ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Απόφαση του ΣτΕ ακυρώνει απόφαση του ΕΟΠΥΥ για μείωση τιμών σε εξετάσεις

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Επίσημο "φρένο" στην αυθαιρεσία και στην καταχρηστικότητα της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ με απόφαση του ΣτΕ, ανακοίνωσε πανηγυρικά η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ελπίζοντας σε καλύτερες μέρες...

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωσή τους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ αισθάνεται πλήρως δικαιωμένο από την υπ’αριθμό 1874 απόφαση του ΣτΕ, για την ερμηνεία της οποίας λάβαμε διεξοδική ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο της Ένωσης, κ. Παπουτσάκη Αχιλλέα:

Με την υπ’αριθμ.1874/2017 απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκαν αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, που έλαβαν χώρα το 2012 (752/26.10.2012 και 805/14.11.2012) και με τις οποίες αποφασίσθηκε η μείωση τιμών ορισμένων εξετάσεων (μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών, μικροβιολογικών, βιοχημικών, ορμονολογικών και ανοσολογικών) ως ανυπόστατες και ακυρωτέες, αφενός επειδή εκδόθηκαν από αναρμόδια αρχή (ΔΣ ΕΟΠΥΥ), καθώς δεν υπάρχει διάταξη, που να παρέχει τέτοια αρμοδιότητα στον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου διότι, ενώ θεσπίζουν νέους κανόνες που αφορούν αόριστο αριθμό προσώπων και άρα είναι κανονιστικές, ουδέποτε δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την απόφαση αυτή προκύπτουν τα εξής:

1.   Το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την μείωση των τιμών του κρατικού τιμολογίου παρανόμως και χωρίς να έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα,

2.   οι αποφάσεις αυτές και οι σχετικές μειώσεις που εισήγαγαν είναι ανυπόστατες,

3.   μη υφισταμένων νομίμως των μειωμένων τιμών, ισχύουν αυτοδικαίως οι τιμές του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων,

4.   εκ του λόγου αυτού οι ιατροί διατηρούν ενεργό αξίωση να αμειφθούν βάσει των τιμών του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων,

5.   πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των οφειλών rebate και clawback για το διάστημα κατά το οποίο εφαρμόσθηκαν οι άκυρες μειωμένες τιμές ακριβώς διότι ο αρχικός υπολογισμός τους στηρίζεται σ’αυτές δηλ. σε οικονομικό υπόβαθρο που κρίθηκε παράνομο και…

6.   εξ αυτού του λόγου ο συμψηφισμός απαιτήσεων των ιατρών ετών 2012-2015 με χρεώσεις από clawback και rebate ετών 2013-2015, που επιχειρείται από τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζεται σε οικονομικά μεγέθη που δεν ισχύουν πλέον και έτσι δεν μπορεί να διενεργηθεί μέχρι να γίνει νέα εκκαθάριση δηλ. επανυπολογισμός των απαιτήσεων των ιατρών και των χρεώσεων clawback–rebate επί τη βάσει των τιμών προ των παρανόμων μειώσεων.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, οι αποφάσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ ( πλαίσιο επισκέψεων, συμψηφισμός οφειλών, παρέμβαση στον τρόπο συνταγογράφησης και ιατρικής πράξης) θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός πλαισίου νομιμότητας και εξουσιοδοτικής αρμοδιότητας διότι εισάγουν νέους κανόνες δικαίου, οι οποίοι καταστρατηγούν τους όρους της υφιστάμενης σύμβασης.

Η απόσυρση των αλλαγών στο πλαίσιο επίσκεψης / συνταγογράφησης και του τελεσίγραφου του συμψηφισμού οφειλών με clawback τίθεται εκ νέου ως αίτημα της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, με ρητή επιφύλαξη των νόμιμων μας δικαιωμάτων.

Απόφαση ΣΤΕ 1874_2017 Τμήμα Δ΄

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Χρήστος Παπασιδέρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ