Εγκαίνια του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ πραγματοποίησε στην αίθουσα τελετών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εγκαίνια και σχετική ημερίδα ενημέρωσης.

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ενώ συμμετείχαν σε αυτήν, με τις εισηγήσεις τους, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ, του ΙΣΘ, καθώς και διακεκριμένοι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου.

Οι εισηγητές ανέπτυξαν μια σειρά καίριων ζητημάτων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, που άπτονται της λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και των οφελημάτων των μελών αυτού.

Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στα ακόλουθα σημεία:

Το ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ είναι το πρώτο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης των ιατρών.

Μπορούν να υπαχθούν στο Ταμείο, υγειονομικοί από όλη την Ελλάδα.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο ΔΣ του ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ.

Το ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι αποδόσεις των επενδύσεων αποδίδονται εξολοκλήρου στα μέλη-ασφαλισμένους του, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τις, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες).

Το ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ πρωτοπορεί, εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή διαφάνεια της πληροφόρησης των μελών του, μέσω του Ατομικού συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

Με προσωπικούς κωδικούς, μπορεί το κάθε μέλος, όποτε θέλει και όσο συχνά θέλει, να έχει πρόσβαση σε επικαιροποιημένα σημαντικά στοιχεία, όπως π.χ. η αναλυτική σύνθεση των επενδύσεων του ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ και η καθημερινή τους αποτίμηση, ο αναλυτικός λογαριασμός με το σύνολο των καταβληθέντων εισφορών,οι εκτιμήσεις του ποσού που θα δικαιούται κατά τη συνταξιοδότησή του,κλπ).

Το Ταμείο υπόκεινται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (Εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές / εσωτερικούς ελεγκτές).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ