Δραματική επιστολή γονέα με παιδί ΑμεΑ για όσα προωθούνται στην Ειδική Αγωγή

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο κ. Νεκτάριος - Ελευθέριος Βεντούρης είναι πατέρας παιδιού με εγκεφαλική παράλυση που χρειάζεται συνεχή φροντίδα από επιστήμονες Ειδικής Αγωγής. Το iatropedia μίλησε μαζί του και όπως μας εξηγεί, μέσα σε όλα τα δεινά των ημερών επιτελείται κάτι ακόμα χειρότερο: Η μείωση του κονδυλίου από 106 εκατ. ευρώ σε μόλις 60 εκατ. ευρώ την στιγμή που μέσα στο "παιχνίδι" παραμένουν και Κέντρα ΜΚΟ και φιλανθρωπικών σωματείων που δεν αποδίδουν clawback και rebate όπως οι ιδιώτες, είναι σαν να σβήνει από τον χάρτη τους ιδιώτες λογοθεραπευτές και λοιπούς ειδικούς που στηρίζουν τα παιδιά αυτά από την γέννησή τους... Είναι επίσης σαν να στέλνουν τους γονείς στις λίστες αναμονής των Κέντρων αυτών που θα επεκτείνουν το ωράριό τους και τα απογεύματα για να τους καλύψουν. Ο κ. Βεντούρης προτείνει να ελέγξει πρώτα ο ΕΟΠΥΥ την επιστημονικότητα και την καταλληλότητα όλων, να διώξει από το σύστημα τους ανεπαρκείς και να μοιράσει τότε συμβάσεις... Ζητεί επίσης να φύγει από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης η ΠΟΣΓΚΑμεΑ που προωθεί τα Κέντρα αυτά και να αντικατασταθεί από γονείς για το όφελος όλων.

2017-02-15_Έγγραφο ΠΟΣΓΚΑμεΑ για ΝΠΙΔ

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή του κ. Νεκτάριου -Ελευθέριου Βεντούρη:

Προς:

Υπουργό Υγείας
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ (με την παράκληση να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη)
Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας
Γραμματέα Επιστημονικής Επιτροπής (με την παράκληση να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: «Άμεση αποπομπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ από την Επιστημονική Επιτροπή για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας»

Αξιότιμοι κύριοι,

στην υπ’ αριθμό Α1β/Γ.Π.οικ.:9404/06-02-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα περί σύστασης και ορισμού μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας (ΑΔΑ: ΨΙΦΨ465ΦΥΟ-Ρ59), έκπληκτος, ανέγνωσα ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ συμμετέχει στην προαναφερθείσα Επιστημονική Επιτροπή.

Με το παρόν έγγραφο, επιθυμώ να επισημάνω την αμφιλεγόμενη στάση της ομοσπονδίας, αναφορικά με την επικείμενη συμβασιοποίηση των ειδικών θεραπειών. Παραθέτονται αδιαμφισβήτητα στοιχειά  και αναλύονται οι λόγοι, για τους οποίους επιβάλλεται ν’ αποπεμφθεί άμεσα η ΠΟΣΓΚΑμεΑ από την Επιστημονική Επιτροπή, ενώ παράλληλα προτείνονται πιθανοί αντικαταστάτες της.

2/1/2017 – Επιστολή ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς Πρόεδρο ΔΣ ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ έθεσε την 1η Ιανουαρίου 2017, ως εναρκτήρια ημέρα του νέου καθεστώτος των συμβάσεων για την παροχή ειδικών θεραπειών. Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στις 2 Ιανουαρίου 2017, στέλνει επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, όπου ευθαρσώς αναφέρει ότι παρακολουθεί με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη διαδικασία που εξελίσσεται αλλά «οι διαδικασίες ξεπερνούν τα όρια του επείγοντος και περνούν στα όρια του αιφνιδιαστικού». Δηλαδή, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ μετά από δέκα και πλέον ημέρες απαθούς παρατήρησης των εξελίξεων και γνωρίζοντας πολύ νωρίτερα ότι επίκειται συμβασιοποίηση των ειδικών θεραπειών, δηλώνει αιφνιδιασμό.

Από τις 21 Δεκεμβρίου 2016 ήταν ενήμεροι οι σύλλογοι των παρόχων ειδικών θεραπειών, για την πρόθεση του ΕΟΠΥΥ να συνάψει σύμβαση μαζί τους. Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, γνώριζε πολύ νωρίτερα πως επίκειται συμβασιοποίηση των ειδικών θεραπειών, καθώς όπως είναι γνωστό, ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΑμεΑ συμμετέχει ως μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επομένως, υπήρχε και υπάρχει πληροφόρηση εκ των έσω για τους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος, όπως αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται, στα δελτία τύπου και στις ανακοινώσεις τους.

Στην από 2/1/2017 επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, η ομοσπονδία δηλώνει ως θετικό σημείο της επικείμενης συμβασιοποίησης, την ύπαρξη καλύτερου έλεγχου της ποιότητας των υπηρεσιών ειδικής αγωγής. Μάλλον, δεν θα πρόσεξαν ότι η προταθείσα σύμβαση θέτει ως μοναδικό τυπικό προσόν του παρόχου, την κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος,

Η ομοσπονδία, επίσης πιστεύει ότι με τη συμβασιοποίηση των ειδικών θεραπειών «εξορθολογίζεται ο τρόπος διάθεσης των πόρων του ΕΟΠΥΥ». Εμμέσως, πλην σαφώς αφήνει να εννοηθεί ότι η ετήσια δαπάνη για τις ειδικές θεραπείες είναι υψηλή, όπως ισχυρίζεται και ο ΕΟΠΥΥ. Παρόλ’ αυτά χωρίς να γνωρίζει το ύψος του προϋπολογισμού για τις ειδικές θεραπείες για το 2017, προκαταβάλει ότι εξορθολογίζεται ο τρόπο διάθεσης των πόρων του Οργανισμού.

Ένα από τα τρωτά σημεία της σύμβασης που επισημαίνει η ΠΟΣΓΚΑμεΑ είναι πως «θα πρέπει οι αποζημιώσεις που θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία- σύμβαση να είναι πραγματικές ή κοντά στην πραγματικότητα των τιμών του 2017 και όχι των τιμών του 1987». Πρόκειται περί ανηθικότητας, όταν η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ζητάει από τον ΕΟΠΥΥ να αναπροσαρμόσει τις τιμές αποζημίωσης.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, η απόδοση της δαπάνης για μία συνεδρία εργοθεραπείας, ανέρχεται στα 1,23€. Στις 15 Ιανουαρίου 2015, ο Υπουργός Υγείας με την υπ’ αριθμό Α3γ/οικ.3597 απόφαση, αποδέχεται «την υπ’ αριθμό 31 απόφαση της 235ης/5-4-2012 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Σχετικώς με την κοστολόγηση της Εργοθεραπευτικής Συνεδρίας», σύμφωνα με την οποία:

α) καθιερώνεται ο όρος εργοθεραπευτική συνεδρία

β) η αμοιβή των υπηρεσιών εργοθεραπείας θα πρέπει να προσδιορίζεται ανά συνεδρία, η αποζημίωση της οποίας προτείνεται στο ποσό των 15 ευρώ και

γ) απαιτείται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ., κατά το μέρος που αφορούν την εργοθεραπεία». (ΑΔΑ: 7ΖΝΚΘ-ΝΟΔ)

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ, λοιπόν, εδώ και δύο χρόνια, πραγματοποιούν συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας, τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ αλλά δεν έχουν αναφέρει (τουλάχιστον επίσημα) ούτε μία λέξη για την αναπροσαρμογή της απόδοσης δαπάνης της εργοθεραπείας, βασιζόμενες στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

Μάλιστα, στο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1217/11-05-2015 έγγραφο της ΕΣΑμεΑ  προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα «Προτάσεις – παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το νέο Ε.Κ.Π.Υ όπως δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον ΕΟΠΥΥ», στις παρατηρήσεις της για τα άρθρα 14 και 17, του ΕΚΠΥ, δεν περιλαμβάνεται αναφορά για την παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

Μέχρι σήμερα, δηλαδή δύο χρόνια μετά, για κάθε συνεδρία της εργοθεραπείας εξακολουθεί ν’ αποδίδεται στον ασφαλισμένο δαπάνη ίση με 1,23€ και η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητάει από τον ΕΟΠΥΥ την αναπροσαρμογή των τιμών θεωρώντας πως «με τον τρόπο αυτό περισσότεροι επαγγελματίες θα δεχθούν να υπογράψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ».

Άλλο ένα τρωτό σημείο της σύμβασης που τονίζει η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στην επιστολή της, είναι πως δεν θέτονται «χωροταξικές και ποιοτικές προδιαγραφές για τους χώρους που στεγάζουν τέτοιες δραστηριότητες, όπως στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ και στα Κέντρα Διημέρευσης και Φροντίδας ΑμεΑ». Επί της ουσίας, η ομοσπονδία προβάλει ενδεχόμενο νομικό κώλυμα για τα κέντρα ειδικών θεραπειών λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου για την κτιριακή υποδομή, αντιπαραβάλλοντας τεχνηέντως την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για δομές που λειτουργούν κυρίως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ, Σύλλογοι, Φιλανθρωπικά Σωματεία).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι όσα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργούν τέτοιες πιστοποιημένες δομές, επιχορηγούνται από το κράτος για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους δαπανών (μισθοδοσία, συντήρηση κτιρίου) και ταυτόχρονα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπου η χρηματοδότηση των δομών φτάνει τα 800,00€/μήνα για κάθε ωφελούμενο, που του παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας.

Η επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, καταλήγει ότι «ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑμεΑ (ΚΗΦΑμεΑ, ΚΔΗΦΑμεΑ, ΣΥΔ, ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, κ.ο.κ.)».

Προβληματίζει η εμμονή της ομοσπονδίας για υπογραφή συμβάσεων παροχής ειδικών θεραπειών από τις πιστοποιημένες δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιαιτέρως για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) και τα οικοτροφεία, όπου δεν παρέχουν υπηρεσίες ειδικών θεραπειών, αλλά υπηρεσίες υποστηρικτικές προς τη διαβίωση.

Με την υπ’ αριθμό Γ3γ/35539/07-07-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του ΕΚΠΥ, προβλέποντας την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ΣΥΔ, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2016. (ΑΔΑ: ΨΕΟΧ465ΦΥΟ-ΛΤ7, ΦΕΚ Β’ 1653/09-06-2016)

Ο ΕΟΠΥΥ, προσκάλεσε (αριθμός πρωτοκόλλου οικ.38129/5-10-2016) τις ΣΥΔ να υπογράψουν σύμβαση με τον οργανισμό, για τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουν. Μάλιστα, στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού (αρ. απόφ. 1127/Συν.326/20-12-2016, ΑΔΑ:  ΩΩΣΜΟΞ7Μ-ΨΩΟ), προϋπολογισμό του 2017, υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός από τον οποίο θα αποζημιώνονται συνολικά οι Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας, ενώ έχει προβλεφθεί και κονδύλι για την απόδοση του νοσηλείου-τροφείου για το 2016.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 172/2014,) οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης, αποζημιώνονται με το ειδικό νοσήλειο-τροφείο, δηλαδή 40,00€/ημέρα για κάθε άτομο που χρήζει χαμηλού βαθμού υποστήριξης και 70,00€/ημέρα για κάθε άτομο που χρήζει υψηλού βαθμού υποστήριξης.

Σε ότι αφορά την υπογραφή της σύμβασης για τις ειδικές θεραπείες, στον ΕΚΠΥ, στο άρθρο 17, παρ. 1 αναφέρεται ρητά ότι «Η χορήγηση του νοσηλίου – τροφείου σε όλες τις κατηγορίες ιδρυμάτων και των κέντρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας, με τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί». Για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο, όμως η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, επιμένει.

Ίσως, η απάντηση, στην εμμονή της ομοσπονδία, να βρίσκεται στο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1217/11-05-2015 έγγραφο της ΕΣΑμεΑ  προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα «Προτάσεις – παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το νέο Ε.Κ.Π.Υ όπως δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον ΕΟΠΥΥ» όπου στις προτάσεις της για το άρθρο 17 περί Ειδικής Αγωγής, προτείνει «να μην  θεωρείται διπλή παροχή η ταυτόχρονη χορήγηση πράξεων θεραπείας και νοσηλίου – τροφείου των ΣΥΔ. . Αυτή η άδικη ρύθμιση στερεί το δικαίωμα της χορήγησης θεραπευτικών πράξεων από άτομα με βαριές αναπηρίες που το έχουν ανάγκη και έχει άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία των ΚΔΗΦ που παρέχουν τις ως άνω θεραπευτικές πράξεις».

Πρέπει να τονιστεί, ότι επίκειται επικαιροποίηση του ΕΚΠΥ.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στην επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, βλέπει καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ζητάει την αναπροσαρμογή των τιμών σαν δέλεαρ για τους παρόχους ειδικών θεραπειών αλλά αποφεύγει ν’ αναφερθεί στα clawback και rebate, που προβλέπει η σύμβαση. Παρόλα αυτά, θέλει τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ να τις υπογράψουν και όλες οι πιστοποιημένες δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών φροντίδας.

Θα χρειαστεί να κάνουμε μία αναδρομή στο κοντινό παρελθόν ώστε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητάει την πρόβλεψη υπογραφής συμβάσεων παροχής ειδικών θεραπειών, για τις συγκεκριμένες δομές που λειτουργούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και γιατί αποφεύγει τεχνηέντως ν’ αναφερθεί στα clawback και rebate.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ομοσπονδίας, στις 4 Απριλίου 2015, αντιπροσωπεία της, συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας και ένα από τα θέματα που τέθηκαν ήταν «η κατάργηση της θεσμοθετημένης ρήτρας των clawback και rebate για Φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που «στεγνώνει» στην κυριολεξία τα ήδη άδεια ταμεία των Φορέων».

Το Δελτίο Τύπου συνεχίζει ότι «ο Υπουργός Υγείας επικοινώνησε με τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ και ζήτησε να οριστεί τριμερής  συνάντηση με συμμετοχή του ιδίου, παραγόντων του ΕΟΠΥΥ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο αδιέξοδο».

Ως δια μαγείας (κάποιοι το λένε αποτέλεσμα διαβούλευσης-συναντήσεων-ζυμώσεων), την 1η Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας, όπου ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης των φορέων Υγείας και Πρόνοιας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε «την κατάργηση των υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και της αυτόματης επιστροφής (clawback), από όλα τα κοινωφελή ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα» διευκρινίζοντας «τι σημαίνει  clawback και rebate  για τα ιδρύματα της πρόνοιας; Για κάθε ίδρυμα που το κράτος έδινε 34 ευρώ ατομικό νοσήλιο ουσιαστικά λόγω της επιβολής clawback και Rebate το ποσό αυτό κατέβαινε στα 18-20 ευρώ. Υπάρχουν μονάδες που δυστυχώς έκλεισαν  καθώς δεν μπορούσαν να σηκώσουν το οικονομικό αυτό βάρος. Εμείς, λοιπόν, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και το Διοικητικό του Συμβούλιο, βρήκαμε τη λύση για να καταργηθεί από τον Ιούλιο αυτό το clawback και το rebate».

Επιπροσθέτως, για την οικονομική ανακούφιση των προνοιακών ιδρυμάτων, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο οικονομικός έλεγχος των μονάδων θα γίνεται πλέον από κρατικούς φορείς και όχι από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, ενώ ανακοίνωσε την ένταξη των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο κλειστό νοσήλιο, ώστε πλέον να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, μίλησε και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ο οποίος δήλωσε ότι «Κύριε Υπουργέ, είστε ένας από τους ανθρώπους που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο αναπηρικό κίνημα. Έτσι λοιπόν θέλω να χαιρετίσω πραγματικά την απαλοιφή του clawback και του rebate, την ελάφρυνση από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες για τον έλεγχο του αυτονόητου και τη σύμβαση για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που όλον αυτόν τον καιρό, όλο αυτό το διάστημα της κρίσης το αναπηρικό κίνημα, εμείς οι γονείς είμαστε μπροστάρηδες.  Δεν υποστείλαμε τη σημαία, δεν κλείσαμε δομές, δεν κιοτέψαμε και διεκδικούσαμε αυτό το νοσήλιο το αυτονόητο».

Με ποιο τρόπο άραγε, εξορθολογιζόταν  ο τρόπος διάθεσης των πόρων του ΕΟΠΥΥ όταν ο Πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ χαιρέτιζε την απαλοιφή των clawback και rebate, για τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν πιστοποιημένες δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας;

Σε άλλη ανακοίνωση της, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ενημερώνει ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2016, «αντιπροσωπεία της μαζί με τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΑμεΑ (που είναι μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ) συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και συνεργάτες του με σκοπό να συζητήσουν πολύ σοβαρά θέματα μεταξύ των οποίων:

Η κατάρτιση και η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για την εφαρμογή του ειδικού σχετικού νοσηλίου για τις ΣΥΔ
Η κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και ΚΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, Οικοτροφείων, Ειδικών Εκπαιδευτηρίων κ.α. που εκκρεμούν εδώ και τέσσερα χρόνια
Η εξαίρεση φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την ειδική συμβατική ρήτρα των clawback και rebate
Αποτέλεσμα της συνάντηση αυτή, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ήταν:

«Την Πέμπτη 25/2/2016, κατά την πρώτη συνεδρίαση της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ θα θέσει ως πρώτης προτεραιότητας το θέμα της υπογραφής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού και των λειτουργούντων ΣΥΔ,
Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και τα στελέχη του, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ξεχωριστού κωδικού στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2016, στον οποίο έχουν πιστωθεί 7.000.000 € αποκλειστικά για την κάλυψη του ειδικού νοσηλείου-τροφείου ΣΥΔ μέσω των συμβάσεων που θα υπογραφούν και θα καλύψει από 1/1/2016 τις ΣΥΔ που θα υπογράψουν σύμβαση με τον Οργανισμό
Αναφορικά με την υπογραφή συμβάσεων και με τους υπόλοιπους τύπους δομών (ΚΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, Οικοτροφείων, Ειδικών Εκπαιδευτηρίων κ.ά) ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, αφού ενημερώθηκε από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ ότι, προ τριετίας ακόμα έχουν κατατεθεί από την Ομοσπονδία μας διορθωμένα σχέδια συμβάσεων στον ΕΟΠΥΥ, δήλωσε ότι θα τα αναζητήσει προκειμένου τώρα που υφίσταται πλέον και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ ζήτησε από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ να είναι σε στενή συνεργασία και επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να διευκρινιστούν και να διευθετηθούν σημαντικά στοιχεία που αφορούν τον κάθε τύπο δομής.
Αναφορικά με το claw back και rebate πριν καν προλάβει ο Πρόεδρος και τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ να επεκταθούν στο θέμα, ο κ. Μπερσίμης δήλωσε κατηγορηματικά ότι αποτελεί και δική του εισήγηση αλλά και πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας, το αμέσως επόμενο διάστημα, να εξαιρεθούν με νομοθετική ρύθμιση οι φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το  claw back και rebate».
Προς πληροφόρηση σας, ο νυν Πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ενός από τα πολλά ΝΠΙΔ (Ειδικώς αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο), που επωφελήθηκαν της κατάργησης των clawback και rebate. Η ανάγνωση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης του 2015 θα σας πείσει.

Πρέπει επίσης τεθεί υπόψη σας ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ήταν εταίρος μαζί με την ΕΛΕΠΑΠ, το ΕΒΕΑ και τη MENTORING ΑΕ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», η οποία για την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής» συγχρηματοδοτήθηκε με 342.000,00€, από το ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013. (Κωδικός Πράξης 375968)

Την ίδια περίοδο, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ, μαζί με άλλους τέσσερις φορείς, ήταν εταίροι στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», η οποία υλοποίησε την πράξη «Πρόσβαση στον Τουρισμό Ώθηση στην Εργασία» και συγχρηματοδοτήθηκε με 495.000,00€ από το ΕΣΠΑ Περιόδου 2007-213. (Κωδικός Πράξης 375967)

Γίνεται αντιληπτό ότι οι αυτάρεσκα αυτοαποκαλούμενοι εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος, δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται. Κακόπιστα, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ενδεχομένως υποκρύπτεται δόλος στις επίσημες τοποθετήσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, γεγονός που μειώνει σημαντικά την αξιοπιστία της και την φερεγγυότητα της, ως συνομιλητή.

17/1/2017 – Κοινό Δελτίο Τύπου ΕΣΑμεΑ-ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Μετά τη συνάντηση της 16ης Ιανουαρίου 2017, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, μεταξύ των εκπροσώπων των παρόχων ειδικών θεραπειών, του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, δημοσιεύθηκε ένα κοινό Δελτίο Τύπου από την ΕΣΑμεΑ και την ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου επιχειρείτε να δοθεί έμφαση στην προσπάθεια της ΠΟΣΓΚΑμεΑ να ασχοληθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς «στα ποιοτικά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους γονείς για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν τα παιδιά» και όχι μόνο «αποκλειστικά στη συζήτηση μεταξύ υπουργείου/ ΕΟΠΥΥ και θεραπευτών σε δημοσιονομικά και αριθμολογιστικά ζητήματα».

Δηλαδή, ενώ η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ για να εξασφαλίσει διευκολύνσεις οικονομικού χαρακτήρα για τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν πιστοποιημένες δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, προσέρχεται στη συνάντηση της 16ης Ιανουαρίου και εκφράζει τη δυσφορία της που η όποια δημόσια συζήτηση για τη συμβασιοποίηση των ειδικών θεραπειών, έχει αναλωθεί σε θέματα οικονομικής φύσεως.

Μάλιστα, στις 5 Ιανουαρίου 2017, είχε προηγηθεί συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων στο κεντρικό κτίριο του ΕΟΠΥΥ όπου οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της ΕΣΑμεΑ, εξέφρασαν την «έντονη επιθυμία να υπογράψουν οπωσδήποτε συμβάσεις, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα παροχών σε νόμιμα πιστοποιημένους χώρους υγείας από τους επαγγελματίες του χώρου». (ΣΕΕ, Δελτίο Τύπου 7-01-2017)

Η ΕΣΑμεΑ και η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητάνε, από τους παρόχους ειδικών θεραπειών, να υπογράψουν συμβάσεις με όρους που οι ίδιες έχουν απορρίψει, προ πολλού. Ζητάνε τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παροχών, παρόλο που έχουν παραδεχτεί ότι οι όροι αυτοί στέγνωναν τα ταμεία των πιστοποιημένων δομών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών φροντίδας.

Προς υπενθύμιση, τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν τέτοιες πιστοποιημένες δομές, επιχορηγούνται από το κράτος για την κάλυψη μέρους λειτουργικών δαπανών. Επιπροσθέτως, το σύνολο των εσόδων τους δεν προέρχεται αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών αλλά περιλαμβάνουν δωρεές, φιλανθρωπίες, εμπορικές δραστηριότητες, παραχώρηση ποσοστού προνοιακού επιδόματος κ.α.

Στο από 17/01/2017 κοινό Δελτίο Τύπου, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, «ζήτησε και από τις δύο πλευρές, υπουργείο-θεραπευτές, να συμφωνήσουν στο ότι θα πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και του διαλόγου των δύο μερών ώστε να διασφαλίζει τα οικονομικά, αλλά ακόμη περισσότερο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα, για να είναι γόνιμη η διαδικασία είναι απαραίτητο να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα και ακριβής οδικός χάρτης συνομιλιών και ενεργειών, ώστε μέχρι τον Μάρτιο να υπάρξει τελική συμφωνία».

Πως είναι δυνατόν, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ να θέτει τον Μάρτιο ως μήνα συμφωνίας, όταν βρισκόμαστε στο μέσο της θεραπευτικής περιόδου κι ενώ έχει προηγουμένως παραδεχτεί ότι «οι διαδικασίες ξεπερνούν τα όρια του επείγοντος και περνούν στα όρια του αιφνιδιαστικού, όπου η εμπειρία μας μέχρι τώρα μας δείχνει πως καμία σοβαρή ενέργεια και οργανωμένη δουλειά δεν μπορεί να έχει σωστό αποτέλεσμα εάν στηρίζεται στον αιφνιδιασμό αφενός, αφετέρου η διαδικασία διαπραγμάτευσης πρέπει να βασίζεται σ’ έναν ειλικρινή, έντιμο και εξαντλητικό διάλογο, ώστε η συμφωνία και οι όροι που θα την  αποτελέσουν να είναι πραγματικά προς όφελος τόσο των δυο πλευρών (ΕΟΠΥΥ- Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων Ειδικής Αγωγής), όσο όμως κυρίως των ληπτών των υπηρεσιών αυτών που είναι τα παιδιά μας, τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»;

Στα πλαίσια του ειλικρινή, έντιμου και εξαντλητικού διαλόγου, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ μπορεί να συγκεντρώσει και να δημοσιεύσει τους ισολογισμούς της περιόδου 2010-2016, όλων των φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, ώστε να εξακριβωθεί το σύνολο κι ο επιμερισμός των εσόδων.

Επιπροσθέτως, η ομοσπονδία, μπορεί να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς, πως το 2016, της χορηγήθηκε ειδική πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β’ 937/2016).

Το κοινό Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και ΕΣΑμεΑ καταλήγει ότι «δεν επιτρέπουμε σε κανένα αυτόκλητο εκπρόσωπο αμφιβόλου στόχου, ύπαρξης και επιβίωσης, αλλά και σε κανέναν όψιμο τιμητή του αναπηρικού κινήματος να προβάλλει τις επιδιώξεις του μέσα από αυτόν τον αυτοπροσδιορισμό».

Οι αυτάρεσκα αυτοαποκαλούμενοι εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος, εγκαλούν και στηλιτεύουν, οποιαδήποτε διαφορετική φωνή, οποιαδήποτε αυτόνομη και ανεξάρτητη δράση διεκδίκησης, όταν διαφεύγει του ελέγχου τους. Αξιώνουν επιτακτικά, την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία, ενώ όποιος διαφοροποιηθεί από την γραμμή  που έχει χαραχθεί, τότε αυτομάτως στοχοποιείται και περιθωριοποιείται.

Είναι κατανοητό, πως η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ πρέπει να υπερασπιστούν το δικαίωμα τους στον επαγγελματικό συνδικαλισμό. Δεν μπορούν όμως για να δικαιολογηθεί η καρέκλα και η ετήσια κρατική επιχορήγηση να κατακρίνουν, αποδοκιμάζουν και ειρωνεύονται οποιονδήποτε γονέα υπερασπίζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τα δικαιώματα του παιδιού του.

Οι εκπρόσωποι των παιδιών είναι οι γονείς και οι νόμιμοι κηδεμόνες. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, δεν δύναται να παραχωρείται-εκχωρείται σε συνδικαλιστικά όργανα, των οποίων η ηθική υπόσταση τίθεται εν αμφιβόλω.

25/1/2017 – Επιστολή ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Στις 25 Ιανουαρίου 2017, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στέλνει στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ επιστολή με θέμα «Παρατηρήσεις-Επισημάνσεις-Προσθήκες-Βελτιώσεις επί του κειμένου σύμβασης του ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής – Προτάσεις ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί της συμβασιοποίησης».

Η ομοσπονδία, θέτει ως βασικό προαπαιτούμενο για τη παροχή ποιοτικών θεραπευτικών συνεδριών, την αναπροσαρμογή των ποσών αποζημίωσης των πράξεων. Ουδεμία αναφορά κάνει για άλλη μια φορά στην υπ’ αριθμό Α3γ/οικ.3597 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΖΝΚΘ-ΝΟΔ) του Υπουργού Υγείας, όπου προτείνεται η αποζημίωση της εργοθεραπείας στα 15,00€/συνεδρία και ζητείται η τροποποίηση του ΕΚΠΥ.

Στις παρατηρήσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπου διαπιστώνει ότι τόσο τα δημόσια νοσοκομεία όσο και οι πάροχοι ειδικών θεραπειών δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να υλοποιηθεί η διαδικασία της συνταγογράφησης και της καταχώρησης, αντίστοιχα. Η διαπίστωση του αυτονόητου άργησε έναν ολόκληρο μήνα.

Η ομοσπονδία, επισημαίνει για άλλη μια φορά την έλλειψη «οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης για την θέσπιση κριτηρίων (πλην φυσικοθεραπευτηρίων, για τα οποία υπάρχει σχετική νομοθεσία) για τους χώρους που παρέχονται υπηρεσίες Ε.Α. και του απαραίτητου προσωπικού σε αυτούς» και προκρίνει «άμεση θέσπιση των ανωτέρω κριτηρίων» καθώς  «μη ύπαρξη, μη θεσμοθέτησή τους, συνεπάγεται αφενός τη διεύρυνση της εκρηκτικής αύξησης των παρόχων, την τεχνητή ζήτηση -σε ορισμένες διαγνωστικές υποκατηγορίες- κι εν τέλει την μη ποιοτική παροχή υπηρεσίας στα παιδιά μας».

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, αδυνατεί  να κατανοήσει ότι οι κτιριακές υποδομές και ο κανονισμός λειτουργίας των κέντρων ειδικών θεραπειών δεν δύναται ν’ αυξήσουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εάν ο θεραπευτής δεν διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση και εξειδίκευση, για την αντιμετώπιση των περιστατικών που αναλαμβάνει.

Εξακολουθεί κι αποσιωπάται επιμελώς, το γεγονός πως η σύμβαση δεν προβλέπει επιπλέον τυπικά προσόντα επιμόρφωσης των παρόχων, πέραν του βασικού πτυχίου, το οποίο οδηγεί στην χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η τελευταία γενική παρατήρηση στην επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, αναφέρει πως «πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και στα Πιστοποιημένα Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (Κέντρα Διημέρευσης, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Κέντρα Ειδικών Παιδιών, καθώς και ΚΔΑΠ ΜΕΑ) να υπογράψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών Ε.Α. (πέραν του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι για τα ίδια ΑμεΑ των προγραμμάτων που ήδη λειτουργούν αυτά και εφόσον βέβαια διαθέτουν τις ανάλογες ειδικότητες προσωπικού Ε.Α.), καθόσον είναι οι μόνες αδειοδοτημένες δομές για την παροχή υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρία και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών των ωφελουμένων. Άλλωστε οι δομές αυτές δύναται να απασχολούν προσωπικό όλων των ειδικοτήτων των επιστημών υγείας και μπορούν να προσφέρουν επί του συνόλου όλα τα είδη συνεδριών Ε.Α.»

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου:

30044/26-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΔΕΠ)
34641/6-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ7ΟΞ7Μ-ΞΓΛ)
16821/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΞ7Μ-0ΙΣ) και
ΔΒ3/Γ46543/11-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΦΣΟΞ7Μ-Η9Δ)
έγγραφα του ΕΟΠΥΥ, διευκρινίζονται ορισμένα ζητήματα σχετικά με τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ όπως και το ύψος του νοσηλίου το οποίο έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ΠΔ 187/2005 (ΦΕΚ Α’ 231) στα:

40,00€ για παραμονή-ημερήσια φροντίδα οκτώ ωρών
50,00€ για παραμονή-ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ ωρών
Σε ότι αφορά τα Κέντρα Ειδικών Παιδιών, πρόκειται για δομές που περιλαμβάνουν πλήθος υπηρεσιών (θεραπευτικών και υποστήριξης) και δραστηριοτήτων.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σε τρίτη συνεχόμενη δημόσια τοποθέτηση της επί της συμβασιοποίησης των ειδικών θεραπειών, ζητάει την πρόβλεψη υπογραφής της σύμβασης για την παροχή ειδικών θεραπειών και από τις ανωτέρω δομές, όπου τις λειτουργούν ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν έσοδα από διάφορες πηγές, όπως:

κρατική επιχορήγηση για κάλυψη μέρους λειτουργικών δαπανών
δωρεές-φιλανθρωπίες-κληρονομιές
απόδοση του κατά περίπτωση νοσηλίου-τροφείου (είτε απ’ ευθείας στη δομή που έχει συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ είτε στον ασφαλισμένο που ωφελείται των υπηρεσιών δομής που δεν έχει συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ)
εμπορικές δραστηριότητες (bazaar, πώληση χειροτεχνιών κ.α.)
χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ
Επισημαίνουμε την χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς από το καλοκαίρι του 2016, όλες οι περιφέρειες έχουν δημοσιεύσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) με δικαιούχους τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ και λοιπά κέντρα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση για τρία έτη από τα ΚΔΗΦ/Λοιπά Κέντρα ενεργειών όπως, το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.

Πιο συγκεκριμένα, η ενδεικτική κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια βάσει των σχετικών προσκλήσεων είναι η παρακάτω:

567.000,00€, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7Ι0Ι7ΛΞ-Τ9Ω)
864.000,00€ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μόνο για ένα Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδα ΑμεΑ (ΑΔΑ: 6ΔΑΣ7ΛΩ-ΒΚΣ)
1.008.000,00€ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 7ΒΜΝ7ΛΡ-6Σ8)
1.152.000,00€, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΠΩ37ΛΨ-9ΚΞ)
1.500.000,00€, για την Περιφέρεια Ηπείρου (ΑΔΑ: 7ΙΛΡ7Λ9-ΡΧΑ)
1.740.000,00€, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 77Μ57ΛΕ-Ψ64)
2.241.000,00€, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Τ4Λ7Λ6-7ΣΩ)
2.430.000,00€, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΞΠΝ7ΛΗ-ΡΙΑ)
3.348.000,00€, για την Περιφέρεια Κρήτης (ΑΔΑ: 70ΝΞ7ΛΚ-ΩΓΖ και 7ΝΛΗ7ΛΚ-Θ1Μ)
11.000.000,00€, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΛΖΑ7ΛΛ-4ΥΞ)
24.800.000,00€, για την Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: ΩΝΖ87Λ7-ΥΧΚ και 75ΩΤ7Λ7-19Α)
Μικρή αλλά μεγάλης σημασίας λεπτομέρεια, αποτελεί το γεγονός πως η ΕΣΑμεΑ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης όλων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στην από 25/01/2017 επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, εκτός από παρατηρήσεις υποβάλλει και τις προτάσεις της, επί του σχεδίου της σύμβασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  παρουσιάζει η πρόταση της για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτουν τα κέντρα ειδικών θεραπειών που θα υπογράψουν τη σύμβαση, «μέχρις ότου θεσμοθετηθούν οι προδιαγραφές και κριτήρια για την αδειοδότηση και λειτουργία τέτοιας δραστηριότητας κέντρων».

Στα δικαιολογητικά που προτείνει η ΠΟΣΓΚΑμεΑ να καταθέτονται είναι το καταστατικό τους, βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ, οι ΚΑΔ της εφορίας και οι πίνακες επιθεώρησης εργασίας.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον, όμως παρουσιάζει, η πρόταση της ομοσπονδίας για την εφαρμογή των clawback και rebate. Είναι απορίας άξιο, το γεγονός πως η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητάει επανειλημμένα την πρόβλεψη υπογραφής συμβάσεων παροχής ειδικών θεραπειών από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα προτείνει στον ΕΟΠΥΥ εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής των συγκεκριμένων διαδικασιών για την προταθείσα σύμβαση.

Υπενθυμίζουμε, ότι στο από 6/04/2015 Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ σχετικά με συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας τέθηκε θέμα «κατάργησης της θεσμοθετημένης ρήτρας των clawback και rebate για Φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που «στεγνώνει» στην κυριολεξία τα ήδη άδεια ταμεία των Φορέων», το οποίο αίτημα ικανοποιήθηκε τον Ιούλιο 2015.

Επίσης στις 19/02/2016, σε συνάντηση αντιπροσωπείας της ομοσπονδίας με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ο τελευταίος τους «δήλωσε κατηγορηματικά ότι αποτελεί και δική του εισήγηση αλλά και πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας, το αμέσως επόμενο διάστημα, να εξαιρεθούν με νομοθετική ρύθμιση οι φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το  clawback και rebate».

Σημειώνουμε προς περαιτέρω προβληματισμό, ότι στις 25/05/2015 η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ανακοίνωσε τον προγραμματισμό της δράσης της για την περίοδο του 2015-2019, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

«Να γίνει άμεση υπογραφή συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με γονεϊκούς φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ, Οικοτροφεία, Ειδικά Εκπαιδευτήρια), με αναφορά στη σύμβαση ότι εντός του ωραρίου απασχόλησης των οκτώ ωρών, συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μεταφορά των ΑμεΑ από και προς το Κέντρο.
Κατάργηση της ειδικής συμβατικής ρήτρας των clawback και rebate από τον ΕΟΠΥΥ για τις αποζημιώσεις σε φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα έμμεσα ασφαλισμένα ΑμεΑ του Οργανισμού.
Να καθιερωθούν αντικειμενικά κριτήρια κατανομής των επιχορηγήσεων των πιστοποιημένων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη πχ τον αριθμό περιθαλπομένων ΑμεΑ, την καταβολή ενοικίων, τον αριθμό των εργαζομένων εκπαιδευτών-θεραπευτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαπιστωμένων από θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα (πχ ΕΚΚΑ) και να επανέλθει η τακτική χρηματοδότηση των γονεϊκών δομών (ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ, Οικοτροφεία, Ειδικά Εκπαιδευτήρια κ.ο.κ.) στα επίπεδα προ του 2012.
Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων των ως άνω παρόχων (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), καθόσον δεν πρόκειται για επιχειρήσεις αλλά κοινωνικούς φορείς που καλύπτουν τα κενά του κράτους, υπό την προϋπόθεση φυσικά, ότι πρόκειται για πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους φορείς, με ανάλογο αριθμό εργαζομένων και αντίστοιχο πλήθος περιθαλπομένων ΑμεΑ».
Εν κατακλείδι, θα εγκαθιδρυθεί ένα είδος αθέμιτου ανταγωνισμού, όπου αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη συγκέντρωση των παιδιών που χρήζουν ειδικών θεραπειών, στις δομές των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό θα επιφέρει μία ιδιότυπη κατάργηση του αναφαίρετου, θεμελιώδους και υπαρξιακού δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής του θεραπευτή, καθώς είναι γνωστό πως στην πλειοψηφία τους οι συγκεκριμένες δομές απασχολούν θεραπευτές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αμφιβόλου κατάρτισης, εξειδίκευσης και εμπειρίας. Επί της ουσίας τα παιδιά, θα βιώνουν μια συνεχή εναλλαγή θεραπευτών, με ότι δυσμενή συνέπεια θα προκαλεί αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, συνδέει μ’ έναν εμμονικό τρόπο, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις προδιαγραφές των κτιριακών υποδομών και κανονισμού λειτουργίας των κέντρων ειδικών θεραπειών χωρίς να θίγει:

Τον όρο της προταθείσας σύμβασης περί τρίμηνης αναστολής εξυπηρέτησης των δικαιούχων από τον συμβεβλημένο πάροχο
Την ύπαρξη απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που πρέπει να έχει ένα χώρος ανάλογα των παρεχόμενων ειδικών θεραπειών
Την απαιτούμενη εξειδίκευση και κατάρτιση του παρόχου
Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του παρόχου (κάνει μόνο μια απλή αναφορά στην από 2/01/2017 επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ)
Τα όσα ανωτέρω παρατέθηκαν, στοιχειοθετούν έναν αποπροσανατολισμό της ομοσπονδίας από τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργεί η διαδικασία συμβασιοποίησης των ειδικών θεραπειών.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προσδιορίσει με σαφήνεια, τον πυρήνα των ουσιωδών ζητημάτων, γύρω από τον οποίο πρέπει να δομηθεί το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής.

Με το παρόν έγγραφο, ζητώ την άμεση αποπομπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ από την Επιστημονική Επιτροπή και την αντικατάσταση της κυρίως από γονείς με αγνές και ειλικρινείς προθέσεις, οι οποίοι σε σύντομο χρονικό διάστημα συσπειρώθηκαν, οργανώθηκαν, δρώντας αυτόνομα και ανεξάρτητα και καταθέτοντας προτάσεις με πυρήνα τα άτομα που χρήζουν ειδικών θεραπειών. Το παιδί μου, τα παιδιά τους, τα παιδιά  μας.

Πρόκειται, για γονείς που έχουν αποδεδειγμένα κινητοποιηθεί και παρέμβει στον δημόσιο διάλογο, ο καθένας με τον τρόπο του, χτίζοντας γέφυρες με άλλους γονείς και όχι χτίζοντας τείχη. Επίσης, προτείνεται και ένας φορέας, με δυναμική παρουσία και ξεκάθαρες θέσεις.

Προτείνω, λοιπόν, ως πιθανούς αντικαταστάτες τους παρακάτω:

Βεντούρη Νεκτάριο-Ελευθέριο
Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ομάδας Γονέων «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Θέτω εαυτόν στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή επιπρόσθετη πληροφορία.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση,

Βεντούρης Νεκτάριος-Ελευθέριος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν