Διαβάστε εδώ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία

  • Iatropedia
Όλα όσα στόχευσε κατά την προηγούμενη, 7μηνη διακυβέρνησή του, και φιλοδοξεί να ολοκληρώσει εφόσον επανεκλεγεί, αναφέρει παρακάτω το ΣΥΡΙΖΑ...

Από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ διαβάστε τις παραγράφους για την Υγεία:

6.2 Υγεία

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει (α) στη διευκόλυνση της φροντίδας και τη μείωση των επιβαρύνσεων των πολιτών στα θέματα Υγείας, (β) στην ανάσχεση της λειτουργικής κατάρρευσης των δημόσιων δομών και (γ) στην αναδιοργάνωση του ΕΣΥ στην κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος υγείας που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της καθολικότητας στην πρόσβαση, της ισότητας στη φροντίδα και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η υγειονομική κρίση έχει ταξικές διαστάσεις και η αυξημένη ψυχοσωματική νοσηρότητα που καταγράφεται πλήττει κυρίως τους οικονομικά και κοινωνικά αδύναμους.

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, για τον ΣΥΡΙΖΑ η Υγεία αποτελεί χώρο κάλυψης πραγματικών αναγκών, κατοχύρωσης δικαιωμάτων, άρσης ανισοτήτων και κοινωνικής αναδιανομής. Ειδικά στη νέα μνημονιακή περίοδο, οφείλουμε στον τομέα της Υγείας να δημιουργήσουμε αντιρροπιστικούς μηχανισμούς ανακούφισης των αδύναμων (υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και μείωση συμμετοχής στο κόστος των εξετάσεων-φαρμάκων με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια) και ανακατανομής πόρων υπέρ της δημόσιας περίθαλψης.

Η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς

Κατά τη σύντομη περίοδο που βρέθηκε στην κυβέρνηση της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώθηκε σε μια διαρκή προσπάθεια να κρατηθεί όρθιο και λειτουργικό το ΕΣΥ. Στο διάστημα αυτό πετύχαμε πολλά:

– Καταργήσαμε το «εισιτήριο πρόσβασης» των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία

των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

– Καταρτίσαμε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της λειτουργίας των δημόσιων δομών με παράταση της θητείας όλου του επικουρικού προσωπικού μέχρι 31/12/2015 και συνολικό προγραμματισμό 4500 μόνιμων προσλήψεων γιατρών και λοιπού νοσηλευτικού-παραϊατρικού προσωπικού, για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Ήδη έχει δρομολογηθεί η 1η δέσμη προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ περίπου 1000 θέσεων εργαζομένων στα νοσοκομεία, ενώ έχει εγκριθεί με ΠΥΣ η 2η δέσμη για περίπου 2500 γιατρούς – νοσηλευτές – λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό για τον ευρύτερο χώρο της Υγείας .

– Επισπεύσαμε τις κρίσεις και τους διορισμούς μονίμων γιατρών του ΕΣΥ από προκηρύξεις προηγουμένων ετών που είχαν παγώσει.

– Απλοποιήσαμε τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικών γιατρών και αυξήσαμε τους χρόνους των συμβάσηεων από 1 σε 2 χρόνια (για τα επαρχιακά νοσοκομεία) ή σε 3 χρόνια για ειδικά τμήματα (ΜΕΘ, ΜΕΝΝ, ΜΤΝ, ΤΕΠ, Ογκολογικά Τμήματα, δομές Ψυχικής Υγείας, ΕΚΑΒ).

– Προκηρύξαμε 3025 θέσεις εργασίας στους φορείς του Υπουργείου Υγείας αποκλειστικά για ανέργους μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

– Επιβάλαμε τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Άμυνας για τη στελέχωση με οπλίτες ιατρούς των ακάλυπτων περιφερειακών ιατρείων που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

– Εργαστήκαμε για την ομαλοποίηση της ροής πληρωμών για τις εφημερίες των ιατρών και τις υπερωρίες του προσωπικού που χάρη στο ζήλο και το φιλότιμό τους κρατούν ακόμα όρθιο το ΕΣΥ.

– Αναθεωρήσαμε το θεσμικό πλαίσιο (με υπό έκδοση ΚΥΑ) για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων ανθρώπων, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και γραφειοκρατικά εμπόδια.

– Καταργήσαμε την κατάπτυστη υγειονομική διάταξη 39Α που οδηγούσε άμεσα στο στιγματισμό ασθενών και τον κοινωνικό ρατσισμό.

– Συντονίσαμε την υγειονομική φροντίδα των προσφύγων-μεταναστών και υποστηρίξαμε, μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, τα ιατρεία στις περιοχές πρώτης υποδοχής και στο χώρο φιλοξενίας στον Ελαιώνα.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχουμε εκπονήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμαδιαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας. Το πρόγραμμα αυτό κινείται σε τρείς άξονες.

Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα υγείας

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στην εξάλειψη, και άμεσα στον περιορισμό, των εμποδίων πρόσβασης στη φροντίδα υγείας, καθώς και στην προστασία του πληθυσμού από τις οικονομικές συνέπειες της πλημμελούς υγειονομικής φροντίδας και της κακής κατάστασης της υγείας, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των άμεσων και απευθείας πληρωμών κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει μια σειρά από δράσεις.

1. Ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε όλη τη χώρα που θα βασίζεται στις αποκεντρωμένες μονάδες υγείας γειτονιάς, στα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, στον οικογενειακό γιατρό με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στην διεπιστημονική ομάδα υγείας. Η ΠΦΥ δεν διασφαλίζει μόνο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στο ΕΣΥ αλλά εισάγει την έννοια της ολοκληρωμένης φροντίδας που περιλαμβάνει την προαγωγή υγείας, την πρόληψη, τη διενέργεια των εμβολιασμών και των απαραίτητων

προσυμπτωματικών ελέγχων, την τακτική ιατρική παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, την αποθεραπεία και την αποκατάσταση. Σε πρώτη φάση το δίκτυο της ΠΦΥ θα αναπτυχθεί σταδιακά σε 3-4 αστικές περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές της δομές (Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κλπ). Η στροφή στην ΠΦΥ συνιστά κορυφαία μεταρρυθμιστική τομή στο νοσοκομειοκεντρικό σύστημα υγείας, ενώ αποτελεί

τη στρατηγική απάντηση στην ανάγκη επιστημονικά τεκμηριωμένης άσκησης της ιατρικής, ολιστικής και ποιοτικής φροντίδας του ασθενή, και ελέγχου του κόστους περίθαλψης.

2. Λειτουργική αναβάθμιση των σημερινών δομών του ΠΕΔΥ στην κατεύθυνση «δευτεροβάθμιων» μονάδων ΠΦΥ (Αστικά Κέντρα Υγείας), με εξειδικευμένες κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες.

3. Αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων με: 1. Δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), θέσπιση της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, και διασύνδεση ΤΕΠ-ΕΚΑΒ. 2. Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος των ραντεβού και της λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και δημιουργία διαφανούς λίστα χειρουργείου και διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ με στόχο την ισότιμη, έγκαιρη και χωρίς συναλλαγές εξυπηρέτηση των ασθενών. 3. Αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας τωννοσοκομείων, καθώς και δημιουργία «Παρατηρητηρίου αστοχίας υλικών» και «ηλεκτρονικής αποθήκης» για όλες τις δημόσιες δομές. 4. Σύσταση γραφείων δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία. 5. Προώθηση μορφών κοινωνικής οικονομίας στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων. 6. Εδραίωση ενός άλλου κοινωνικού ήθους στο ΕΣΥ, σε συνεργασία με τις πιο έντιμες και αξιόπιστες δυνάμεις του.

4. Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού του ασύλου και της ανάπτυξης τομεοποιημένων, πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με σεβασμό στα δικαιωμάτα των ψυχικά ασθενών. Διοικητική μεταρρύθμιση του Συστήματος Υπηρεσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν