ENE: Σοβαρά προβλήματα στον ΟΚΑΝΑ- Ζητούν στους νοσηλευτές να ενεργούν χωρίς παρουσία γιατρού

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κατόπιν ενημέρωσής του από εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ, σχετικά με τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις γιατρών του Οργανισμού, που εργάζονται με το καθεστώς Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, εξαιτίας της μη καταβολής των εργοδοτικών εισφορών, ζητεί την επίλυση του προβλήματος από τα αρμόδια υπουργεία καθώς νοσηλευτές καλούνται να προβαίνουν σε θεραπευτικές πράξεις χωρίς την παρουσία γιατρού...

Διαβάστε παρακάτω την ενημέρωση από τη ΕΝΕ:

Τo Προεδρικό Διάταγμα 351/1989 εξεδόθη για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Νοσηλευτών.  Ελλείψει έτερου, ειδικότερου και πιο σύγχρονου νομοθετήματος εφαρμόζεται ως το θεσμοθετημένο καθηκοντολόγιο τους, προσδιορίζοντας τα όρια εντός των οποίων αυτοί δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Αυτός ο προσδιορισμός έχει διπλή σημασία. Αφενός προσδιορίζονται τα όρια εντός των οποίων η Διοίκηση ή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέτει καθήκοντα στο Νοσηλευτή και αφετέρου προσδιορίζονται τα όρια της ευθύνης του.

Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του ΠΔ 351/89: «Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 2.3. Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή.

Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος…2.3.2. Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.

Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι ο Νοσηλευτής χορηγεί φάρμακα μόνο μετά από γνωμάτευση γιατρού. Για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των φαρμάκων και αποφυγής σφαλμάτων (που μπορεί να επιφέρουν σοβαρότατες συνέπειες και να επισύρουν ακόμη και ποινικές ευθύνες), αλλά και λόγω της καθιέρωσης της χρήσης σε όλη την ιεραρχική κλίμακα της Δημόσιας Διοίκησης του γραπτού λόγου, με τη μορφή Διοικητικών Εγγράφων (βλ. Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών- Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) για την επικοινωνία, συνάγεται ότι  οι οδηγίες αυτές απαιτείται να είναι έγγραφες και να υπογράφονται από  το  γιατρό.

Σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, νοσηλευτικές πράξεις που δύνανται να πραγματοποιούνται σε απουσία  ιατρού είναι αποκλειστικά και μόνο:  «2.2.1. Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.2.2.2. Εφαρμογή πρώτων βοηθειών» και σε καμία περίπτωση η χορήγηση φαρμάκων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι ο Νοσηλευτής προκειμένου να χορηγήσει ΝΟΜΙΜΩΣ τη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να έχει γνωμάτευση ιατρού- την ιατρική συνταγή που αφορά κάθε ασθενή.  Είναι άλλωστε γεγονός ότι κατά την άσκηση της νοσηλευτικής φροντίδας συχνά απαιτείται η ιατρική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενή και  η εκ νέου προσαρμογή της θεραπευτικής αγωγής.

Συμπερασματικά, η μη παρουσία γιατρού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών, τη συνέχιση της θεραπείας τους, τον κίνδυνο διακοπής της και απομάκρυνσής τους από το θεραπευτικό πρόγραμμα, ενώ επηρεάζει άμεσα την παροχή της  νοσηλευτικής φροντίδας και συχνά οι Νοσηλευτές αποτελούν τους δέκτες παραπόνων τόσο από την πλευρά των ασθενών, όσο και των συγγενών τους, χωρίς να έχουν καμία υπαιτιότητα.

Κάλεσμα

Καλούμε επομένως τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ και τις ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων, να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η συνέχιση της θεραπείας μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης ομάδας  ασθενών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα απεξάρτησης, καθώς τίθεται σοβαρό ζήτημα προστασίας της υγείας τους και διακυβεύεται η δυνατότητα συνέχισης του προγράμματος, η διακοπή του οποίου θα έχει αναμφίβολα δυσμενείς  επιπτώσεις στη ζωή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

O Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                           Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν