Έκθεση- καταπέλτης του ΣΕΥΥΠ για λεύκανση δοντιών εκτός οδοντιατρείου

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Μετά από ενέργειες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, διενεργήθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) έλεγχος σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών εκτός οδοντιατρείου και συντάχθηκε η αριθ. πρωτ. 311/07.03.20217 έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάζεται μεταξύ άλλων, στο Υπουργείο Υγείας, την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η έκθεση αυτή υιοθετεί πλήρως τις απόψεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λεύκανση δοντιών είναι οδοντιατρική πράξη και πρέπει να διενεργείται από οδοντίατρο και σε χώρο που έχει άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου.

Διαβάστε παρακάτω την αναλυτική έκθεση του ΣΕΥΥΠ:

  • Τα ονόματα και η επωνυμία των επιχειρήσεων αναφέρονται ως «τάδε».

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν της με αρ. πρωτ. 444/25.02.2016 αναφοράς του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής – Ο.Σ.Α. (αρ. πρωτ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 468/29.02.16), σχετικά με την πληροφόρηση του Ο.Σ.Α. από διαφημιστικές προβολές στο διαδίκτυο, για τη λειτουργία καταστήματος στην περιοχή της τάδε Αττικής, με τον διακριτικό τίτλο….. και τη διαφημιστική προβολή των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών κοσμητικής λεύκανσης δοντιών. Με Βάση την αναφορά του Ο.Σ.Α., οι προαναφερόμενες πράξεις της λεύκανσης των δοντιών δεν διενεργούνται από οδοντίατρο και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναφορά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής – Ο.Σ.Α., ο χώρος εκτέλεσης των πράξεων λεύκανσης των δοντιών, δεν διαθέτει βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Παράλληλα με την ανωτέρω αναφορά – καταγγελία του, ο Ο.Σ.Α. θέτει επίσης και τα κάτωθι θέματα: α) το θέμα της νομιμότητας της πώλησης και χρήσης σε τρίτους των λευκαντικών υλικών που δεν ανήκουν στα προϊόντα που μπορούν να κυκλοφορήσουν ευρέως, αφού-δεν ανήκουν στα ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά προϊόντα και β) το θέμα της χρήσης και του ορθού χειρισμού του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά τη συγκεκριμένη πράξη της λεύκανσης των δοντιών, δηλ. των λυχνιών λεύκανσης, γεγονός το οποίο δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου μετάδοσης λοιμωδών νόσων.

Δ.ΕΡΕΥΝΑ

Στο με αριθ. πρωτ. 444/ 25.02.2016 (αρ. πρωτ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π.: 468/ 29.02.2016) έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής – Ο.Σ.Α. προς το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με κοινοποίηση τον Υπουργό Υγείας και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία -Ε.Ο.Ο., αναφέρονται αναλυτικά τα κάτωθι:
«Πληροφορηθήκαμε από διαφημιστικό φυλλάδιο και αναρτήσεις στο διαδίκτυο (……….), που σάς επισυνάπτουμε, ότι ……, λειτουργεί κατάστημα όπου παρέχονται υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών.
Στο διαφημιστικό φυλλάδιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, οτι «…… προσφέρει θεραπείες κοσμητικής λεύκανσης δοντιών άμεσα, οικονομικά, με εγγυημένο αποτέλεσμα (ως και 9 τόνους λευκότερα δόντια) με απόλυτη ασφάλεια καθώς δεν επηρεάζεται το σμάλτο και εντελώς ανώδυνα».
Στις αναρτήσεις στις άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις υπό τον τίτλο «……..» αναφέρεται, μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για την πιο γρήγορη, αποτελεσματική, ανώδυνη και οικονομική καλλυντική λεύκανση της αγοράς που εγγυάται ότι τα δόντια σας θα δείχνουν μέχρι και 9 τόνους λευκότερα με μόνο μία συνεδρία σε 60 λεπτά», «Η ήπια αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματική σύνθεση του gel, δίνει σε όλους μας πια τη δυνατότητα να αποκτήσουμε λευκά και καθαρά δόντια χωρίς το φόβο ότι θα επηρεαστεί ο σμάλτος και μπορεί να λεπτύνει ή να προκληθεί η οποιαδήποτε φθορά στο μέλλον….. ».
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1026/80 έργο του οδοντιάτρου είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών.
Η λεύκανση αποτελεί θεραπευτική πράξη αφού συνιστά παρέμβαση σε υποεπιφανειακούς οδοντικούς ιστούς και πρέπει να διενεργείται από οδοντίατρο αφού προϋποθέτει σωρευτικά:

1. Οδοντιατρική εκτίμηση και διάγνωση της κατάστασης των δοντιών, που μπορεί να γίνει μόνο από οδοντίατρο. Ανοιχτές ρωγμές, τερηδόνα, εκτεθειμένοι αυχένες, διαβρώσεις, έντονες αποτριβές αποτελούν πλήρη αντένδειξη για λεύκανση.
2. Λήψη αποτυπωμάτων προκειμένου να κατασκευασθεί νάρθηκας για την τοποθέτηση του λευκαντικού υλικού. Στη λήψη αποτυπωμάτων προβαίνει μόνο ο οδοντίατρος, η δε κατασκευή του νάρθηκα είναι έργο του οδοντιάτρου ή οδοντοτεχνίτη, που ενεργεί κατ’ εντολή του οδοντιάτρου. Ο οδοντοτεχνίτης δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στο στόμα του ασθενούς (ν. 1666/86).
3. Χρήση προϊόντων λεύκανσης ή αποχρωματισμού των δοντιών με συγκέντρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου (περιεχόμενο ή εκλυόμενο) άνω του 0,1%, το οποίο στην περίπτωση καλλυντικών προϊόντων, (>0,1% < 6% Η2Ό2), πρέπει να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους και για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται από οδοντιάτρους ή υπό την άμεση εποπτεία τους, εάν διαφυλάσσεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας (Βλ. αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/ΓΠ 93630/2012 υπουργική απόφαση – ΦΕΚ 2879 Β’) και χρήση ειδικών λυχνιών για διάσπαση χημικών ενώσεων, οι ουσίες δε, που προκύπτουν δρουν στο ζώντα ιστό των δοντιών.

Η μη σωστή χρήση της λυχνίας ή ακατάλληλη λυχνία μπορεί να δημιουργήσει εγκαύματα Βλεννογόνου, νεκρώσεις πολφού και εγκαύματα στην περιστοματική περιοχή.
Είναι προφανές, κατόπιν των ανωτέρω ότι η λεύκανση δοντιών αποτελεί οδοντιατρική πράξη, η οποία διενεργείται από οδοντίατρο και σε χώρο που διαθέτει βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου, ή πολυοδοντιατρείου. Λεύκανση δοντιών χωρίς τις άνω προϋποθέσεις δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών.

Η μόνη περίπτωση όπου η λεύκανση δεν μπορεί να θεωρηθεί οδοντιατρική πράξη είναι στην περίπτωση χρήσης υλικών με περιεχόμενο ή εκλυόμενο υπεροξείδιο του υδρογόνου κάτω του 0,1%, οπότε θεωρούνται καλλυντικό και η εφαρμογή τους επί των δοντιών γίνεται με απλή επάλειψη χωρίς τη χρήση λυχνιών. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα είναι πολύ περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν σε δόντια «μέχρι και εννέα τόνους λευκότερα με μόνο μία συνεδρίαση (συνεδρία) σε 60 λεπτά», όπως προβλέπεται στις σχετικές καταχωρίσεις.»

Επειδή, ενδεχομένως να τίθεται θέμα ως προς τη νομιμότητα πώλησης και χρήσης σε τρίτους των λευκαντικών υλικών κατά το μέρος που η περιεκτικότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου (περιεχόμενο ή εκλυόμενο) υπερβαίνει το 0,1% αλλά και ως προς τη χρήση κατάλληλων λυχνιών και τον ορθό χειρισμό τους και να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των πολιτών, ακόμα και μετάδοσης λοιμωδών νόσων. Παρακαλούμε για τη διερεύνηση της υπόθεσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής
ο πρόεδρος  και ο γενικός γραμματέας
Αθανάσιος Υφαντής και Αθανάσιος Ζορμπάς»

ΣΤ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τον έκτακτο επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 19.04.2016 από τους Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. στην έδρα της επιχείρησης με την επωνυμία «……», επί της ……, καθώς και από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσκομισθέντων στοιχείων σε απάντηση των εγγράφων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., όπως περιγράφονται στο Κεφ. Δ: Έρευνα της παρούσας Έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

1.Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1026/80, έργο του οδοντιάτρου είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία, των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών. |
Παράλληλα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 444/25.02.2016 έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής – Ο.Σ.Α., καθώς και από το Πρωτόκολλο του Οδοντιατρικού Συμβουλίου της Ευρώπης, η λεύκανση των δοντιών αποτελεί οδοντιατρική πράξη, αφού συνιστά παρέμβαση σε υποεπιφανειακούς οδοντικούς ιστούς και πρέπει να διενεργείται μόνο από οδοντίατρο. Ο οδοντίατρος, προτού προβεί στη διενέργεια της λεύκανσης των δοντιών, απαιτείται να εκτιμήσει κλινικά και να διαγνώσει την ιστοπαθολογία της στοματικής κοιλότητας, καθώς και ειδικότερα τις ενδείξεις και αντενδείξεις της λεύκανσης των δοντιών. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Ο.Σ.Α. καταστάσεις των οδοντικών ουσιών όπως ανοιχτές ρωγμές, τερηδόνα, εκτεθειμένοι οδοντικοί αυχένες, διαβρώσεις, ή και έντονες αποτριβές των δοντιών, αποτελούν πλήρεις αντενδείξεις για την διενέργεια λεύκανσης των δοντιών. Οι προαναφερόμενες οδοντικές καταστάσεις απαιτούν κλινική διάγνωση οδοντιάτρου, διαπιστώνονται δηλαδή αποκλειστικά και μόνο από οδοντίατρο. Εκτός των οδοντικών αντενδείξεων της λεύκανσης των δοντιών, που διασφαλίζονται από την κλινική εξέταση του οδοντιάτρου, αποτελούν αντενδείξεις λεύκανσης των δοντιών νοσήματα των περιοδοντικών ιστών (ουλίτιδες, περιοδοντίτιδες, κ.α.) καθώς και γενικότερες καταστάσεις της υγείας των ατόμων που θα εφαρμοσθεί η οδοντική λεύκανση, όπως μεταξύ άλλων, οι κάτωθι: αλλεργίες, χρόνια φλεγμονώδη ή μη νοσήματα, κακοήθεις νεοπλασίες των ιστών της στοματικής κοιλότητας, των οστών των γνάθων, κ.α.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο του Ο.Σ.Α. η λεύκανση των δοντιών ως οδοντιατρική θεραπευτική πράξη απαιτεί α) οδοντιατρική εκτίμηση και διάγνωση της κατάστασης των δοντιών και των περιοδοντικών ιστών, β) λήψη αποτυπωμάτων προκειμένου να κατασκευασθεί νάρθηκας για την τοποθέτηση του λευκαντικού υλικού, γ) επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος – υλικού όσο και της μεθόδου, που θα χρησιμοποιηθεί δ) εφαρμογή κατάλληλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών λυχνιών λεύκανσης δοντιών, σε χώρο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Η λεύκανση των δοντιών ως πράξη οδοντιατρική αποτελεί έργο του οδοντιάτρου, βάσει του άρθρου 1 του Ν. 1026/80 και του Ν. 4318/2005, που έχει την αρμοδιότητα παρέμβασης επί της στοματικής κοιλότητας των ατόμων, στην καθημέρα κλινική πράξη και πρέπει να διενεργείται σε χώρο που φέρει βεβαίωση -άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, Βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Δ. 84/ 2001). Βάσει των προαναφερομένων για την εκτέλεση πράξεων λεύκανσης οδόντων στη στομαστικη κοιλότητα προσώπων απαιτείται για τον επαγγελματία άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και για το χώρο Βεβαίωση – άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου αντίστοιχα.

2.Σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 1666/86 ο οδοντοτεχνίτης δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στο στόμα του ασθενούς. Μόνο ο οδοντίατρος έχει την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει εντός της στοματικής κοιλότητας εκτελώντας οδοντιατρικές πράξεις και μπορεί να παρέχει και τις υπηρεσίες λεύκανσης των δοντιών. Κατά τον επιτόπιο έκτακτο έλεγχο των Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. που διενεργήθηκε στις 19.04.2016, στην έδρα της επιχείρησης με την επωνυμία «….»διαπιστώθηκε από τους Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., ότι ο εργαζόμενος της επιχείρησης, οδοντοτεχνίτης ….. εργαζόταν και προέβαινε σε πράξεις λεύκανσης δοντιών, επί της στοματικής κοιλότητας της κας…. κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας που απαιτεί άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος και Βεβαίωση – άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου όσον αφορά το χώρο, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με το με αριθ. πρωτ…… έγγραφο…… η επιχείρηση αυτή παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης οδόντων από εργαζομένους που δεν είναι οδοντίατροι, σε χώρο που δεν φέρει βεβαίωση – άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου.

Όπως προκύπτει από τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στις 19.04.2016, καθώς και από τα προσκομισθέντα στοιχεία με το με αριθμ. πρωτ……. έγγραφο…. προς το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., οι εργαζόμενοι της εν λόγω επιχείρησης, ο οδοντοτεχνίτης….. και η νοσηλεύτρια….., προβαίνουν σε οδοντιατρικές πράξεις λεύκανσης δοντιών σε πελάτες της επιχείρησης, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντιάτρου, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας Ν. 1026/80, Ν. 1666/1986, Ν. 4318/2005. Οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι με υπεύθυνες δηλώσεις τους, οι οποίες δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής τους, όπως απεστάλλησαν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. στις 13.05.2016 με το με αριθ. πρωτ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π.: 1102/13.05.2016 έγγραφο, δηλώνουν το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη και της νοσηλεύτριας αντίστοιχα.

3.Οι υπηρεσίες της λεύκανσης δοντιών παρέχονται από την επιχείρηση με την επωνυμία -…….- στην έδρα της, επί της….., χωρίς να υπάρχει άδεια – Βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου και χωρίς να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Π.Φ.Υ. της υφιστάμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 84/2001). Η προαναφερόμενη έδρα της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. με το με αριθμ. πρωτ. 1102/13.05.2016 έγγραφο, δεν έχει κανενός είδους άδεια λειτουργίας καταστήματος.

4.Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έκτακτο επιτόπιο έλεγχο των Επιθεωρητών καθώς και
από τα προσκομισθέντα στοιχεία στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., οι οδοντιατρικές πράξεις λεύκανσης των δοντιών πραγματοποιούνται σε πρόσωπα – πελάτες της επιχείρησης, από μη οδοντιάτρους εργαζομένους, σε χώρο που δεν έχει άδεια – βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου, ούτε φέρει άλλου είδους άδεια
καταστήματος τάδε.

6.Η επιχείρηση με την επωνυμία «τάδε » στην έδρα της τάδε, παρέχει μη νόμιμες υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών και διαφημίζει την παροχή των μη αδειοδοτημένων αυτών υπηρεσιών, τις οποίες εκτελούν οι εργαζόμενοι της, οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο χώρο της έδρας της επιχείρησης, που δεν έχει βεβαίωση – άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, ούτε έχει άλλου είδους άδεια λειτουργίας καταστήματος,

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του επιτόπιου έκτακτου ελέγχου των Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. που διενεργήθηκε στις 19.04.2016 στην έδρα της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «…….Ι», καθώς και από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσκομισθέντων στοιχείων στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. με τα με αριθ. πρωτ. 1102/13.05.2016 και 148/ 26.01.2017 (απαντήσεις επί των Παρατηρήσεων) έγγραφα της Ι.Κ.Ε., η επιχείρηση αυτή παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης οδόντων στην έδρα της τάδε η οποία δεν φέρει άδεια -βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου και δεν πληροί τις προϋποθέσεις παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Π.Φ.Υ., κατά παράβαση του Π.Δ. 84/2001. Οι εργαζόμενοι της Ι.Κ.Ε. που παρεμβαίνουν στη στοματική κοιλότητα πελατών και εκτελούν τις πράξεις λευκανσης οδόντων, τάδε και τάδε δεν είναι οδοντίατροι και δεν έχουν άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας Ν. 1026/1980 (άρθρο 1), Ν. 1666/ 1986 και Μ 4318/2005 (άρθρο 38).

Όπως περιγράφεται στο Κεφ. Ζ Διαπιστώσεις της παρούσας Έκθεσης ελέγχου, τίθεται δυνητικά σε κίνδυνο η υγεία των πελατών της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο τάδε λόγω εκτέλεσης πράξεων λεύκανσης οδόντων από μη οδοντιάτρους, αφορά αντιποίηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και αντίκειται στον Ν. 4318/2015 «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», ειδικότερα στο άρθρο 38 αυτού. Αναλυτικότερα η υγεία των προσώπων στους οποίους εφαρμόζεται λεύκανση οδόντων με σκευάσματα που ανήκουν στα καλλυντικά προϊόντα, τίθεται δυνητικά σε κίνδυνο από ενδεχόμενες αλλεργικές αντιδράσεις και γενικότερα από παρενέργειες – ανεπιθύμητες ενέργειες των σκευασμάτων αυτών, καθώς και από ενδεχόμενες βλάβες από τη χρήση των επαγγελματικών λυχνιών λεύκανσης οδόντων στα δόντια, στη στοματική κοιλότητα και στη περιστοματική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των νεκρώσεων των δοντιών, των εγκαυμάτων των ιστών του στόματος, που μπορεί να προκύψουν από τους μη οδοντιάτρους εργαζόμενους της τάδε.

Η χρήση των επαγγελματικών λυχνιών λεύκανσης οδόντων πρέπει να γίνεται από οδοντιάτρους, για την αποφυγή βλαβών στην υγεία των πολιτών.

4. Η παροχή υπηρεσιών λεύκανσης οδόντων της εν λόγω επιχείρησης, ενέχει κινδύνους διασποράς λοιμώξεων στα πρόσωπα – πελάτες, με την πρακτική εφαρμογή μεθόδων απολύμανσης του χωρίου, του εξοπλισμού και των χρησιμοποιούμενων υλικών, κατά τη διαδικασία λεύκανσης των δοντιών που ακολουθείται, όπως περιγράφεται στη σχετική απάντηση της τάδε προς το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (αριθμ πρωτ. έγγραφο), δεδομένου ότι οι μέθοδοι απολύμανσης πραγματοποιούνται από μη οδοντιάτρους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δεν έχουν επιστημονική εκπαίδευση σε θέματα και μεθόδους απολύμανσης και αποστείρωσης και εφαρμόζονται σε χώρους και με εξοπλισμό που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας οδοντιατρείου.

Η άδεια άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος και η άδεια. – βεβαίωση , λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της διασποράς λοιμώξεων, με την εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών, όπως προβλέπονται στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 4318/ 2005 και καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία Ν. 1026/ 1980, Ν. 1666/ 1986, Π.Δ. 84/ 2001.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν