Εμβόλιο COVID-19: Δείτε το πλάνο προετοιμασίας για πετυχημένη εφαρμογή και διανομή στην Ευρώπη

 • Μιχάλης Θερμόπουλος
Εμβόλιο COVID-19
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) ανακοίνωσε τις βασικές πτυχές που σχετίζονται με τις αρχικές φάσεις μετά την εισαγωγή ενός ή περισσότερων εμβολίων COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ)

Στόχος του ECDC, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να υποστηριχθεί η πολιτική της ΕΕ για τον εμβολιασμό COVID-19.

Εμβόλιο COVID-19: Τα βασικά συστατικά για μια επιτυχημένη εφαρμογή του εμβολίου σε εθνικό και σε επίπεδο ΕΕ είναι:

 • ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης της νόσου COVID-19
 • μελέτες μετά την κυκλοφορία για την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο
 • ενεργητική και παθητική παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά την ανοσοποίηση
 • ισχυρά και έγκαιρα δεδομένα κάλυψης εμβολιασμού
 • λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων
 • νομικά και κανονιστικά πλαίσια για την ανάπτυξη εμβολίων
 • υποδομή διανομής εμβολίων και διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού
 • παρακολούθηση της αποδοχής του εμβολίου και της συμπεριφορικής έρευνας
 • σχέδια επικοινωνίας
 • ηθική και δίκαιη πρόσβαση στον εμβολιασμό

Αυτά τα συστατικά είναι εκείνα που συνήθως υιοθετούνται όταν ένα νέο εμβόλιο είναι διαθέσιμο στην αγορά και ενσωματώνεται στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού.

Η νόσος COVID-19, που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, είναι μια νέα ασθένεια και δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο εμβόλιο για αυτό, θέτοντας μεγάλες προκλήσεις στην πρώιμη ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών εμβολιασμού. Τα πρότυπα έκθεσης στον ιό SARS-CoV-2, καθώς και τα κρούσματα, το φορτίο και η γεωγραφική κατανομή της νόσου COVID-19, θα επηρεάσουν τις επιλογές σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων. Επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη βεβαιότητας και γνώσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εμβολίων COVID-19 που θα μπορούσαν να καταστούν διαθέσιμα στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς για τα κενά που υπάρχουν στην επιστημονική γνώση του ιού και της νόσου. Τα σχέδια και οι στρατηγικές εμβολιασμού θα πρέπει συνεπώς να προσαρμοστούν καθώς εμπλουτίζονται οι επιστημονικές πληροφορίες.

Εμβόλιο COVID-19: Τα πρώτα στάδια όταν θα είναι έτοιμο προς διάθεση

Όταν τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 είναι διαθέσιμα, η παροχή τους είναι πιθανό να είναι περιορισμένη, τουλάχιστον αρχικά. Η ικανότητα εφοδιασμού, τόσο αρχικά όσο και με την πάροδο του χρόνου, θα καθορίσει τη χρήση εμβολίων και την προτεραιότητα παράδοσης. Η κεντρική διανομή θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να βελτιστοποιηθεί άμεσα η κατανομή εμβολίων και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εμβολίων σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Οι ακόλουθες μη αμοιβαία αποκλειστικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη εμβολίων μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη χάραξη στρατηγικών εμβολιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα παροχής εμβολίων και τα στάδια της πανδημίας:

 • εστίαση σε επιλεγμένες ομάδες (π.χ. άτομα που διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής COVID-19, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ευάλωτες ομάδες)
 • εμβολιασμός σύμφωνα με τα ηλικιακά στρώματα (π.χ. όλα τα άτομα άνω μιας συγκεκριμένης ηλικίας)
 • στόχευση ομάδων με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης και μετάδοση SARS-CoV-2 (π.χ. νεότεροι ενήλικες)
 • ιεράρχηση των γεωγραφικών περιοχών με υψηλή συχνότητα εμφάνισης COVID-19
 • ανάπτυξη του εμβολίου για τον έλεγχο ενεργών εστιών (σ.σ. «κόκκινες περιοχές» στον χάρτη της Ελλάδας)
 • εκτέλεση προσαρμοστικών προσεγγίσεων για διαμόρφωση ανάλογα με τις περιστάσεις
 • διεξαγωγή μιας καθολικής στρατηγικής εμβολιασμού

Εμβόλιο COVID-19: Πώς θα αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη αρχική έλλειψη

Δεδομένης της αναμενόμενης αρχικής έλλειψης, οι χώρες θα πρέπει να προσδιορίσουν ομάδες προτεραιότητας για εμβολιασμό. Ένας ευρύτερος χαρακτηρισμός αυτών των ομάδων θα πρέπει να τις κατηγοριοποιήσει περαιτέρω σε διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας. Ο προσδιορισμός των ομάδων προτεραιότητας και των βαθμίδων εντός αυτών, θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της επιδημιολογίας της νόσου κατά τη στιγμή της εμφάνισης εμβολίου, των ενδείξεων κινδύνου σοβαρής νόσου και της έκθεσης στο COVID-19, τη διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών και της Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας επαναληπτικής προσέγγισης για την ανάπτυξη εμβολίων με μεταβαλλόμενη διαθεσιμότητα, η εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων μπορεί να βοηθήσει τους ειδικούς της δημόσιας υγείας στον εντοπισμό ομάδων προτεραιότητας για εμβολιασμό και στην αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων και του αντίκτυπου εναλλακτικών στρατηγικών εμβολιασμού. Τα μαθήματα που αντλήθηκαν από την πανδημία γρίπης H1N1 του 2009 θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

Πηγή: https://www.ecdc.europa.eu

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κορωνοϊός: Προσοχή σε αυτό το σύμπτωμα. Είναι πιο συχνό απ’ όσο νομίζουμε

Σε ξέφρενη πορεία η πανδημία στην Ελλάδα: Νέα μέτρα αποφασίζονται την Πέμπτη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν