Δίνεται το διατροφικό επίδομα στους χρόνια πάσχοντες που το δικαιούνται- Εδώ όλα τα δικαιολογητικά

  • Iatropedia
Ποσό 4.947.597 ευρώ κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον Ιούλιο 2015.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Δικαιούχοι είναι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και αλλοδαποί και ομογενείς νεφροπαθείς.

Όλοι οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι δικαιούνται μηνιαίο διατροφικό επίδομα 362 ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Γνωμάτευση / Βεβαίωση / Πιστοποιητικό Ιατρού Νεφρολόγου Δημόσιου Νοσ/μείου ή Νοσοκομείου Ι.Κ.Α. που θα βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει από Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο.

• Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το Νεφρολόγο Ιατρό και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο).

4. Βεβαίωση κλινικής όπου κάνει αιμοκάθαρση ο ασθενής, οποία πρέπει να προσκομίζεται κάθε 6 μήνες.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι:

α) Ο ασθενής δεν λαμβάνει επίδομα από άλλη Περιφέρεια ή άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Αττικής.

β) Ποιος είναι ο ασφαλιστικός του φορέας.

γ) Αν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος.

δ) Ποια είναι η μόνιμη κατοικία του.

ε) Ποιον -και εάν- ορίζει αντιπρόσωπό του.

6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας (ενταγμένης στο σύστημα ΔΙΑΣ) στο όνομα του δικαιούχου (να αναγράφονται το ΙΒΑΝ και ο αριθμός λογαριασμού).

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα).

8. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (π.χ. φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού ΔΟΥ).

9. Εξουσιοδότηση, όταν προσέρχεται άλλο πρόσωπο από τον αιτούντα

Για οποιαδήποτε μεταβολή, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή σε περίπτωση θανάτου να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για αλλοδαπούς απαιτούνται επιπλέον:

1) Άδεια διαμονής από το οικείο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας τους για πολίτες της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση από το Δήμο. Σε περίπτωση έκδοσης νέας άδειας / βεβαίωσης, θα πρέπει άμεσα να προσκομίζεται στην Υπηρεσία.

2) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή διαβατήριο.

3) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά από το Υπουργείο εξωτερικών ή από δικηγόρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν