Δωρεάν φάρμακα για τους σεισμόπληκτους της Βρίσας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Απαλλαγή από συμμετοχή στα φάρμακα προβλέπεται για τους σεισμόπληκτους κατοίκους του οικισμού Βρίσα της Δημοτικής Ενότητας Πολυχνίτου, σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4484Β-19.12.2017).

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137), αποφασίστηκε η μηδενική συμμετοχή των κατοίκων της Βρίσας που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 στη χορήγηση φαρμάκων έως 31.05.2019.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, δημιουργείται κατηγορία ασθενών για μηδενική συμμετοχή με τον τίτλο: «Δικαιούχοι του αριθμ. 30 ν. 4488/2017», το οποίο θα εμφανίζεται αυτόματα για τους κατοίκους του οικισμού Βρίσα της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, με εφαρμογή έως 31.05.2019.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.