ΑΠΘ: Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος στην Φαρμακολογία

  • Ρούλα Τσουλέα
ΑΠΘ μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Φαρμακολογία θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Φαρμακολογία θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται από τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Τιτλοφορείται «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» και θα διαρκέσει τρία πλήρη εξάμηνα.

Τη διεύθυνση του Προγράμματος έχει ο καθηγητής Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας Δημήτριος Κούβελας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι στις 30 Ιουνίου 2019, ενώ θα επιλεγούν έως 50 υποψήφιοι.

Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Τα 2 από αυτά είναι εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων για τα οποία υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας και στην Αθήνα. Το άλλο εξάμηνο θα αφιερωθεί στην εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες Υγείας και εργαζόμενοι στον χώρο του φαρμάκου και της φαρμακοβιομηχανίας.

Στο πρόγραμμα λειτουργούν τρείς (3) κατευθύνσεις:

  • Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
  • Βιομηχανική Φαρμακολογία
  • Κλινική Τοξικολογία

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/06/2019 έως 30/06/2019 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα  και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορούν επίσης να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://cip.web.auth.gr/el