ΕΝΕ: «Παρερμηνεία του ΔΚ σε βάρος των νοσηλευτών από το διοικητή του «Αγία Σοφία»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Παίδων
Συνέχεια στο ζήτημα της μεταφοράς νεογνών εκτός του Νοσοκομείου "Αγία Σοφία" χωρίς συνοδεία γιατρού αλλά νοσηλευτή, δίνει σήμερα η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Διαβάστε την ενημέρωση της ΕΝΕ:

ΠΡΟΣ:

-ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
-ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
-Δ/ΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
-Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Α’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-ΓΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
-ΓΡ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ

Προσφάτως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος κοινοποίησε στην διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» το υπ’αριθμ.πρωτ. 924/07-07-2017 έγγραφο σχετικά με την διακομιδή νεογνών εκτός νοσοκομειακού χώρου. Δυνάμει του ως άνω εγγράφου και με επίκληση συγκεκριμένων και απόλυτα εντοπισμένων ρυθμίσεων της κείμενης νομοθεσίας καταδεικνύεται, ότι οι υπηρετούντες νοσηλευτές στις λειτουργούσες μονάδες νεογνών του ως άνω νοσοκομείου δεν μπορούν να υποχρεώνονται σε συμμετοχή στις διακομιδές νεογνών εκτός του νοσοκομείου.

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου μόλις σήμερα λάβαμε γνώση του από 17-07-2017 εγγράφου του διοικητή του εν λόγω νοσοκομείου, το οποίο παρουσιάζει ορισμένες βασικές αντιφάσεις.
Ειδικότερα, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου φέρεται να αποδέχεται ανεπιφυλάκτως, ότι η Κινητή Μονάδα Νεογνών αποτελεί ξεχωριστή οργανική μονάδα εν σχέσει με τις Α΄ και Β΄ Μονάδες Νεογνών, θέση που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, εν συνεχεία συγχωρεί ή άλλως δικαιολογεί την στελέχωση της συγκεκριμένης μονάδας από νοσηλευτές που ανήκουν οργανικώς στις προαναφερθείσες Μονάδες Α΄ και Β΄.

Με άλλα λόγια ο κατά τ’άλλα εμπειρότατος διοικητής του επίμαχου νοσοκομείου φέρεται να αγνοεί την θεμελιώδη αρχή της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με την οποία έκαστος υπάλληλος υπηρετεί σε ορισμένη θέση ορισμένης υπηρεσίας και όχι σε περισσότερες θέσεις διαφορετικών μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτό, εξάλλου, προκύπτει, και από τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που ομιλούν περί της τοποθέτησης του υπαλλήλου σε συγκεκριμένη θέση μετά τον διορισμό.

Δεν είναι, μάλιστα, τυχαίο, ότι τις ρυθμίσεις του άρθρου 65 περί της αρχικής τοποθέτησης ακολουθούν οι ρυθμίσεις των άρθρων 66 έως 74, όπου γίνεται λόγος περί των υπηρεσιακών μεταβολών της μετακίνησης, της μετάθεσης, της απόσπασης και της μετάταξης, δηλαδή του συνόλου εκείνων των μεταβολών, που συνεπάγονται αλλαγή θέσεως ή υπηρεσίας για τον εν ενεργεία υπάλληλο.

Εν προκειμένω, λοιπόν, ο διοικητής του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», παραβλέποντας και μη εφαρμόζοντας το πλαίσιο των περιοριστικώς περιγραφομένων υπηρεσιακών μεταβολών, επινοεί μια νέα μορφή μεταβολής, εντελώς άτυπη και πάντως μη προβλεπόμενη από το πλέγμα των διατάξεων που διέπουν την κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Δυνάμει αυτής της πρωτότυπης μορφής υπηρεσιακής μεταβολής είναι εφικτό και νόμιμο, τουλάχιστον κατά την δική του εκδοχή και αντίληψη, με προφορική εντολή υπάλληλοι να καλούνται σε στελέχωση και άλλης οργανικής μονάδας, πέραν αυτής στην οποία έχουν τοποθετηθεί, ανήκουν οργανικώς και υπηρετούν.

Η θέση, μάλιστα, αυτή του διοικητή του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» στηρίζεται στο γεγονός, ότι στο εν λόγω νοσοκομείο δεν υφίστανται θεσμοθετημένες οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού για την Κινητή Μονάδα Νεογνών, ενώ η συγκεκριμένη Μονάδα δεν προβλέπεται καν στον Οργανισμό του νοσοκομείου!

Με άλλα λόγια ο διοικητής του νοσοκομείου συνομολογεί, ότι υποχρεώνει το νοσηλευτικό προσωπικό να στελεχώσει μια υπηρεσία – φάντασμα, της οποίας η λειτουργία δεν προβλέπεται καν από το οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Σε κάθε, δε, περίπτωση, η επίκληση εσωτερικής φύσεως ζητημάτων του νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα η μη ύπαρξη θεσμοθετημένων οργανικών θέσεων, δεν μπορεί να νομιμοποιεί την εξόχως παράνομη και καταχρηστική πρακτική που ακολουθείται.

Ως εκ τούτου, η θέση της ΕΝΕ και του απασχολούμενου προσωπικού είναι καθ’όλα βάσιμη, παρά τα περί του αντιθέτου όλως αβασίμως, αυθαιρέτως και ανερυθριάστως προβαλλόμενα από την πλευρά του διοικητή.

Τέλος, ενόψει της επίκλησης της εφαρμογής του υπαλληλικού κώδικα ως μέσου αντιμετώπισης της άρνησης εκτέλεσης της παράνομης εντολής, θα πρέπει να υπενθυμιστεί, ότι ο κώδικας εμπεριέχει σχετική σαφή πρόβλεψη, ενώ είναι αυτονόητο ότι και η συμπεριφορά, η στάση και η πρακτική του διοικητή ενός νοσοκομείου δύνανται ομοίως να ελεγχθούν εξ απόψεως πειθαρχικής, ποινικής και αστικής ευθύνης, κάθε φορά που παραβιάζεται το γράμμα του νόμου.

Ως εκ τούτου η ΕΝΕ εμμένει στο υπ’αριθμ.πρωτ. 924/07-07-2017 έγγραφό της σχετικά με την διακομιδή νεογνών εκτός νοσοκομειακού χώρου και καλεί τον Υπουργό Υγείας να επιληφθεί της αυθαίρετης πρακτικής του διοικητή να παρερμηνεύει τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, απειλώντας τους νοσηλευτές να εκτελέσουν πράξεις που δεν ανήκουν στις θεσμοθετημένες τους αρμοδιότητες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης       Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν