Διάκριση για το Ωνάσειο

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σημαντική διάκριση για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αποτέλεσε η εκλογή του Υποδιευθυντή Διοικητικού και Προϊσταμένου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Κέντρου κ. Γεωργίου Χαλούτσου, ως ενός από τα πέντε αιρετά μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κοινής Δράσης 3 (Joint Action 3) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (EUnetHTA).

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, το οποίο αριθμεί 79 μέλη, απ’ όλη την Ευρώπη. To Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από 17 μέλη, εκ των οποίων 12 ex officio και 5 αιρετά.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Κοινή Δράση 3 (JOINT ACTION 3) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (EUnetHTA) από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ποιότητας και της Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ), από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ).

Στόχος της Κοινής Δράσης 3 είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή ενός αειφόρου μοντέλου για την επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) στην Ευρώπη.

Από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ