Δωρεά του ΙΣΝ στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»: Παραχώρηση κτιρίων και αντίδραση των εργαζομένων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τα μέλη ΔΣ του ΓΝΑ "Ευαγγελισμός" και του Σωματείου Εργαζομένων ζητούν να μην εφαρμοστεί η συμφωνία για παραχώρηση του κτηρίου των "Αδελφών Νοσοκόμων" στο ΕΚΠΑ ως προϋπόθεση της δωρεάς του ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος". Αιτία είναι οι ήδη περιορισμένοι χώροι του νοσοκομείου

Η διοικήτρια του «Ευαγγελισμού» ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι στις 21-9-2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ και με αριθμό φύλλου 170 ο Ν. 4564/2018 περί Κυρώσεως της  Σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος  «Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας.

Στο προοίμιο της Σύμβασης αυτής  και υπό στοιχείο  iii προβλέπεται ο σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός κτιρίου το οποίο θα ανεγερθεί εντός των χώρων του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στη θέση όπου βρίσκονται σήμερα τα κτήρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων», με σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.(εφεξής « Εργο ΙΙΙ»).

Η αντίδραση όπως περιγράφεται από το Σωματείο Εργαζομένων:

Κατόπιν αυτού και ενόψει της αναστάτωσης η  οποία προκλήθηκε στους κόλπους του νοσοκομείου από την ως άνω δημοσίευση, ο εκλεγμένος εκπρόσωπος των ιατρών στο Δ.Σ. και πρόεδρος  του  Σωματείου  Εργαζομένων του Νοσοκομείου (ΣΕΝΕ)  κ. Ηλίας Σιώρας, υλοποιώντας σχετική απόφαση του Σωματείου αιτήθηκε να εισαχθεί το εν λόγω θέμα προς εξέταση από το Δ.Σ. του νοσοκομείου. Με το ίδιο σκεπτικό αιτήθηκε  την παράσταση εκπροσώπων του Σωματείου ενώπιον του Δ.Σ., προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει.

Ο πρόεδρος  του Σωματείου και αιρετό μέλος του Δ.Σ., Ηλίας Σιώρας, σημείωσε  αναφορικά με τα ανωτέρω τα ακόλουθα:

1) Όλοι όσοι σχετίζονται με το νοσοκομείο είναι γνώστες του ΦΕΚ  και ότι για το ζήτημα αυτό  εδόθη συνέντευξη τύπου  από το Σωματείο παρισταμένων του διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων,

2) πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση του Σωματείου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στην οποία και ετέθησαν όλες οι ενστάσεις των εργαζομένων του νοσοκομείου αναφορικά με την εγκατάσταση του τμήματος Νοσηλευτικής  της  Σχολής  Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. στους χώρους αυτούς και ετονίσθη ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η αποδοχή εκ μέρους του νοσοκομείου δωρεάς από ιδιώτη, η οποία όμως συνοδεύεται με συγκεκριμένη αντιπαροχή από την πλευρά του νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω.

3) Το νοσοκομείο ήδη ασφυκτιά από έλλειψη λειτουργικών χώρων προς εκπλήρωση  της κοινωνικής του αποστολής.

4) Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. είναι ήδη στεγασμένο στους χώρους και εγκαταστάσεις της  Ιατρικής  Σχολής  του Ε.Κ.Π.Α. στο Γουδί και δεν θεωρείται αναγκαία η σκοπιμότητα της μετεγκατάστασης στο νοσοκομείο, ο σύλλογος δε των  φοιτητών δεν συμφωνεί  με αυτή την επιλογή.

Η εκπαίδευση των νοσηλευτών

Συμπληρωματικά των ανωτέρω διατύπωσε ότι δεν είναι επιστημονικά ορθή η άποψη της αρτιότερης εκπαίδευσης των υποψηφίων νοσηλευτών λόγω καθημερινής πρακτικής με τους γιατρούς και την Νοσηλευτική  Υπηρεσία  του νοσοκομείου, διότι κάτι  τέτοιο ούτως ή άλλως λαμβάνει χώρα και τώρα με τους ανωτέρω σπουδαστές, οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτικά μαθήματα στους χώρους του νοσοκομείου , το οποίο και συνεργάζεται με τη σχολή  προς το σκοπό αυτό.

Επίσης επεσήμανε την ανάγκη να παραμείνουν τα κτίρια αυτά στην αποκλειστική χρήση του νοσοκομείου, διότι είναι απολύτως αναγκαία για την στέγαση των υπηρεσιών τους (αρχείο , κοιτώνες κ.λ.π.) , οι οποίες ήδη στεγάζονται εκεί  και οι οποίες  δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν αλλού και πρότεινε επίσης την   μετεγκατάσταση  του Παιδικού  Σταθμού από το Κτίριο της οδού Πλουτάρχου, όπου δεν υπάρχει προαύλιος χώρος καθώς επίσης να γίνουν ενέργειες για τον επαναχαρακηρισμό   ως διατηρητέου του « Οίκου Αδελφών».

Τέλος ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η παρουσία του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», στις 20-12-2018 , στην οποία θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι του Ιδρύματος και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Κατόπιν της πρόσκλησης αυτής, από την πλευρά του Ιδρύματος προς την ΣΕΝΕ, ο κ. Σιώρας ανακοίνωσε την απόφαση του Σωματείου να μην παρευρεθεί στην  συνάντηση αυτή  και ζήτησε από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου να στηρίξει την απόφαση του Σωματείου για το ότι τα κτίρια  «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων » είναι αναγκαίο  να παραμείνουν  στην αποκλειστική χρήση του νοσοκομείου.

Το αιρετό μέλος του Δ.Σ. κ.  Δημήτρης Πιστόλας τόνισε την αναγκαιότητα  της παραμονής των κτιρίων «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νοσοκομείου.

Και μάλιστα με αποκλειστική χρήση από την Νοσηλευτική Υπηρεσία  του Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και τόνισε   την αναγκαιότητα της κτιριακής αναβάθμισης αυτών.

Επίσης από τα λοιπά μέλη του Σωματείου τα οποία παρέστησαν στη συνεδρίαση τονίσθηκε η ιστορικότητα των κτιρίων και  η ανάγκη  χάραξης στρατηγικής για την ανάπτυξη τους  και σε άλλους τομείς. Επιπλέον επισημάνθηκε εκ νέου η αναγκαιότητα να παραμείνουν τα κτίρια αυτά στην αποκλειστική χρήση του Νοσοκομείου μη αποδεχόμενης οιασδήποτε δωρεάς από τρίτους, η οποία θα εμπεριέχει και το στοιχείο της αντιπαροχής.

Το μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Καθηγητής  κ. Σπύρος Ζακυνθινός διαφώνησε κατηγορηματικά με τη σκοπιμότητα μετεγκατάστασης του Τμήματος  Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου  εντός των χώρων του Νοσοκομείου.

Προς επικύρωση των ισχυρισμών του αυτών ανέφερε ότι είναι επιστημονικά ανεπίτρεπτος ο κτιριακός διαχωρισμός των Επιστημών Υγείας,  όπως είναι εν προκειμένω η Ιατρική  Σχολή και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., τμήματα τα οποία στεγάζονται, σε κτίρια που βρίσκονται στην ΄Εδρα του Πανεπιστημίου  στην περιοχή  Γουδί και ότι   για τον επιχειρούμενο αυτό διαχωρισμό  δεν έχουν ερωτηθεί  οι Πανεπιστημιακοί  Καθηγητές της  Νοσηλευτικής.

Κατόπιν των ανωτέρω τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δηλώνουν ότι συντάσσονται με τις ανωτέρω απόψεις και το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ιδιαιτερότητα του εν λόγω ζητήματος  καθώς και το πλήθος των φορέων που εμπλέκονται με αυτό το Δ.Σ.. του Νοσοκομείου, ομόφωνα

α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

1.     Να εκφράσει την κατηγορηματική του αντίθεση με το προβλεπόμενο από το στοιχείο iii του προοιμίου της από 6-9-2018 Σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα  «Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για το σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό κτιρίου , το οποίο θα ανεγερθεί στην Αθήνα, στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτήρια «Οίκος Αδελφών και «Αδελφών Νοσοκόμων»  στο χώρο  του Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΠΟΛYΚΛΙNΙΚΉ» με σκοπό να  λειτουργήσει ως έδρα  του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α., η οποία και κυρώθηκε  με τον Ν 4564/2018 ΦΕΚ τ. Β΄170/21-9-2018.

2.     Να ζητήσει  από τους ως  άνω συμβαλλόμενους ήτοι το Κοινωφελές Ίδρυμα « Σταύρος Σ. Νιάρχος»  και το Ελληνικό Δημόσιο να τροποποιήσουν την μεταξύ τους  από 6-9-2018 σύμβαση και συγκεκριμένα στο στοιχείο iii  αυτής , ως προς το τελευταίο σκέλος της, ως εξής «……..με σκοπό να λειτουργήσει για αποκλειστική χρήση του  Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (εφεξής  «΄Εργο ΙΙΙ)».

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν