ΕΝΕ: Συμμετοχικότητα και αξιολόγηση για τους νοσηλευτές του ΕΣΥ

  • Iatropedia
Συμμετοχικότητα στην αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταμένων στο ΕΣΥ αλλά ετεροβαρής υπολογισμός της προϋπηρεσίας έναντι των τίτλων σπουδών: Αυτά είναι τα δύο σημεία που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία της αξιολόγησης των νοσηλευτών στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση.Όπως επισημαίνει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), η αξιολόγηση, η στοχοθεσία, η κοινωνική λογοδοσία και η συμμετοχή στον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης που τίθενται για πρώτη φορά στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.Σύμφωνα με την ΕΝΕ, το σχέδιο νόμου πριμοδοτεί τη μακρά προϋπηρεσία.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων της διοίκησης, η ΕΝΕ διαπιστώνει ότι «δίδεται έμφαση στην ισορροπία μεταξύ τριών δεσμών κριτηρίων:

α) της αντικειμενικής μοριοδότησης τυπικών προσόντων και εμπειρίας,

β) της αξιολόγησης και

γ) της συνέντευξης, για την αντικειμενικότητα της οποίας τίθενται ειδικές εγγυήσεις, ενώ προβλέπεται η υποχρεωτική εκπαίδευση όσων αναλαμβάνουν καθήκοντα προϊσταμένου για πρώτη φορά».

Επιπλέον, θετικό θεωρούν το γεγονός ότι υιοθετούνται για πρώτη φορά δύο νέοι θεσμοί, οι Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος και Διεύθυνσης, ως συμβουλευτικών οργάνων της διοίκησης και εξειδίκευσης της στοχοθεσίας.

Συμπληρώνουν όμως ότι στα νοσοκομεία δεν θα αποδώσουν «καθώς τόσο το ωράριο των νοσηλευτών, όσο και η φύση της εργασίας τους, θα δυσχεράνουν τη σύγκλιση των γενικών συνελεύσεων σε επίπεδο τμήματος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν