Διαβεβαιώσεις του υπ. Υγείας για το Νοσοκομείο Αμαλιάδας

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
νοσοκομείο αμαλιάδας
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει τους πολίτες της Αμαλιάδας και γενικότερα του Νομού Ηλείας, ότι ουδέποτε ήταν, είναι ή θα είναι στη βούληση και στο σχεδιασμό του Υπουργείου, η παύση ή η αναστολή, έστω και προσωρινή, της λειτουργίας του Νοσοκομείου Αμαλιάδας καθώς και  οποιουδήποτε άλλου νοσοκομείου της χώρας.

Αντίθετα, μετά από 5 χρόνια αποδυνάμωσης των νοσοκομείων από στελεχιακό δυναμικό, σήμερα το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί τις δεσμεύσεις του για  ενίσχυση της στελέχωσης των Δημόσιων Δομών Υγείας. Στα πλαίσια αυτά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας ενισχύεται με τις παρακάτω θέσεις:

  • 1 Θέση Επικουρικού Χειρουργού

η οποία έχει ήδη καλυφθεί.

  • 2 Θέσεις Μόνιμων Ιατρών – Παθολόγων ΕΣΥ

οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί και θα προκηρυχθούν άμεσα.

  • 1 Θέση Επικουρικού Αναισθησιολόγου

η οποία έχει ήδη ανοίξει από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η Υ.ΠΕ.) και σύντομα θα καλυφθεί.

  • 1 Θέση Φαρμακοποιού
  • 2 Θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας/Ακτινολογίας
  • 1 Θέση Τεχνικού ΔΕ με ειδικότητα εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου

από τις προκηρύξεις 4κ και 5κ του ΑΣΕΠ, για τις οποίες έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και βρίσκονται στο στάδιο του διορισμού.

  • 1 Θέση Διοικητικού ΤΕ
  • 1 Θέση Υδραυλικού ΥΕ
  • 1 Θέση Βοηθ. Υγειονομικού Προσωπικού ΥΕ

οι οποίες είναι θέσεις επικουρικού προσωπικού και η διαδικασία κάλυψής τους βρίσκεται στο στάδιο της επιλογής από την 6η Υ.ΠΕ.

Στέλνουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι αποτελεί ειλημμένη απόφαση της Κυβέρνησης η στήριξη και η αναβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με σκοπό όλοι να απολαμβάνουν υπηρεσίες Υγείας υψηλού επιπέδου και οι εργαζόμενοι να δίνουν τον αγώνα τους σε ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον.