ΕΝΕ: Ανάγκη αποκατάστασης αγκυλώσεων του εκπαιδευτικού χάρτη, ενόψει της ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Διεθνώς, οι Επισκέπτες Υγείας έχουν βασικό πτυχίο Νοσηλευτικής και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχουν δε επιλέξει να λάβουν επιπρόσθετη εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία, ώστε να αποκτήσουν την εξειδίκευση ως κοινοτικοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας. Αυτό επισημαίνουν από την ΕΝΕ για να ξεκαθαρίσει το θέμα πριν την λειτουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων...

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρουν από την ΕΝΕ:

Δια της παρούσης, το ΔΣ της ΕΝΕ αισθάνεται την ανάγκη να τονίσει ότι η αποκατάσταση μιας επώδυνης αγκύλωσης που έχει αρνητικό αντίκτυπο σε πολλαπλά επίπεδα, είναι από τα πράγματα πλέον, επιβεβλημένη: Η κατάργηση του τμήματος των Επισκεπτών Υγείας και η πλήρης υπαγωγή του εν θέματι γνωστικού αντικειμένου στον φυσικό επιστημονικό του χώρο, που δεν είναι άλλος από αυτόν της Νοσηλευτικής.

Διεθνώς, οι Επισκέπτες Υγείας έχουν βασικό πτυχίο Νοσηλευτικής και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχουν δε επιλέξει να λάβουν επιπρόσθετη εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία, ώστε να αποκτήσουν την εξειδίκευση ως κοινοτικοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας (community public health nurses).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, οι Health Visitors (Επισκέπτες Υγείας), είτε έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εξειδίκευσης μετά το βασικό πτυχίο Νοσηλευτικής, είτε έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Specialist Community Public Health Nursing του προγράμματος σπουδών Νοσηλευτικής «Bachelor in Nursing». Σε πανεπιστήμια άλλων χωρών, όπως η Φινλανδία, οι Επισκέπτες Υγείας είναι απόφοιτοι σχολών Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας (public health nursing).

Μέχρι σήμερα όμως, στη χώρα μας, μελετώντας το πρόγραμμα σπουδών που εγκρίθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, στην κατεύθυνση της Κοινοτικής Υγείας, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το 50% των σελίδων του κειμένου, αναφέρεται αποκλειστικά σε νοσηλευτικές αρμοδιότητες. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός, ότι στο σύνολο των 198 σελίδων του Προγράμματος Σπουδών, υπάρχουν 71 αναφορές στη λέξη «Νοσηλευτική».

Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι και εξ απόψεως επαγγελματικών δικαιωμάτων παρατηρούνται σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, συγκρίνοντας τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 3 του ΠΔ 351/1989. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ως άνω ΠΔ (Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας), στους επισκέπτες υγείας απονέμεται ως επαγγελματικό δικαίωμα η άσκηση κοινοτικής νοσηλευτικής, η νοσηλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών και των ιατρείων του τομέα κοινωνικής ιατρικής, η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι ή εκπαίδευση ικανών μελών της οικογένειας για το σκοπό αυτό κλπ.

Με βάση τα παραπάνω και θεωρώντας ότι βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο αναφορικά με την οριοθέτηση ενός έγκυρου και αποτελεσματικού ακαδημαϊκού χάρτη με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καλούμε τόσο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και τις αρμόδιες Πρυτανικές Αρχές να πράξουν το αυτονόητο, προκειμένου να μην διαιωνιστεί έτι περαιτέρω μια αβελτηρία που κληροδοτήθηκε από διάφορες διοικητικές και πολιτικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Η Νοσηλευτική διεθνώς, είναι η βάση για οποιαδήποτε ειδικότητα ή εξειδίκευση θελήσει να ακολουθήσει ο πτυχιούχος του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και στη χώρα μας για να μην είμαστε πλέον αντιμέτωποι με μια κραυγαλέα περίπτωση αντιποίησης επαγγέλματος, που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν