτικό επίσκεψης (από τα 10 παραστατικά του δειγματοληπτικού ελέγχου), οδηγεί σε περικοπή 200€ από την αμοιβή του συμβεβλημένου ιατρού με τη μέθοδο της αναγωγής στο σύνολο των παραστατικών της δαπάνης.

Η απαίτηση εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ για έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τον ιατρό για την ολοκλήρωση της πληρωμής του, υποκρύπτει υποχρέωση παραίτησής του από το δικαίωμα διεκδίκησης του υπολειπόμενου ποσού, μετά από διαδικασία ένστασης ή προσφυγής. Ζητούμε την άμεση κοινοποίηση από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου ελέγχου και των εσωτερικών εγκυκλίων ή οδηγιών που έχουν δοθεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για τον τρόπο εκκαθάρισης των δεδουλευμένων αμοιβών όπως ορίζονται στο άρθρο 90 του Ν4368 ΦΕΚ 21Α 21/02/2016.

Συνιστάται στους ιατρούς να μην εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες εκ μέρους της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος των μελών μας,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ