Ειδικές μονάδες και συνθήκες διαχείρισης των κυτταροστατικών φαρμάκων με εγκύκλιο Πολάκη

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε Κεντρικών Μονάδων Διάλυσης Κυτταροσταστικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΒΦ) θα γίνεται στο εξής η διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων ενώ η διάλυση θα πραγματοποιείται από γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι Κεντρικές Μονάδες Διάλυσης θα δημιουργούνται σε έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος θα βρίσκεται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου. Θα τελούν δε υπό την επιστημονική ευθύνη του διευθυντή φαρμακοποιού.

Ο διευθυντής φαρμακοποιός, σε συνεργασία με τους διευθυντές των ογκολογικών μονάδων ή κλινικών, θα ορίζει τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας κάθε μονάδας και θα ορίζει τον φαρμακοποιό που θα έχουν την επιστημονική ευθύνη.

Η διάλυση των φαρμάκων πρέπει να γίνεται από προσωπικό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά), στο οποίο ανήκουν βοηθοί φαρμακείου, παρασκευαστές, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, νοσηλευτές και τεχνικοί φαρμάκων.

Το προσωπικό θα πρέπει να έχει, το οποίο έχει εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό στα οικεία Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας ή Διατομεακά Τμήματα ημερήσιας νοσηλείας ή σε προηγούμενη θέση εργασίας.

Η εκπαίδευση αυτή σε τμήματα με υψηλό αριθμό χορηγήσεων (άνω των 30 θεραπειών ημερησίως) θα διαρκεί τρεις μήνες. Μέχρι να συσταθούν οι Μονάδες Διάλυσης, τα νοσοκομεία καλούνται να αξιοποιήσουν τους εργαζόμενους στο φαρμακείο του, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτη η παροχή περίθαλψης στους ογκολογικούς ασθενείς.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως η διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων, είναι δυνατό να γίνεται σε νοσηλευτικά τμήματα εφόσον διαθέτουν ειδικό χώρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό ή νοσηλευτικό ) και όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο για την υγεία και ασφάλειά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν