Αποχώρηση Ερυθρού Σταυρού από το Κέντρο Φιλοξενίας Λαυρίου

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Όπως ανακοίνωσαν σήμερα από τον ΕΕΣ, "μετά από 48 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και λειτουργίας του Προγράμματος «Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου», ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει την αποχώρησή του από το παραπάνω πρόγραμμα, από την 31η Ιουλίου 2017".

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Μεταναστατευτικής Πολιτικής, στου οποίου την αρμοδιότητα υπάγεται από τον  Σεπτέμβριο του 2016 το Κέντρο Λαυρίου, το συγκεκριμένο Κέντρο, από τον Μάρτιο του 2017, δεν συμπεριλαμβάνεται στις μόνιμες δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών του αλλά ούτε και των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των κτιρίων, μετά τις 31 Ιουλίου 2017.

Από τον Νοέμβριο του 2016, ο Ερυθρός Σταυρός έχει πραγματοποιήσει μια σειρά απαραίτητων βελτιώσεων στο «Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου», όπως την επισκευή της κεντρικής θέρμανσης, την επισκευή της επαγγελματικής κουζίνας, την αναβάθμιση της πυρασφάλειας και την προμήθεια εξοπλισμού, όπως κρεβάτια, μεταλλικές ντουλάπες, στρώματα, σεντόνια, μαξιλάρια. Επιπλέον, Επιπλέον, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τη συνεργασία του Ερυθρού Σταυρού του Λουξεμβούργου, ανέθεσε πλήρη δομική και αρχιτεκτονική μελέτη σε μηχανολογική και αρχιτεκτονική εταιρεία, προκειμένου να αποκατασταθούν τα τρία κτήρια που στεγάζουν το Κέντρο. Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι 2 από τα 3 κτήρια δεν είναι ασφαλή, αλλά επικίνδυνα για τη διαμονή και την εργασία ατόμων. Παρόλα αυτά, εφόσον το Κέντρο δεν συγκαταλέγεται στη λίστα των μακροχρόνιων δομών φιλοξενίας, η αποκατάστασή τους σταμάτησε λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Από τον Μάιο του 2017, ο Ερυθρός Σταυρός έχει επανειλημμένα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης είναι ακατάλληλες και συνηγορεί στη μεταφορά των ανθρώπων που διαμένουν στο Κέντρο Λαυρίου σε άλλα κέντρα υποδοχής ή σε διαμερίσματα σε αστικές περιοχές της Ελλάδας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με σχετική επιστολή του στις 18 Μαΐου 2017, ενημέρωσε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την απόφαση τερματισμού της παροχής υπηρεσιών και την αποχώρησή του από το «Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου», την 31η Ιουλίου 2017. Οι υπηρεσίες του Ερυθρού Σταυρού συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διανομή τροφίμων, βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες υποστήριξης και νομική υποστήριξη.
Κατά τη διάρκεια συνάντησης του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Μουζάλα, συζητήθηκε η κατάσταση και το προβλεπόμενο μέλλον των περίπου 400 φιλοξενουμένων, για τους οποίους το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα μεριμνήσει ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή διαμονή τους και την έγκαιρη ενημέρωσή τους.

Όπως προαναφέρθηκε, ο Ερυθρός Σταυρός θα τερματίσει όλες τις παροχές υπηρεσιών στους ωφελούμενους του Κέντρου Λαυρίου στις 31 Ιουλίου 2017.  Η δραστηριοποίηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο «Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου», που ιδρύθηκε το 1947, χρονολογείται από το 1969. Το Κέντρο λειτούργησε υπό την πλήρη ευθύνη του από το 2003.

 

Το ιστορικό

Το «Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου» ξεκίνησε την λειτουργία του το 1947, με απόφαση και χρηματοδότηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,  για την προσωρινή διαμονή των πολιτικών φυγάδων. Το 1969, η διαχείριση δαπανών του Κέντρου ανατέθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) ενώ το 1999 καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών του Κέντρου, που μετονομάστηκε σε «Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Λαυρίου» και περιήλθε στη Διοικητική Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Την ίδια χρονιά, η λειτουργία του ανατέθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία. Από 1 Ιανουαρίου 2003, ο Ε.Ε.Σ. ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την λειτουργία του Κέντρου και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Έκτοτε, με Υπουργικές αποφάσεις που αναθεωρούνται κατά έτος, ο Ε.Ε.Σ. αναλάμβανε τη λειτουργία του Κέντρου έως τον Αύγουστο του 2016.

Μετά τις 31 Αυγούστου 2016,  η συνεργασία του Ε.Ε.Σ. με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε και το Κέντρο πέρασε στην ευθύνη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στα ανθρωπιστικά ιδεώδη και στις Αρχές του Ερυθροσταυρικού Κινήματος, με την συνεργασία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του «Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου», και μάλιστα να εξασφαλιστούν πόροι για την επισκευή των κτιρίων στα οποία στεγάζεται το πρόγραμμα, ώστε οι φιλοξενούμενοι να διαβιούν σε ασφαλείς συνθήκες.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2016, με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ., το εν λόγω Κέντρο εντάχθηκε στο αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού προγράμματος της Διεθνούς Επείγουσας Έκκλησης (Emergency Appeal) και χρηματοδοτήθηκε αρχικά από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου ((IFRC) και στη συνέχεια από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) μέσω της Διεθνούς Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό του Λουξεμβούργου, με διάρκεια έως τις 31 Ιουλίου 2017.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής και εφ’ όσον το Κέντρο Λαυρίου δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στις μόνιμες δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, γεγονός που θα επέτρεπε την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου καθώς και την πραγματοποίηση των σχετικών εργασιών ανακατασκευής των κτιρίων, παύει η χρηματοδότηση από το ECHO.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν