ΕΝΕ: Έναρξη του έργου «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων – δεξιοτήτων…»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» που έχει ενταχθεί προς συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων 1.010 επαγγελματιών του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας. Στόχος του έργου είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η επιλογή και ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε με γνώμονα τις υπάρχουσες μελέτες που τεκμηριώνουν την ανάγκη για εκπαίδευση των επαγγελματιών του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας: (α) στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας και (β) σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα γίνουν με τη μέθοδο blending learning (συνδυασμός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης), ως εξής:

Ø   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1: «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας». Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 98 ωρών και θα καταρτιστούν 660 άτομα.

Ø   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2: «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα». Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 100 ωρών και θα καταρτιστούν 350 άτομα.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5€ ανά ώρα κατάρτισης. Μετά το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, από Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.

Ωφελούμενοι: Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικές Μονάδες Υγείας.

Προϋπολογισμός έργου: 1.457.571,45 ευρώ.

Χρονική διάρκεια έργου: 24 μήνες.

Διαδικασία συμμετοχής: Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα προαναφερόμενα προγράμματα κατάρτισης θα γίνει μετά από δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν