Αρχίζει ο δειγματοληπτικός έλεγχος για τα ληξιπρόθεσμα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Βγήκε το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την δημιουργία νέου συστήματος ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών των συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Αυτό θα είναι το σύστημα με το οποίο θα εκκαθαριστούν τα χρέη του Οργανισμού για τα έτη 2012-2015.

Για πρώτη φορά ορίζεται ότι θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος που θα εξασφαλίσει διαφάνεια αλλά και ταχύτητα στην εκκαθάριση στα ληξιπρόθεσμα χρέη του Οργανισμού. Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ μάλιστα αναφέρεται ότι για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων υγείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία εξαγωγής δείγματος από το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων με τη χρήση στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, η οποία θα πραγματοποιείται από ομάδα που θα οριστεί από την Διοίκηση του οργανισμού. Ως στρωματοποιημένη δειγματοληψία ορίζεται η τεχνική δειγματοληψίας κατά την οποία κατηγοριοποιείται όλο το γενικό σύνολο διερεύνησης σε στρώματα και επιλέγεται ένα ανεξάρτητο τυχαίο δείγμα από κάθε στρώμα.

Το συνολικό πλήθος των στρωμάτων προκύπτει ύστερα από την κατηγοριοποίηση και καταμερισμό των υποβληθέντων παραστατικών των παρόχων με βάση κριτήρια που αφορούν στο είδος, στην αξία και στη βαρύτητα, ανά κατηγορία δαπάνης. Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η δειγματοληψία επί του εκάστοτε στρώματος δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού αριθμού των ενταχθέντων στο στρώμα δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί (ανά στρώμα) ποσοστό μη αποδεκτών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο του εκάστοτε στρώματος. Το άθροισμα των μη αποδεκτών δαπανών όλων των στρωμάτων που έχει προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης της αναγωγής) περικόπτεται από την υποβληθείσα δαπάνη του παρόχου στην πράξη εκκαθάρισης.

Το νέο μέτρο αφορά τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά, τα εργαστήρια και τους γιατρούς, εκτός από τους φαρμακοποιούς και τα δημόσια νοσοκομεία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν